728x90 AdSpace

9 de juny 2009

El DOGC, BOE... d'avui

 1. ORDRE EDU/289/2009, de 26 de maig, per la qual s'estableix el procediment per al reconeixement de crèdits cursats en altres centres en els ensenyaments de grau professional de dansa i de música. DOGC núm. 5396 - 09/06/2009
 2. RESOLUCIÓ EDU/1550/2009, de 21 de maig, per la qual s'autoritzen cicles de formació professional inicial a diversos centres docents privats. DOGC núm. 5396 - 09/06/2009
 3. CORRECCIÓ D'ERRADES a l'Ordre EDU/246/2009, de 8 de maig, per la qual es creen nous centres de recursos educatius per a deficients auditius del Departament d'Educació i s'adequa l'àmbit territorial dels actuals (DOGC núm. 5383, pàg. 40641, de 20.5.2009). DOGC núm. 5396 - 09/06/2009
 4. ORDRE TRE/291/2009, de 4 de juny, per la qual es garanteixen els serveis essencials que es presten en els centres d'ensenyament públics dins de l'àmbit territorial de la Comunitat Autònoma de Catalunya. DOGC núm. 5396 - 09/06/2009
 5. RESOLUCIÓ EDU/1551/2009, de 29 de maig, per la qual es dicten instruccions relatives a l'assignació de destinacions al professorat de religió en centres docents públics dependents del Departament d'Educació amb efectes d'1 de setembre de 2009. DOGC núm. 5396 - 09/06/2009
 6. RESOLUCIÓ del Consorci d'Educació de Barcelona, sobre autorització de cessament d'activitats d'un centre docent. . DOGC núm. 5396 - 09/06/2009
 7. Orden EDU/1481/2009, de 4 de junio, por la que se regula la formación de listas de aspirantes a desempeñar puestos en régimen de interinidad en plazas de los cuerpos docentes contemplados en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en centros y programas de la acción educativa española en el exterior. BOE 09/06/2009
 8. Orden EDU/1482/2009, de 4 de junio, por la que se regula la formación de listas de aspirantes a desempeñar puestos en régimen de interinidad en plazas de los cuerpos docentes contemplados en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en las Ciudades de Ceuta y Melilla. BOE 09/06/2009
 9. RESOLUCIÓ EDU/1533/2009, de 28 de maig, per la qual es nomenen els tribunals que han de jutjar els procediments selectius per a la provisió de places de funcionaris docents. DOGC núm. 5395 - 08/06/2009
 10. Resolución de 28 de abril de 2009, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se convocan los "Premios IRENE: la paz empieza en casa", para 2009. PDF (BOE-A-2009-9518 - 7 págs. - 261 KB) • Comenta amb Blogger
 • Comenta amb Facebook
Item Reviewed: El DOGC, BOE... d'avui Rating: 5 Reviewed By: .