728x90 AdSpace

10 de febr. 2012

ATUR: El 2012 s’inicia amb 19.000 persones aturades més a Catalunya i amb 4.000 contractes menys


El mes de gener de 2012 es continuen reduint les prestacions per atur sobretot les de caràcter assistencial

CCOO de Catalunya alerta que el 2012 s’inicia amb 19.000 persones aturades més a Catalunya i amb 4.000 contractes menys

 
ATUR REGISTRAT CATALUNYA/ESPANYA
El mes de gener de 2012 deixa una xifra de 633.210 persones registrades com aturades a les oficines del Servei d’Ocupació de Catalunya, el que significa un increment interanual del 7,4% (43.587 aturats i aturades registrats més que fa un any). En aquest mes de gener l’atur català se situa per sobre de la mitjana de l’Estat espanyol en 1,3 punts percentuals. Respecte el mes anterior s’ha donat un augment de 18.966 persones aturades (3,1%). Així doncs, un mes més, el nostre mercat de treball segueix sense tenir la capacitat de generar ocupació.

ATUR PER SECTORS D’ACTIVITAT I PROVÍNCIES
El sector que més ha incrementat l’atur és el sector serveis amb un increment interanual de l’11,1% (39.044 persones aturades més). Només la indústria ha reduït l’atur respecte l’any anterior. Concretament en un -1,1% i -1.097 persones menys. Lleida és la província que més incrementa interanualment l’atur en termes relatius, concretament ho ha fet en un 8,8%. Seguidament trobem Tarragona amb un 8,7%, Barcelona amb un 7,3%  i Girona amb un 5,7%.

ATUR PER SEXES
El mes de gener tant homes com dones augmenten en nombre de persones aturades. Les dones han augmentat en un 8,3% i 23.229 dones aturades més respecte el gener de 2011 i els homes, en menor mesura, ho han fet en un 6,6% i 20.358 aturats més. Respecte el mes anterior, els homes presenten un augment del 2,6% i les dones del 3,7%.

ATUR PERSONES IMMIGRANTS
Les persones immigrants representen el 22,6% dels nous aturats i aturades registrats a Catalunya al mes de gener de 2012. L’atur registrat d’aquestes persones ha experimentat un increment interanual del 5,2%, percentatge que es tradueix en 7.116 persones aturades més.

CONTRACTACIÓ                                                    
La contractació total a Catalunya s’ha reduït en un -2,8% respecte l’any 2011 (-4.484 contractes menys que fa un any). La contractació temporal augmenta en un 0,7%, dada que significa 937 contractes temporals més, i la indefinida disminueix en un -25,1% (-5.421 contractes indefinits menys que fa un any). Si ens fixem en els resultats respecte el mes anterior, la contractació total presenta una reducció del -2,5% (-3.940 contractes menys). En aquest cas, la modalitat temporal cau en un -4,5% (-6.492 contractes temporals menys) i, la indefinida augmenta en un 18,8% (2.552 contractes indefinits més). A l’estat espanyol la contractació total s’ha reduït en un -10,9% respecte el mes anterior.

PRESTACIONS
El mes de desembre es va tancar amb 449.288 persones aturades a Catalunya que rebien una prestació per atur. D’aquestes persones beneficiàries, el 55,7% percebia una prestació contributiva, el 39,8% rebia el subsidi i un 4,5% la Renda Activa d’Inserció. Si ens fixem en els increments interanuals, cal destacar, la reducció del nombre de persones beneficiàries de prestació contributiva (-2,7%), la disminució del subsidi (-6,7%) i l’augment accentuat de la Renda Activa d’Inserció (94,1%). Respecte el mes anterior, el nombre de persones beneficiàries de prestacions ha augmentat en un 1,3%.


Davant d’aquest escenari, CCOO de Catalunya:


  • denuncia que el Govern de la Generalitat pretengui  justificar l’insostenible nivell d’atur afirmant que les dades de l’atur registrat estan inflades per l’economia submergida i pels “prejubilats”. En primer lloc, perquè la denuncia sobre l’economia irregular no s’acompanya de mesures de control i sanció. En segon lloc, perquè, tot i que es puguin qüestionar les condicions d’inclusió en les estadístiques del SOC, ha de tenir-se en compte que les persones que es troben afectades per suspensió del contracte o reducció de la jornada de treball com a conseqüència d’un ERO de suspensió o reducció, així com qui està realitzant cursos de Formació Ocupacional no consten com a aturats, tot i no tenir feina, i aquelles persones que per esgotament de la prestació o subsidi per atur, o perquè no han tingut accés a prestacions, no renoven la demanda d’ocupació també queden fora del registre. Per últim, considerem que, de nou, el Govern pretén criminalitzar les persones aturades, creant la sensació de frau i abús dels recursos públics.
  • reitera que la creació d’ocupació al nostre país depèn de la reactivació de l’economia, el que implica un nou sistema financer, la reforma fiscal, un nou model productiu basat en la innovació i la qualificació professional i en la inversió pública i que una reforma laboral no generarà llocs de treball per si mateixa. Les dades de contractació publicades avui evidencien que, només 110 contractes indefinits són de la modalitat de Foment de la contractació indefinida, un dels elements claus de la darrera reforma del mercat de treball.
  • alerta que els pressupostos de la Generalitat per 2012 suposen retallar més sobre les retallades. Aquestes polítiques d’aprimament dels serveis públics posen en risc la igualtat social i afecten directament els nivells d’ocupació.
  • insta els poders públics a garantir la protecció d’aquelles persones que esgotin les prestacions i subsidis per atur, aquests darrers estan caient de forma important els darrers mesos. En aquest sentit, exigim que es retiri el requisit de trobar-se en situació de necessitat, a més d’estar a l’atur sense protecció per a accedir a la RMI i l’implementació de la Renda Garantida de Ciutadania.

  • Comenta amb Blogger
  • Comenta amb Facebook
Item Reviewed: ATUR: El 2012 s’inicia amb 19.000 persones aturades més a Catalunya i amb 4.000 contractes menys Rating: 5 Reviewed By: .
Scroll to Top