728x90 AdSpace

9 de juny 2011

Jubilació voluntària ordinària de classes passives als 60 anys


  • Càlcul de la pensió Aplicació del percentatge de l'haver regulador del cos que correspongui en funció d'anys de servei acreditats. L'haver regulador és una quantitat que apareix cada any en els pressupostos generals de l'Estat.

    Quan s'han prestat serveis en dos o més cossos o categories amb diferent haver regulador, per calcular la pensió de jubilació o retir es pren en consideració tot l'historial administratiu del funcionari, des del seu ingrés en el primer i successius cossos fins al seu cessament en el servei actiu.
A aquests efectes s'aplica una fórmula (*). El càlcul t'ho poden fer en qualsevol oficina d'Hisenda o connectant-te a aquest simulador.

    A efectes de drets passius, el servei militar obligatori i la prestació social equivalent-avui suprimits-únicament es tenen en compte, per a la determinació de les pensions dels funcionaris, quan s'han complert després del seu ingrés en la funció pública, atès que seu compliment suposava el pas a la situació de serveis especials i, per tant, el temps que duraven es computava per a ascensos, triennis i drets passius, amb reserva de la plaça i la destinació que s'ocupés.

    En el cas que s'haguessin prestat abans d'adquirir la condició de funcionari, només es computa el temps que excedeixi del servei militar obligatori, entenent-se que el període de servei militar no computable, per obligatori, ha de ser aquell que estigués determinat com a tal en la legislació vigent en el moment de la seva prestació.

  * Fòrmula:  
 

P = R1.C1 + (R2-R1). C2 + (R3-R2). C3 + ...., On P quantia de la pensió de jubilació, R1, R2, R3 ... els havers reguladors corresponents al primer i als successius cossos i escales en què hagi prestat serveis, C1, C2, C3 ... els percentatges de càlcul corresponents als anys complets de servei efectiu transcorregut des de l'accés al primer cos, escala ... fins al moment de la jubilació o retir. 


Altres consideracions: S'ha de demanar amb, almenys, tres mesos d'antelació.

Normativa:

Documents relacionats:


  • Comenta amb Blogger
  • Comenta amb Facebook
Item Reviewed: Jubilació voluntària ordinària de classes passives als 60 anys Rating: 5 Reviewed By: .
Scroll to Top