728x90 AdSpace

19 de maig 2010

Fulls autobaremació (oposicions 2010)

La fase d'oposició consta d'una única prova estructurada en dues parts, que no tenen caràcter eliminatori.

Les persones que volen substituir la part B.2 de la prova per l'informe de valoració dels seus coneixements relacionats amb la unitat didàctica (apartat 6.4.2 de la convocatòria) han de lliurar aquest informe en el mateix acte de presentació. En cap altre moment del procés selectiu es pot lliurar l'informe.

El tribunal només fa pública la nota final i global de la prova (apartat 6.4.1 de la convocatòria).

Fent ús del full d'autobarem que una vegada començat el procés selectiu està a disposició de les persones aspirants als serveis territorials, al Consorci d'Educació de Barcelona, a la seu central del Departament d'Educació i en aquest web, qui hagi superat la fase d'oposició ha d'al·legar en sessió pública, comunicada amb vint-i-quatre hores d'antelació pels tribunals, tots els mèrits que consideri oportuns d'acord amb els barems que es publiquen a l'annex 2 de la convocatòria, i ha de lliurar-ne al tribunal els documents justificatius, juntament amb el full esmentat.

  • Comenta amb Blogger
  • Comenta amb Facebook
Item Reviewed: Fulls autobaremació (oposicions 2010) Rating: 5 Reviewed By: .
Scroll to Top