728x90 AdSpace

10 de maig 2012

Professorat interí i substitut: Adjudicacions provisionals 2012-2013 ("Nomenaments d’estiu") de la borsa (2012/2013)

Resolució provisional: del 10 al 15 de juliol
           Termini de reclamacions: 3 dies
            Resolució definitiva: A finals del mes de juliol

Calendari “nomenaments d’estiu”: terminis de presentació, sol·licituds i resolució.

           ▪ Professorat interí: del 4 de juny al 18 de juny (ambdós inclosos)
               Accés a l'aplicació(+)

            Propostes de les direccions: del 21 al 29 de juny

            Informació disponible a l'espai privat "Equips directius del centre" del Portal de centre

Resolució Provisional: Es publicarà del 10 al 15 juliol.

Termini per reclamacions: 3 dies

Resolució definitiva: A finals del mes de juliol.

Qui hi ha de participar?

·   El professorat interí i substitut amb serveis prestats a la borsa pot participar voluntàriament
·   El professorat que tingui dubtes en relació a la data de finalització del seu nomenament podrà consultar aquesta informació a través del portal ATRI. En cas que no hi participi no serà nomenat d’ofici.
·   El nomenament serà per un any, fins a 31 d’agost de 2013.


El professorat que està a la borsa d’interins però no té serveis prestats no ha de presentar la sol·licitud.Què cal saber?

·      Només es poden demanar especialitats que es tinguin reconegudes a la borsa de treball. No hi ha obligació de demanar totes les especialitats que es tenen reconegudes
·      En la fase d’elecció, el professorat farà constar en la sol·licitud fins a seixanta peticions de centres, municipis, zones o comarques. Poden ser de qualsevol servei territorial (de qualsevol lloc de Catalunya).
·      L’adjudicació es farà per número d’ordre de la llista (primer el professorat interí amb la condició legal de disminuït (col·lectiu f1) i després la resta de professorat interí per numero d’ordre (col·lectiu f2).

·      Les adjudicacions de destinació seran a dedicació completa.

·      Es podrà sol·licitar en el procediment general, vacants dels EAP i CREDA, sempre que es reuneixin els requisits per a la seva ocupació.

·      El professorat interí que sol·liciti un lloc de les especialitats de cicles formatius de formació professional, d’escoles oficials d’idiomes i d’escoles d’art i superiors de disseny hi podrà ser destinat si té reconeguda la idoneïtat corresponent i aquesta figura consignada a la borsa de treball per prestar serveis com a interí docent.
   
    El personal interí/substitut que obtingui destinació haurà de prendre possessió el dia 1 de setembre de 2012.


   Abans d'omplir la sol.licitud consulta:
La Consellera Rigau “finiquita” el Pacte d’Estabilitat: El Departament es nega a renovar-lo. La proposta de renovació ha estat presentada de forma unitària per tots els sindicats i ha estat totalment rebutjada pel Departament. La finalització del pacte, que ha estat vigent des de que l’any 2005 ho va signar CCOO en solitari, és injusticable i incrementarà la precarietat del professorat interí.


Quins són els procediments d’adjudicacions de destinacions?

A- Procediment previ:
  • A proposta de la Direcció dels Serveis Territorials o del consorci d’Educació de Barcelona
Per a EAP, CRP, Camps d’Aprenentatge (CdA), Centres de Recursos Educatius per a Deficients Auditius i Visuals (CREDA), llocs LIC i Aules Hospitalàries, aules en centres penitenciaris, centres dels departaments de Justícia i Acció Social i Ciutadania i centres de recent posada en funcionament.
Requisit: un mínim de 24 mesos treballats comptats a 31 d’agost de 2012.

B- Procediment general d’adjudicacions provisionals:
Les fases d’adjudicació del procediment general són:
  • Procediment previ i primera fase: propostes de les direccions dels centres per ocupar llocs de treball en centres de recent posada en funcionament, en centres d’àmbit rural, centres CAEP, centres d’educació especial, en itineràncies de ZER, aules d’acollida, unitats d´EE, Pla estratègic per l’autonomia de centre, projecte educatiu de Sant Cosme, llocs d’atenció a la diversitat(instituts), nou cicle formatiu(instituts).
Requisit: un mínim de 24 mesos treballats comptats a 31 d’agost de 2012.
  • Fase de confirmació: Pot sol·licitar per aquesta fase el professorat interí sempre i quan hagi estat nomenat al mateix centre a jornada sencera durant tot el curs 2011-2012 ( d’1 de setembre a 31 agost)
Requisit: un mínim de 48 mesos de serveis com a interí o substitut.
Ha d’informar a la direcció del centre on ha prestat serveis el curs 2011-2012que sol·licita la confirmació al mateix centre.
  • Fase d’elecció i ofici: Es poden fer constar fins a 60 peticions de centres, municipis, zones i comarques, més les comarques per adjudicació d’ofici i un o dos SSTT segons sigui el Servei Territorial preferent, si el professorat interí està acollit al pacte d’estabilitat.
No hi haurà fase d’ofici, o sigui només es pot obtenir destinació als centres, localitats, zones o comarques que s’hagin posat explícitament

Ordre dels col·lectius de participació en el procediment d’adjudicacions provisionals

Se seguirà aquest ordre d’adjudicacions:

a - Professorat suprimit.

b - Professorat que retorna de l’estranger o de llocs de l’Administració educativa.

c -       c.1 Professorat amb article 25 de la llei de Riscos Laborals.
c.2 Professorat funcionari de carrera amb destinació provisional o amb destinació definitiva que acrediti la condició legal de disminuït.
            c.3 Professorat que va superar les oposicions any 2011 o anteriors pel torn de                      reserva per a disminuïts que hagi ajornat la fase de pràctiques.
d - Professorat provisional i excedent, llevat del que s’inclou a l’apartat c.

e - Professorat que sol·licita comissió de serveis, llevat del que s’inclou a l’apartat c.
 A efectes d’adjudicació de destinacions, els professors de col·lectius d i e formen un únic col·lectiu de participació.

f Professorat interí.
f1 Professorat interí d’aquest col·lectiu amb la condició legat de disminuït.
f2 La resta de professorat interí.


Fase elecció: Professorat interí (col·lectiu f)

a)    Sol·licitar llocs vacants per a les especialitats que seleccioni entre les que tingui demanades en la borsa de treball pel curs 2012-2013.
b)    Pot fer constar a la sol·licitud fins a seixanta peticions de centres, municipis, zones o comarques.
En cas que no s’obtingui vacant per la fase d’elecció no s’adjudicarà cap nomenament d’ofici
S’adjudica primer al professorat interí amb la condició legal de disminuït (col·lectiu f1) i posteriorment a la resta de professorat interí (col·lectiu f2).

·   En cas de demanar més d’una especialitat, a l’hora de l’assignació es tindrà en compte el primer lloc les peticions de centre i en segon lloc les especialitats demanades.
·   En les fases d’elecció i ofici, quan es demani genèricament un municipi o zona o comarca, els centres s’adjudicaran d’acord amb l’ordre amb què estan detallats als annexos 3 i 4 de la resolució. En l’adjudicació d’àmbit comarcal, primer s’adjudiquen els centres de la capital de comarca i a continuació la resta de centres.
·   No es nomenarà personal extern al centre per cobrir les substitucions fins transcorreguts deu dies lectius des de l'inici de la baixa. Això provocarà problemes importants en l’organització del centre, en l’atenció de l’alumnat i que molts substituts es quedin sense feina. Aquesta mesura pretenen aplicar-la ja aquest mateix curs.

NOVETAT! 

Els interins i substituts majors de 55 anys, complerts a 31 d’agost de 2012, i que tinguin 4 anys de serveis prestats a 31 d’agost de 2008, podran demanar durant el mes de setembre, com a màxim el dia abans de cada acte de nomenament, els canvis d’àmbit territorial que desitgin, amb la finalitat d’obtenir un nomenament. Com a condició, en la sol·licitud de les adjudicacions d’estiu, hauran d’haver demanat com a mínim 20 comarques.

CCOO continua exigim al Govern de la Generalitat i al Departament d’Ensenyament que aturi les retallades socials, educatives i laborals. CCOO exigeix coherència pedagògica ja que cada mesura que aplica suposa una pèrdua de qualitat en l’educació i s’allunya més de l’èxit escolar del que tant parla la consellera.

Les retallades a l'ensenyament públic continuaran si nosaltres el professorat i la comunitat educativa no ens mobilitzem per frenar-les. Per això, hem d'aconseguir conscienciar i sumar més companys i companyes a la mobilització.

CCOO creu necessari continuar el procés de confrontació directe fins a frenar les brutals retallades i posar les bases per recuperar els drets laborals i socials que ens han robat. 
Més informació, xerrades, consultes:  

  • Comenta amb Blogger
  • Comenta amb Facebook
Item Reviewed: Professorat interí i substitut: Adjudicacions provisionals 2012-2013 ("Nomenaments d’estiu") de la borsa (2012/2013) Rating: 5 Reviewed By: .
Scroll to Top