728x90 AdSpace

28 de nov. 2010

Peticions de la fase de concurs

Peticions de la fase de concurs

Es poden realitzar fins a 300 peticions de centres i/o municipis, que es van desant en grups de 20 peticions. Cada vegada que s’hagin completat les 20 peticions en una pantalla, cal prémer el botó ‘desa i 20 següents’, al peu de les peticions, per continuar amb la següent petició. Les peticions consignades en la pantalla desada es podran recuperar en posteriors sessions de complimentació de la sol·licitud, quan aquesta no sigui formalitzada i enviada en una única sessió.

Quan s’hagin finalitzat les peticions que es demanen, cal prémer el botó ‘següent’ del marge inferior dret per passar al següent apartat de la sol·licitud.

Cos de mestres:

Les especialitats sol·licitades en la pantalla anterior s’aplicaran en totes les peticions de centres i municipis que consigneu en aquesta pantalla, quan deixeu la casella d’especialitat en blanc. Perquè s’apliqui una especialitat determinada a una petició concreta, cal que consigneu l’especialitat a la casella al costat de la petició.

Si feu peticions de centres o aules de formació de persones adultes, cal haver indicat el codi de l’especialitat corresponent a adults.

Només podeu sol·licitar especialitats corresponents als dos primers cursos de l’ESO els mestres que ja hi són adscrits amb caràcter definitiu o aquells mestres en situació de pèrdua de la destinació definitiva per supressió en la plantilla del centre del lloc de treball que ocupàveu un institut.

Els llocs en zones escolars rurals itinerants, en centres específics d’educació especial, en centres d’atenció educativa preferents i en centres o aules de formació de persones adultes, només es podran obtenir a petició explícita del codi de centre. Aquests llocs no s’adjudiquen en peticions genèriques de codi de municipi, malgrat el centre sigui l’únic del municipi. A les caselles de “Vernacle”, “Bilingüe” i “Itinerància” no s’ha d’indicar res en el cas de peticions de Catalunya.

Els participants que sol·liciteu especialitats i peticions de destinacions d’altres comunitats autònomes, haureu de consignar el codi que apareix en la convocatòria de l’Administració educativa corresponent.


Cossos d’ensenyaments secundaris:

Per realitzar peticions de centres docents i/o localitats, es pot optar, per a cadascuna de les peticions per una de les opcions següents:

a) Deixar en blanc el desplegable corresponent a l'especialitat al costat de la petició. Fent-ho d'aquesta manera, s'entendrà que la destinació en aquell centre o localitat es demana per cadascuna de les especialitats indicades en la pantalla anterior d'especialitats del concurs de trasllats, segons l'ordre de prioritat que s’hi ha indicat.

b) Consignar al desplegable reservat a l'especialitat al costat de la petició una de les especialitats d’entre les indicades anteriorment a la pantalla anterior d'especialitats del concurs de trasllats. Fent-ho d'aquesta manera, s'entendrà que la destinació en aquella petició de centre o localitat es demana únicament per aquella especialitat.

Si es fan peticions de centres o aules de formació de persones adultes, cal indicar el codi de l’especialitat corresponent a adults.

Els participants que sol·licitin especialitats o peticions d’altres comunitats autònomes, hauran de consignar el codi que apareix en la convocatòria de l’Administració educativa corresponent.

A les caselles de “Vernacle”, “Bilingüe” i “Itinerància” no s’ha d’indicar res en el cas de peticions de Catalunya.

Pel que fa a peticions de fora de Catalunya, per emplenar aquestes caselles caldrà estar a allò que prevegi la convocatòria de l'Administració educativa corresponent.
Cossos de la Inspecció:

Cal indicar els serveis territorials demanats, en el cas de Catalunya, o l’àmbit territorial en què s’organitza la inspecció d’educació en la comunitat autònoma demanada, el codi del qual cal consultar en la convocatòria de l’administració educativa que correspongui.

A la casella de “Vernacle” no s’ha d’indicar res en el cas de peticions de Catalunya.

Pel que fa a peticions de fora de Catalunya, per emplenar aquesta casella de vernacle, caldrà estar a allò que prevegi la convocatòria de l'Administració educativa corresponent.

  • Comenta amb Blogger
  • Comenta amb Facebook
Item Reviewed: Peticions de la fase de concurs Rating: 5 Reviewed By: .
Scroll to Top