728x90 AdSpace

19 de jul. 2008

El DOGC, BOE... dels últims dies

El DOGC, BOE... d'avui 1. Es
  fa pública la concessió de llicències retribuïdes per dur a terme
  treballs de recerca i estudis directament relacionats amb els llocs .
  de treball, durant el curs 2008-2009, destinades al funcionariat de
  carrera dels cossos docents i dels cossos d'inspecció. DOGC núm. 5176 - 18/07/2008
 2. Es renoven els concerts educatius de centres docents privats d'educació especial. DOGC núm. 5176 - 18/07/2008
 3. Es
  resolen les sol·licituds de centres docents privats per acollir-se al
  règim de concerts educatius per als ensenyaments postobligatoris. DOGC
  núm. 5176 - 18/07/2008
 4. (MODIFICACIÓ)
  Es nomenen les comissions de selecció que han de jutjar els
  procediments selectius per a la provisió de places de funcionaris
  docents. DOGC núm. 5176 - 18/07/2008
 5. Convocatòria
  per a la concessió d'ajuts a l'alumnat que cursa ensenyaments
  postobligatoris en centres de Catalunya, per a la realització de
  pràctiques en empreses o institucions d'altres països durant l'any
  2008. DOGC núm. 5176 - 18/07/2008
 6. Se
  suprimeixen, es creen i es modifiquen determinats preus públics dels
  ensenyaments, les formacions i els cursos impartits a distància que
  presta l'Institut d'Educació Secundària Obert de Catalunya. DOGC núm.
  5176 - 18/07/2008
 7. Es modifica la composició de la zona escolar rural Baix Camp Sud, de Botarell (Baix Camp).DOGC núm. 5176 - 18/07/2008
 8. Atribució de competències a diferents departaments de la Generalitat en matèria de funció pública. DOGC núm. 5175 - 17/07/2008
 9. Es convoquen concursos d'accés a cossos de funcionaris docents universitaris. DOGC núm. 5175 - 17/07/2008
 10. S'autoritza
  l'Institut d'Educació Secundària Obert de Catalunya a dur a terme el
  curs de preparació de la prova d'accés als cicles formatius de formació
  professional de grau superior. DOGC núm. 5174 - 16/07/2008
 11. Es
  nomenen els tribunals que han de jutjar els procediments selectius per
  a la provisió de places de funcionaris docents (CORRECCIó). DOGC núm.
  5174 - 16/07/2008
 12. Modificació
  de la Resolució EDU/3679/2007, de 3 de desembre, de convocatòria
  pública d'accés als cossos de catedràtics d'ensenyament secundari,
  d'arts plàstiques i d'escoles oficials d'idiomes. DOGC núm. 5170 -
  10/07/2008
 13. Modificació
  de la Resolució EDU/1715/2008, de 2 de juny, per la qual es nomenen els
  tribunals que han de jutjar els procediments selectius per a la
  provisió de places de funcionaris docents.DOGC núm. 5170 - 10/07/2008
 14. Es
  dicten les instruccions relatives a l'assignació de destinacions al
  professorat de religió en centres docents públics dependents del
  Departament d'Educació amb efectes d'1 de setembre de 2008- DOGC núm.
  5167 - 07/07/2008.

 • Comenta amb Blogger
 • Comenta amb Facebook
Item Reviewed: El DOGC, BOE... dels últims dies Rating: 5 Reviewed By: .
Scroll to Top