728x90 AdSpace

10 de juny 2011

CCOO rebutja la proposta de modificació del nou sistema d’ingrés.

CCOO rebutja la proposta de modificació del nou sistema d’ingrés.
CCOO proposa la pròrroga de l’actual sistema transitori per tal que es compleixin les ofertes d'ocupació pública que necessita el nostre sistema educatiu i per assolir la suficient estabilitat de les plantilles

Versió PDF del COMUNICAT DE CCOO

  • Proposta de nou Reial Decret d'ingrés en els cossos docents.
(Veure projecte de nou RD) PDF
El Ministeri d'Educació ens ha fet arribar document amb "Projecte de Reial Decret pel qual s'aprova el Reglament d'ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents a què es refereix la Llei Orgànica 2 / 2006, de 3 de maig , d'Educació.
 
COMUNICAT
La Federació d’Ensenyament de CCOO, després d'analitzar la proposta de RD pel qual s'aprova el Reglament d'ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents a què fa referència la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, realitzen les següents consideracions:


1. Rebutjar la proposta d'aquest RD per a l'accés a la funció pública docent presentat pel Ministeri d'Educació, per considerar incoherent amb la finalitat que es persegueix, la de seleccionar els professionals més adequats per a la docència.

Expressem el nostre desacord amb el procediment que estableix per a les proves de l'oposició i per a la fase de pràctiques, amb el barem de mèrits que proposa en la fase de concurs i perquè la proposta de RD és tècnicament deficient i és confusa en la seva redacció amb vista a la seva aplicació pràctica.

Així mateix, considerem regressiva la proposta de desenvolupament professional dels funcionaris de carrera per al pas del grup A2 a A1, ja que no conté elements motivadors ni de reconeixement de la tasca educativa que estan realitzant.

2. Rebutjar el model de negociació que ha imposat el Ministeri, tant pel temps com per la forma que planteja, parcel•lant els diferents assumptes que han de formar part de l'Estatut Docent com a conjunt de drets i deures pels quals s'ha de regir la funció pública docent, que ha d'incloure, entre altres assumptes, el sistema d'accés, els sistemes de promoció vertical i horitzontal, les retribucions i les jubilacions.

3. Proposar la pròrroga de l'actual sistema transitori d'accés, per tal que es compleixin les ofertes d'ocupació pública que necessita el nostre sistema educatiu i per assolir la suficient estabilitat de les plantilles en els termes que marca l'Estatut Bàsic dels Empleats Públics, evitant continus canvis en els sistemes d'accés.

Cal recordar que en les últimes convocatòries d’oposicions NO s’han convocat el nombre de places suficients.

  • Comenta amb Blogger
  • Comenta amb Facebook
Item Reviewed: CCOO rebutja la proposta de modificació del nou sistema d’ingrés. Rating: 5 Reviewed By: .
Scroll to Top