728x90 AdSpace

15 de maig 2012

Protocol per a la petició de jornada singular pel proper curs


PROTOCOL PER A LA PETICIÓ D’UNA ORGANITZACIÓ HORÀRIA SINGULAR, PER PART DELS CENTRES EDUCATIUS PÚBLICS DE SECUNDÀRIA, ALS SERVEIS TERRITORIALS O CONSORCI D’EDUCACIÓ DE BARCELONA. CURS 2012-2013.


Sol·licituds:  fins a l’1 de juny de 2012


L’ordre per la qual s’estableix el calendari escolar, determina el procediment per a les modificacions excepcionals del calendari o horari escolar establerts amb caràcter general, d’acord amb allò que disposa l’article 54 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació.


Els centres educatius públics de secundària que, per al proper curs 2012-2013, vulguin sol·licitar una organització horària singular a l’Educació Secundària Obligatòria, hauran d’elaborar i presentar a les corresponents direccions dels Serveis Territorials o gerència del Consorci d’Educació de Barcelona, una proposta organitzativa que contingui la documentació següent: • Doc.1: Acord per consens del Consell Escolar del centre. S’acreditarà mitjançant certificació on consti l’acord i la posició de cadascun dels sectors respecte de la proposta sol·licitada.
 • Doc.2: Marc horari lectiu de l’alumnat d’ESO.
 • Doc.3: Millores pedagògiques que es pretenen assolir.
 • Doc.4: Millores organitzatives, amb especificació de les reunions de coordinació dels equips docents, departaments/seminaris, d’altres reunions del professorat i de claustre.
 • Doc.5: Indicadors interns de centre de seguiment de l’aplicació de la proposta organitzativa, entre els quals s’han d’incloure aquells relacionats amb la millora de resultats de l’alumnat, la reducció de l’abandonament primerenc i la millora de la convivència.
 • Doc.6: Anàlisi de l’impacte econòmic de la mesura organitzativa respecte de les despeses de funcionament i la prestació de serveis complementaris (menjador i transport escolar).
 • Doc.7: Anàlisi de l’impacte en relació amb l’entorn del centre educatiu, i en l’àmbit de la localitat on aquest es troba situat, així com previsió d’activitats no lectives a les tardes per a l’alumnat del centre (estudi assistit, reforç escolar, ús de la biblioteca escolar, esport-escola, activitats extraescolars, etc.).Criteris a tenir en compte per les direccions dels Serveis Territorials o gerència del Consorci d’Educació de Barcelona (CEB)


La direcció dels Serveis Territorials o gerència del CEB han de valorar, a la vista de la
documentació presentada, els aspectes següents: • 1. El grau de consens que la mesura té en la comunitat educativa, especialment pel que fa a les famílies i a la representació de l’ens local.
 • 2. Criteris de planificació escolar, tenint en compte les necessitats de transport i menjador escolar, així com el possible impacte d’estalvi econòmic que pot suposar l’aplicació de la mesura.
 • 3. La viabilitat de la proposta presentada, així com els avantatges de la seva aplicació en els aspectes pedagògics i organitzatius.
 • 4. La direcció dels Serveis Territorials o gerència del CEB comunicaran als centres educatius el procediment per sol·licitar, per al curs 2012-2013, una organització horària singular.
 • 5. Els centres podran presentar les seves sol·licituds fins a l’1 de juny de 2012.
 • 6. Des dels Serveis Territorials o CEB es comunicarà la corresponent autorització, o denegació de la proposta, no més tard del dia 23 de juny de 2012.
Barcelona, 11 de maig de 2012


Jordi Roig i Viñals
Director general de Centres Públics


 • Comenta amb Blogger
 • Comenta amb Facebook
Item Reviewed: Protocol per a la petició de jornada singular pel proper curs Rating: 5 Reviewed By: .
Scroll to Top