728x90 AdSpace

11 de des. 2008

Com es farà l'al•legació i acreditació dels mèrits?

Totes les condicions exigides per participar en aquest concurs i tots els mèrits que s'al•leguin han d'estar complerts o reconeguts en la data de finalització del termini de presentació de sol•licituds.

La data de finalització del còmput dels serveis i mèrits serà també la finalització del termini de presentació de sol•licituds.


Hi ha  mèrits que vindran baremats per defecte en la sol•licitud telemàtica de participació al concurs. Aquesta baremació recollirà els mèrits que constin en el Registre informàtic de personal docent del Departament d’Educació. En cas que no hi constin o el participant hi estigui disconforme, caldrà que formuli les al•legacions que consideri en el corresponent subapartat, també mitjançant l’aplicació telemàtica.


Un cop formalitzada la sol•licitud telemàticament, el participant es podrà imprimir un document de Presentació de mèrits i d’al•legacions dels mèrits dels apartats anteriors, en format pdf, que haurà de presentar als registres dels serveis territorials corresponents, adjuntant-hi la documentació acreditativa que escaigui o justifiqui mèrits que considera han de ser valorats.


HHi ha mèrits que hauran de ser expressament al•legats mitjançant l’aplicatició de sol•licitud telemàtica. Un cop formalitzada la sol•licitud telemàticament, el participant s’haurà imprimir un document de Presentació de mèrits i d’al•legacions als mèrits dels apartats a valorar per la comissió avaluadora, en format pdf que haurà de presentar també al registre dels serveis territorials corresponents, amb la documentació acreditativa que escaigui.

No es tindran en compte els mèrits no al•legats durant el termini de presentació de sol•licituds ni aquells que no es justifiquin de la manera indicada a les bases  durant el termini de reclamacions i desistiments.

Els participants del col•lectiu de funcionaris en pràctiques no caldrà que
presentin cap document de presentació i d’al•legació de mèrits, ja que seran destinats segons l'ordre de les oposicions.

  • Comenta amb Blogger
  • Comenta amb Facebook
Item Reviewed: Com es farà l'al•legació i acreditació dels mèrits? Rating: 5 Reviewed By: .
Scroll to Top