728x90 AdSpace

14 de juny 2011

Pròrroga del nomenament per al mes de juliol de 2011


En compliment de l’Acord sobre la millora de les condicions laborals del professorat interí i substitut, signat entre CCOO i el Departament el 2005, el professorat substitut, tant a jornada completa com a altres tipus de jornada, si han treballat 6 mesos, i d’aquests al menys 1 dia a l’últim trimestre del curs 2010/2011, cobraran el mes de juliol 2011.

Pròrroga del nomenament per al mes de juliol de 2011

El professorat que no tingui nomenament durant els mesos de juliol i agost rep un nomenament per al mes de juliol (apartat 3.4 de la Resolució EDU 1345/2010)(*) en el cas que reuneixi els requisits següents:
  • hagi treballat com a substitut o substituta els mesos d'abril, maig i juny (almenys un dia ) i
  • hagi prestat almenys sis mesos de serveis com a substitut o substituta durant el curs (fins al 30 de juny de 2011) en centres docents públics o serveis educatius dependents del Departaments d'Ensenyament o Justícia.
Aquest nomenament comporta l’obligació de participar en els cursos de formació del juliol, llevat que es participi en les oposicions.


Consulta a ATRI (Expedient i formació > Expedient > Documents per al personal docent)(*) 3.4 El professorat no inclòs en les mesures esmentades a l'apartat anterior, i que no tingui nomenament durant els mesos de juliol i agost, i que hagi prestat 6 mesos o més de serveis com a substitut durant el curs (fins al 30 de juny de 2011) en centres docents públics i serveis educatius dependents del Departament d'Educació o del Departament de Justícia rebrà un nomenament corresponent al mes de juliol, sempre que hagi treballat a final de curs (durant el tercer trimestre del curs, és a dir, els mesos d'abril, maig i juny) com a substitut, la qual cosa comportarà que haurà de participar en els cursos de formació durant aquest mes de juliol, llevat que participi en les oposicions. Durant la primera quinzena del mes de juliol, mitjançant l'adreça d'internet del Departament d'Educació: http://www.gencat.cat/educacio (apartat Borsa de treball de personal docent, Consulta i actualització de dades), es farà pública la llista definitiva del personal que rebrà l'esmentat nomenament.
El nomenament que rebrà el personal a què es refereix el paràgraf anterior per al mes de juliol tindrà la mateixa dedicació que els nomenaments que hagi tingut durant el curs 2010-2011. Si els nomenaments han estat a dedicacions diferents, el nomenament del mes de juliol es farà al tipus de jornada del que tingui dedicació més gran. En finalitzar el període de substitució durant el curs (inclòs també el mes de juliol), rebran la liquidació corresponent al període de vacances (mes d'agost), proporcional al temps efectivament treballat.

Activitats del professorat fins al dijous 7 de juliol


  • Comenta amb Blogger
  • Comenta amb Facebook
Item Reviewed: Pròrroga del nomenament per al mes de juliol de 2011 Rating: 5 Reviewed By: .
Scroll to Top