728x90 AdSpace

27 de nov. 2010

On i com puc entregar les al·legacions?

Com puc presentar les al·legacions si estic fora de Catalunya (Espanya o estranger...)?

Com a norma general, s'han d'entregar a la seu dels SSTT on treballem, però si per qualsevol motiu no és possible...

La normativa del CT diu...

El termini de presentació de sol·licituds per participar en aquest concurs serà del 6 de novembre al  22  de novembre  de 2012, ambdós inclosos.

En tot cas, els documents de presentació i d'al·legació de mèrits es podran presentar al registre del Departament d'Educació, als seus serveis territorials, al Consorci d'Educació de Barcelona i a qualsevol de les dependències a què es refereix  l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, així com a les representacions diplomàtiques i oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

En el cas que s'opti per presentar la documentació en una oficina de correus, es farà en sobre obert per tal que sigui datada i segellada pel funcionari de correus abans que sigui certificada.


*********************

El que cal és anar a l'article 38.4 de la llei 30/1992 a veure què diu...:


Llei 30/1992, de 26 de novembre

"Mitjançant els procediments previstos a l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre , de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú"


Aquest és el text concret que trobem a la llei i ens diu que les sol·licituds, escrits i comunicacions que els ciutadans adrecin als òrgans de les administracions públiques podran presentar-se:

a) Als registres dels òrgans administratius als quals es dirigeixin.

b) Als registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanyi a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol Administració de les Comunitats Autònomes, o a la d'alguna de les Entitats que integren
l'Administració local si, en aquest últim cas, s'hagués subscrit el Conveni oportú.

c) A les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'estableixi.

d) A les representacions diplomàtiques o oficines consolars d'Espanya a l'estranger.

e) A qualsevol altre lloc que estableixin les disposicions vigents.
Podeu consultar íntegrament la Llei 30/1192.

****************

Queda clar que podem entregar les nostres al·legacions a d'altres admnisitracions, a les oficines de correus i si estem a l'estranger, oficines consulars...

Sobre correus: porteu un sobre obert, amb la documentació al seu interior, i una còpia del full primer, amb la relació que es presenta... L'administratiu de correus us ha de segellar el full que us quedeu i el full de dins... I certifiqueu. Les dues coses us serviran de registre i justificant d'entrega... Envieu-la a les adreces dels vostres SSTT...

  • Comenta amb Blogger
  • Comenta amb Facebook
Item Reviewed: On i com puc entregar les al·legacions? Rating: 5 Reviewed By: .
Scroll to Top