728x90 AdSpace

27 de nov. 2010

Com puc afegir mèrits, formació...?

Mèrits de valoració per la comissió avaluadora


L’aplicació mostra, mitjançant el botó ‘Confirmeu mèrits’, la formació (apartats 5.1 i 5.2) i la
participació en projectes d’innovació (apartat 6.2) que consten als registres del Departament d’Educació. Heu de seleccionar els mèrits d’aquests apartats que al·legueu als efectes del barem en aquest concurs.

Als efectes d’afegir mèrits als apartats indicats, o d’al·legar mèrits per qualsevol altre
apartat, caldrà que descriviu a la pantalla d’ ‘Afegiu mèrits’ corresponent els mèrits que
demaneu que es revisin i que els justifiqueu. Perquè un mèrit quedi justificat, se n’ha
d’aportar la documentació quan aquesta no consti al Registre informàtic de personal docent.
Totes les al·legacions quedaran recollides en el document de Presentació de mèrits i
d’al·legació de mèrits en format pdf que es generarà un cop enviada la sol·licitud des de la
pantalla final.

Únicament quan els mèrits al·legats s’hagin de justificar documentalment, heu de presentar
còpia del document de presentació de mèrits, dins del termini de presentació de sol·licituds, juntament amb la documentació acreditativa que l’acompanyi, al registre dels serveis territorials que us corresponguin (Consorci d’Educació de Barcelona o serveis territorials on esteu adscrit aquest curs 2010-11 o, en el seu defecte, àmbit territorial corresponent a la darrera destinació).

L'Administració podrà, en qualsevol moment del procediment, corregir d'ofici les dades, si es
constata que són inexactes o que no s'adeqüen als criteris de les bases de la convocatòria.

Cos de mestres:
El barem aplicable al concurs està detallat a la base 22 de la resolució de convocatòria. La
base 23 dóna instruccions sobre la seva acreditació o justificació documental.

Cossos de la Inspecció i cossos d’ensenyaments secundaris:
El barem i la justificació documental de cada apartat es relacionen als annexos 8 i 9 de la
convocatòria.

  • Comenta amb Blogger
  • Comenta amb Facebook
Item Reviewed: Com puc afegir mèrits, formació...? Rating: 5 Reviewed By: .
Scroll to Top