728x90 AdSpace

21 de febr. 2012

Sabies que...?. Coses que hauries de conèixer de la reforma laboral


Reforma Laboral: Ens volen convertir en Mercaderia

Ens converteixen en MERCADERIA:
 • Amb un contracte per a empreses de menys de 50 treballadors 
amb un any de prova. Amb bonificacions afegides a l'empresa
 • Amb un nou contracte d'aprenentatge fins als 30 anys.
 • Amb hores extres en els contractes a temps parcial

Ens CULPABILITZAN als treballadors de la crisi:
 • Si estàs a l'atur cobrant prestació, et poden cridar per a fer
  serveis a la comunitat.
 • Si pateixes malaltia et poden acomiadar per absentisme (!)

En el SECTOR PÚBLIC es permet l'acomiadament col·lectiu
per causes econòmiques o tècniques.
 Toxo: "Els sindicats governarem la intensitat, el ritme i la data de les mobilitzacions"
 

1. El Govern, malgrat les seves declaracions, ha menyspreat el diàleg i la concertació social.

2. El Govern abarateix i facilita l'acomiadament:
 • Redueix la indemnització de 45 dies per any amb un límit de 42 mensualitats en l'acomiadament improcedent, a 33 dies amb un límit de 24 mensualitats en tots els contractes indefinits.
 • Es modifiquen les causes d'acomiadament per a evitar el control judicial.
 • Elimina l'autorització administrativa dels acomiadaments col·lectius, el que afectarà greument les possibilitats d'assolir acord amb indemnitzacions superiors als vint dies per any.
 • Facilita l'acomiadament per absentisme (entre el qual es troba la causa de malaltia), al desvincular el treballador de la resta de la plantilla. De forma individual s’ataquen els drets d'un malalt de llarga durada.

3. El Govern no redueix les modalitats de contractació indefinida, al contrari crea un nou contracte:
 • Contracte indefinit que podran utilitzar el 95% de les empreses. Aquest contracte podrà extingir-se durant el seu primer any sense cap indemnització per la simple voluntat de l'empresari.
 • A més a més, s’empitjoren les condicions d'altres dues modalitats de contractació: Contracte per a la formació i l'aprenentatge i el contracte a temps parcial.

4. El Reial decret afecta greument a la negociació col·lectiva conduint als treballadors a la negociació individual de les seves condicions de treball:

 • Contempla la inaplicació dels convenis a través de l'arbitratge obligatori.
 • Posa fi a la ultraactivitat dels convenis col·lectius als dos anys de la finalització de la seva vigència inicial. S’individualitzen les condicions laborals dels treballadors.
 • El conveni d'empresa, sigui quin sigui el nombre dels seus treballadors, se situa sense excepció com a preferent respecte al conveni sectorial.

5. El Govern a través de les mesures de flexibilitat interna pretén corregir la dualitat del mercat de treball col·locant a tots els treballadors en una situació més desprotegida enfront del poder discrecional de l'empresari:
 • Amplia les possibilitats de mobilitat geogràfica,
 • Facilita a l'empresari la possibilitat de modificar unilateralment jornada, horari i sistema de rendiment, entre altres condicions substancials de treball,
 • Permet, sense autorització administrativa,  suspendre o reduir temporalment la jornada de treball.

6. Incideix en la qualitat dels serveis públics i es facilita l'acomiadament dels treballadors de les administracions públiques:
 • Llocs de treball fins ara ocupats amb contractes laborals podran ser ocupats per desocupats perceptors de la prestació per desocupació.
 • Es contemplen per als empleats amb contracte de treball de les administracions públiques les mateixes les causes d'acomiadament que les establertes per a les empreses privades.

7. Introdueix diferències en les possibilitats d'ocupació dels aturats col·locant en millor situació als que perceben prestacions respecte d'aquells que ja han esgotat les mateixes. Es fa possible compatibilitzar la percepció d'atur amb treball i es preveuen incentius fiscals per la contractació de perceptors de desocupació.

8. Crea les condicions per condemnar definitivament als joves a la desocupació i a la  precarietat a través d’"infrajobs" per la via de la contractació a temps parcial i d'un nou contracte d'aprenentatge desvinculat realment de la formació.


Toxo: "Els sindicats governarem la intensitat, el ritme i la data de les mobilitzacions" • Comenta amb Blogger
 • Comenta amb Facebook
Item Reviewed: Sabies que...?. Coses que hauries de conèixer de la reforma laboral Rating: 5 Reviewed By: .
Scroll to Top