728x90 AdSpace

31 de març 2011

Llista provisional admesos oposicions 2011

 Es declara aprovada la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos a la convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent.
DOGC núm. 5855 - 08/04/2011

CONSULTA (+)LLISTA D’ADMESOS I EXCLOSOS OPOSICIONS SECUNDÀRIA 2011


En aquesta llista, desglossada per cossos i especialitats, hi consten el nom i cognoms i, a fi d'evitar possibles confusions respecte de la identitat dels participants en el cas de coincidència en el nom i cognoms, el DNI, amb la seva numeració parcial, el procediment selectiu pel qual participa l'aspirant i, si escau, l'exempció de la prova de llengua castellana i l'exempció de la prova de llengua catalana, així com el motiu de l'exclusió dels aspirants provisionalment exclosos. També hi consta, per a cada aspirant, si compleix les condicions que preveu la base 3.2.6 de l'annex 1 de la Resolució ENS/607/2011, de 25 de febrer, per tal de tenir l'informe de valoració dels seus coneixements relacionats amb la unitat didàctica, d'acord amb el que estableix la mateixa base, i si ha optat perquè se li faci l'informe durant el curs 2010-2011 o per mantenir l'informe d'algun curs anterior.

2) RECLAMACIONS CONTRA LA LLISTA PROVISIONAL.

Els aspirants que figurin com a exclosos en la llista provisional podran formular, en el termini de deu dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació al DOGC de la resolució que la declari aprovada, i davant la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics, les reclamacions que creguin oportunes per tal d'esmenar el defecte que hagi motivat la seva exclusió.

Si el motiu de l'exclusió la falta de pagament dels drets de participació o haver-lo realitzat per un import inferior al que corresponia, s'haurà de sol·licitar una carta de pagament al Consorci d'Educació de Barcelona, a la Oficina d'Atenció al Ciutadà de Girona o al servei territorial que s'ha assenyalat a la sol·licitud com a preferent per fer les proves i, amb aquesta carta, fer el pagament, dins el termini indicat al paràgraf anterior, mitjançant transacció electrònica a través de la pàgina d'internet de la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona .la Caixa., adreçant-se a qualsevol de les oficines d'aquesta entitat o bé utilitzant els terminals ServiCaixa

Igualment, els aspirants que adverteixin errors en les seves dades personals podran presentar la reclamació oportuna dins d'aquest mateix termini per tal d'esmenar la deficiència.

Mirar-ho a la convocatòria indexada:

  • Comenta amb Blogger
  • Comenta amb Facebook
Item Reviewed: Llista provisional admesos oposicions 2011 Rating: 5 Reviewed By: .
Scroll to Top