728x90 AdSpace

18 de des. 2009

DOGC, BOE

  1. RESOLUCIÓ de 3 de desembre de 2009, de convocatòria de concurs de nou ingrés per a la provisió d'una plaça en règim de contractació laboral indefinida. (Pàg. 95025) DOGC núm. 5529 - 18/12/2009
  2. RESOLUCIÓ IUE/3550/2009, de 9 de desembre, per la qual es dóna publicitat al procediment i la certificació de la valoració dels mèrits individuals docents i de gestió del personal docent i investigador funcionari i contractat de les universitats públiques catalanes, meritats fins al 31 de desembre de 2009, per a l'assignació de les retribucions addicionals.DOGC núm. 5529 - 18/12/2009
  3. RESOLUCIÓ IUE/3549/2009, de 9 de desembre, per la qual es dóna publicitat al procediment i els terminis de presentació de les sol·licituds d'avaluació de l'activitat investigadora del personal docent i investigador funcionari i contractat, per a períodes que hagin finalitzat com a màxim el 31 de desembre de 2009. (Pàg. 94994) DOGC núm. 5529 - 18/12/2009
  4. CORRECCIÓ D'ERRADES a la Resolució EDU/2398/2009, de 23 d'agost, per la qual es resolen les sol·licituds d'autorització dels programes de qualificació professional inicial per al curs acadèmic 2009-2010 (convocatòria de provisió núm. JUS/019/08) (DOGC núm. 5460, pàg. 66557, de 8.9.2009). (Pàg. 94924) DOGC núm. 5529 - 18/12/2009
  5. Orden EDU/3400/2009, de 9 de diciembre, por la que se corrige la Orden ESD/492/2009, de 13 de febrero, por la que a propuesta del Departamento de Educación de la Comunidad Autónoma de Cataluña, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria a los seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por Resolución EDU/825/2007, de 20 de marzo. BOE A-2009-20299 de 18 diciembre 2009
  6. Resolución de 1 de diciembre de 2009, conjunta de la Universidad de Barcelona y el Hospital Clínico y Provincial de Barcelona, por la que se convoca concurso de acceso a plaza vinculada de cuerpos docentes universitarios. BOE A-2009-20308 de 18 diciembre 2009
  7. Resolución de 1 de diciembre de 2009, de la Universidad de Barcelona, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.BOE A-2009-20309 de 18 diciembre 2009.  • Comenta amb Blogger
  • Comenta amb Facebook
Item Reviewed: DOGC, BOE Rating: 5 Reviewed By: .
Scroll to Top