728x90 AdSpace

15 de des. 2011

Propostes unitàries dels sindicats contra les retalladesa la Mesa d’Empleats Públics de la Generalitat, davant les propostes del Govern de la Generalitat de retallar els nostres salaris i drets en més d’un 10%, hem fet, fem, i farem, diferents propostes de mesures d’estalvi,Els sindicats presents a la Mesa d’Empleats Públics de la Generalitat, davant les propostes del Govern de la Generalitat de retallar els nostres salaris i drets en més d’un 10%, hem fet, fem, i farem, diferents propostes de mesures d’estalvi, amb l’objectiu de:
 • Garantir el manteniment de tots els llocs de treball.
 • Mantenir els nostres salaris que han patit ja una retallada i una pèrdua del poder adquisitiu de més d’un 20% els darrers anys.
 • Manteniment dels nostres drets laborals.
Mesures organitzatives
 • Eliminació de les externalitzacions i recuperació de les tasques inherents a la pròpia Administració Pública.
 • Proposem l’obligatorietat de jubilació dels personal de més de 65 anys, lligat a l’objectiu del manteniment de l’ocupació. Excepcionalment es permetrà el perllongament a aquelles persones que no arribin als anys de cotització mínims necessaris.
 • Reducció del personal eventual (dessignat "a dit" pels càrrecs polítics de torn) a la meitat.
 • Simplificació de l’estructura administrativa de direcció. Garantir l’accés a la funció directiva mitjançant els principis de mèrit i capacitat.
 • Estudiar la creació d’una mútua pròpia pel personal de la Generalitat de Catalunya, o de les administracions públiques catalanes.
 • Realització de les revisions mèdiques del personal de la Generalitat a càrrec dels serveis de l’ICS.
Mesures d’estalvi de despesa
 • Determinar un salari màxim dels empleats públics de 5.000 € bruts mensuals (equivalent a la retribució d’un A30 de les taules salarials de la Generalitat de Catalunya).
 • Limitació d’hores extraordinàries a aquelles estrictament necessàries per funcions finalistes o essencials.
 • Suspensió de les gratificacions extraordinàries no atribuïbles a hores extres (en concret les que s’abonen a càrrec de la partida 151 dels pressupostos).
 • Supressió dels complements de jornada de dedicació especial.
 • Rebaixar el topall màxim de dietes del 30% al 5% de les retribucions brutes anuals dels alts càrrecs.
 • Supressió de les indemnitzacions per assistència a òrgans col·legiats de la mateixa Generalitat i empreses públiques.
 • Reducció del 50% de la indemnització per assistència a tribunals d’oposicions quan siguin fora del seu horari de treball. Cap indemnització quan sigui dins l’horari de treball.
 • Reducció de despeses de formació en màsters i postgraus.
Mesures referents a millora d’ingressos
 • Restitució de l’impost de successions.
 • Recuperació de l’impost sobre donacions.
 • Recuperació impost sobre el patrimoni.
 • Incrementar la lluita sobre el frau fiscal.
Altres mesures
 • Topall de salaris màxims als directius de les empreses públiques, i també a les entitats que tinguin una subvenció per part de la Generalitat de més del 75% dels seus ingressos.
 • Eliminació de les indemnitzacions i retribucions dels càrrecs institucionals posteriors a la finalització de les seves funcions.
Igualment considerem convenient l’increment de les tasques de control i fiscalització d’empreses públiques i subvencions, així com l’establiment de mesures fiscals que s’orientin en una política impositiva progressiva de redistribució de la riquesa.
Així mateix manifestem que aquesta llista no és tancada i que en el transcurs de la negociació podrem incorporar noves propostes.


 • Comenta amb Blogger
 • Comenta amb Facebook
Item Reviewed: Propostes unitàries dels sindicats contra les retalladesa la Mesa d’Empleats Públics de la Generalitat, davant les propostes del Govern de la Generalitat de retallar els nostres salaris i drets en més d’un 10%, hem fet, fem, i farem, diferents propostes de mesures d’estalvi, Rating: 5 Reviewed By: .
Scroll to Top