728x90 AdSpace

21 de març 2012

Com afecten les retallades al professorat i als centres d’ensenyament públic?


Com afecten les retallades al professorat i als centres d’ensenyament públic? 
Enllaç al document versió pdf (+)JORNADA

Des del curs 2010-2011 ...
Hores de reducció lectiva per càrrecs de coordinació
-Els Instituts d’entre 10 i 21 grups perden 6 hores de la bossa.
-Els Instituts d’entre 22 grups o més perden 9 hores de la bossa.
-Els càrrecs específics d’FP perden entre 1 i 2 hores per càrrec.

A més, des del curs 2011-2012 ...
1. Augment de la jornada lectiva
-La jornada lectiva a primària passa de 23 a 24 hores setmanals de docència, passant de 7 a 6h d’horari fix setmanal d’activitats en el centre.
-La jornada lectiva a secundària passa de 18 a 19 hores, passant de 12 a 11h complementàriesde presència al centre (6 d’horari fix i 5 horari no fix)

2. Reduccions majors de 55 anys
El professorat d’entre 55 i 58 anys perd el dret a reduir 2 horesde la seva jornada lectiva


 PLANTILLES 

Com afecta això a les plantilles?
·         En una escola d’una línia es perd 1 mestre.
·         En una escola de 2 línies perden 2 mestres.
·         En una escola de 3 línies perden 2,5 mestres.
·         A tots els centres de secundària, malgrat el creixement del nombre d’alumnes escolaritzats, es perd mig professor a la plantilla de cada centre.
·         Totes les escoles que continuïn oferint el reforç de sisena hora perden també mestres: escoles d’1 línia perden mig mestre, escoles de 2 línies, 1,5 mestres i escoles de 3 línies, 2 mestres.


A més, des del curs 2012-2013 ...
1. Augment de les hores de docència directa per la pèrdua d’hores de coordinació
-Menys reduccions lectives dels òrgans unipersonals de coordinació d’educació infantil i primària. Tant per al càlcul de plantilles d’escoles  com de ZER:

·         Els centres d’una línia passen de poder-se reduir 10h lectives per a tasques de coordinació a no poder-se reduir cap. Les 10 h s’hauran de fer dins els temps de treball complementari.

·         Els centres de dues i de tres línies passen de poder-se reduir 15h lectives per a tasques de coordinació a reduir-se només 5. Les altres 10 h s’hauran de fer dins els temps de treball complementari.

·         Totes les escoles, tinguin les línies que tinguin, perdran ½ mestre.

-Menys reduccions lectives dels òrgans unipersonals de coordinació de secundària. S’aplica el mateix mecanisme que a primària: reconversió d’hores de reducció lectiva –que queden disponibles per a fer docència directa-, en hores complementàries.

La reducció específica prevista per als càrrecs de la formació professional en tots els centres que tinguessin oferta d’FP desapareixi totes les tasques de coordinació del centre (les que siguin d’FP i les que no) hauran de sortir de la mateixa bossa: depenent del nombre de grups, si el centre és només d’FP, o depenent del nombre de famílies professionals i grups si el centre té FP, ESO i Batxillerat. (en parèntesi i negreta, les previstes abans de la retallada)


A
B
Centres de secundària sense FP (ESO + BATX) o centres que només són d’FP (també d’aplicació a les EAS i Disseny)
Centres que combinen ESO + BATX + FP a la previsió del quadre A, s’ha de sumar
Nombre de grups
Hores lectives
Hores complementàries
Nombre de famílies professionals
Hores lectives de reducció
Fins a 5
5 (6)
1
Fins a 35 grups
Més 35 grups
6-9
12 (15)
3
1
3
3
10-15
27 (32)
11
2
5
5
16-21
32 (38)
12
3
7
8
22-27
41 (48)
16
4
9
12
28 o més
46 (54)
17
5
12
15

6
14
17
7
16
19
8 o més
18
22

La direcció determinarà la dedicació d’hores lectives i/o complementàries dels òrgans unipersonals de coordinació per a les tasques pròpies de cada càrrec.

2. El responsable TAC, tindrà una dedicació setmanal variable en funció del nombre d’unitats del centre (fins a 5 hores setmanals de dedicació lectiva i complementària per a un institut de més de 16 grups d’ESO i batxillerat, i fins a 3 hores setmanals de dedicació lectiva i complementària per a les escoles de dues línies).

3. El professorat de secundària tindrà assignat un horari de 28 hores setmanals d’horari fix, dins de les 30 hores de presència al centre. Les 2 hores restants seran les complementàries de còmput mensual.

4. Desapareixen totes les optatives de l’ESO en què no hi hagi un mínim de 10 alumnes per cursar-les.

5. Es deixen d’assignar hores de suport d’atenció directa a l’alumnat d’ESO i es revisa l’actual càlcul d’hores lectives de Matèries optatives d’ESO i desdoblaments.
6. S’augmenta de 5 a 7 el nombre d’alumnes que donen dret a una hora lectiva setmanal de reducció per a la tutoria de formació en centres de treball (FCT). No totes les hores de reducció podran ser lectives: dues hores hauran de ser complementàries.
7. Es manté la proposta que la plantilla total de docents (inclosos els itinerants) de cada ZER es calcularà en funció del nombre total d’alumnes escolaritzats en totes les escoles que formen part del ZER. El Departament vol negociar, abans del 12 d’abril, la revisió de l’Acord sobre l’escola rural.


Com afecta això a les plantilles?


RESUM DE LES RETALLADES
PREVISIÓ D’INCREMENT DE GRUPS PEL CURS 2012-13

Coordinacions escoles

430
Infantil
+15
Primària
+292
Coordinacions secundària
190
Secundària Obligatòria
+181
Modificació suport ESO
570
Batxillerat
+41
Modificació criteris per ZER
25
Cicles Formatius
+63
Total
1.215
Total
+592
TOTAL:  1.275   ( 455  mestres  i 820 professors/es) que s’estalvien i per tant no és contractaran de nous.
A  les escoles 307 grups més i 285 nous grups a instituts
Total  592 nous grups d’escolarització per atendre uns 15.000 nous alumnes.SALARI (+)

Des de  juny de 2010 ...

Retallada salarial govern PSOE: entre un 5,1% (Primària i PTFP) i al voltant d’un 7% (Secundària) (entre 1.472€ i 2.236€).  
2011:  Congelació salarial. La retallada queda consolidada.
2012: PP congela novament (i de moment) el salari.

A més, des del curs 2011-2012 ...
1. Cobrament del juliol dels interins: A partir del curs 2011/12, per cobrar el mes de juliol caldran 9 mesos de serveis prestats ( i no 6, com fins ara) .

2. Cobrament del primer estadi docent: A partir de 2012, per cobrar el primer estadi faran falta 9 anys de serveis prestats (abans, 6). Enguany, més de 16.000 persones que haurien cobrat el seu primer estadi, deixaran de cobrar fins a 1.400€. I durant els 3 propers anys, fins a 4.200€ cadascun dels afectats.
Si la sol·licitud de reconeixement d’un estadi qualsevol és posterior a la data d’assoliment, la data de reconeixement de l’estadi serà la de la sol·licitud i els efectes econòmics seran reconeguts al mes següent a la presentació de la sol·licitud. Desapareixen els efectes retroactius.

3. Augment de l’IRPF: Govern PP: el febrer del 2012 augmenta el descompte a la nòmina en concepte d’IRPF entre un 2% i 3%.

4. Increment del 2% de l’IVA des del 2011

5. Augment de l’IPC des del gener de 2010 fins el febrer de 2012: 5’7%

6. Nova retallada salarial: El Govern CiU retalla el 3% del salari anual, aplicada a la paga del mes de juny del 2012. El president Mas anuncia una nova retallada del 2% addicional a aplicar a la paga de desembre del 2012. Aquesta retallada suposa entre 1.367€ i 2.010€ a primària i entre 1.541€ i 2.232€ a secundària, depenent de l’antiguitat. 


ESTADIS DOCENTS  ENSENYAMENT PÚBLIC
ALTRES DRETS LABORALS I ECONÒMICS

Des de març de 2012...
1. Es suspèn definitivament la millora econòmica que completava la prestació salarial en situació per incapacitat temporal. A partir del tercer més de baixa, hi haurà una pèrdua retributivaque pot superar els 500 euros mensuals.

2.Pèrdua de salari indirecte:  A partir del 2012 desapareix el FAS.  El 2011 ja s’havia retallat el 50%. A més, per segon any consecutiu la Generalitat no farà cap aportació al pla de pensions.

3. Les reduccions de jornada per cura de fill tindran una reducció proporcional en les retribucions. No es cobrarà el 100% del salari durant el primer any de reducció com fins ara. Es podrà demanar la reducció fins als 12 anys del menor i es podrà compactar.

D’ON SURTEN LES MILLORES QUE ENS RETALLEN?

Gràcies a la confiança i la força de la nostra afiliació, a la representació que ens ha donat el professorat a les eleccions sindicals i a l’esforç mobilitzador de molts companys i companyes, CCOO havia aconseguit acordar les millores més importants de què hem gaudit fins ara els ensenyants. No han estat gratis. Un grandíssim esforç col·lectiu malmès, menystingut i pràcticament destruït per les agressions als nostres drets laborals i socials que ens imposen els governants.

Els ajuts en concepte de Fons d’Acció Social
Acord Mesa sectorial (1989)
Les ajudes per sortides i colònies
Acord Mesa sectorial (1989)
Tutories d’FCT i càrrecs específics d’FP
Acord Mesa sectorial (1999)
Les aportacions al Pla de pensions
Acord Mesa Funció Pública (2005)
El cobrament del 100% de les pagues extres
Acord Generals de la Mesa de la Funció Pública (2002 i 2006)
Les hores setmanals de reducció per òrgans de coordinació

Acord Mesa sectorial  (2005)


Les llicències retribuïdes per estudi
Jornada lectiva de 18 hores (secundària)
Jornada lectiva de 23h (primària)
Reducció jornada majors de 55 anys
La possibilitat de cobrar el mes de juliol amb 6 mesos de serveis prestats pels interins i/o substituts (ara han de ser nou)
Poder cobrar el primer estadi amb 6 anys de serveis prestats
Indemnització per jubilació LOGSE
La possibilitat de reduir la jornada lectiva  per fer atenció tutorial
Acord Mesa sectorial (1995)
Desdoblaments per a la secundària
Acord Mesa sectorial (1995) (millorat en l’acord de 2005)
Les 2.000 places d’oferta pública d’ocupació previstes pel 2011 del cos de secundària
Acord sobre oferta de funció pública del 2007...PENSES ESPERAR A VEURE QUÈ ENS DEPARA EL CURS VINENT?


  • Comenta amb Blogger
  • Comenta amb Facebook
Item Reviewed: Com afecten les retallades al professorat i als centres d’ensenyament públic? Rating: 5 Reviewed By: .
Scroll to Top