728x90 AdSpace

6 de juny 2011

Taula de l'haver regulador (càlcul de la pensió)

JUBILACIONS: XIFRES D’APLICACIÓ PER A L’ANY 2011,
                        segons la Llei 39/2010 de  Pressupostos Generals de l'Estat per al 2011


HAVERS REGULADORS (HR) PER AL 2011
Grup A1
39.268,77  €
Grup A2
30.905,51  €
Grup B
27.062,79   €
Grup C1
23.735,97  €
Grup C2
18.779,09  €
Grup E
16.010,66  €

TAULA DE % DE L’HAVER REGULADOR (HR) QUE CORRESPON EN FUNCIÓ DEL NÚMERO TOTAL D’ANYS DE SERVEIS (INCLOSOS ELS DE BONIFICACIÓ, SI PERTOQUEN):

Any 2011 (= 2010 = ....... = 1991)

ANYS

% de l'HR

ANYS

% de l'HR

ANYS

% de l'HR

ANYS

% de l'HR

1

1'24 %

10

15'67 %

19

41'54 %

28

74'42 %

2

2'55 %

11

17'71 %

20

45'19 %

29

78'08 %

3

3'88 %

12

19'86 %

21

48'84 %

30

81'73 %

4

5'31 %

13

22'10 %

22

52'50 %

31

85'38 %

5

6'83 %

14

24'45 %

23

56'15 %

32

89'04 %

6

8'43 %

15

26'92 %

24

59'81 %

33

92'69 %

7

10'11 %

16

30'57 %

25

63'46 %

34

96'35 %

8

11'88 %

17

34'23 %

26

67'11 %

35

100  %

9

13'73 %

18

37'88 %

27

70'77 %

més

100  %

Notes:   1) Quan hi ha serveis cotitzats a l’empresa privada i/o a més d’un grup de Classes Passives (A i B,...) s’ha d’aplicar una fórmula més complexa, anomenada "fórmula polinómica").
2) A qui cotitza, en el moment de demanar la jubilació, pel Règim de la Seguretat Social li és d’aplicació una taula i mecanisme totalment diferent de l’anterior.

LÍMIT MÀXIM DE PENSIONS

Límit Màxim de Pensions 2011 (tant si és una sola pensió com si se’n acumulen més d'una):

34.970,74 €/ bruts/any  =  2.497,91€/ bruts /mes x 14

DESCOMPTES APLICABLES A LES PENSIONS:

  • Les jubilacions Voluntàries i Forçoses: Únicament en concepte d'IRPF (El % corresponent, segons l'import de la pensió anual i la incidència de les circumstàncies personals declarables).

  • A les jubilacions per Incapacitat Permanent (cas de lesió o malaltia greu i previ dictamen favorable d'un Tribunal Mèdic -ICAM-):  la vigent reglamentació estableix una diferenciació entre el grau d’Incapacitat Permanent, Total o Absoluta (qualificació del grau d’incapacitació, en %). La jubilació per I.P. Absoluta no té descompte d’IRPF.


  • Comenta amb Blogger
  • Comenta amb Facebook
Item Reviewed: Taula de l'haver regulador (càlcul de la pensió) Rating: 5 Reviewed By: .
Scroll to Top