728x90 AdSpace

18 de juny 2012

Tramitació de l'atur (juny 2012)

Sol·licitud de la prestació per desocupació. S'ha de fer mitjançant una cita prèvia

Cita prèvia a l'oficina d'ocupació. Pdf (+)
Indicació a empreses. Pdf(+)

Comuniquem que des del Ministerio de Empleo y Seguridad Social ens han demanat que informem al personal substitut de les escoles que a partir d'ara, la sol·licitud de la prestació per desocupació s'ha de fer mitjançant una cita prèvia. Aquesta cita es pot obtenir per dues vies:
1- internet:   www.sepe.es/citaprevia
2- telèfon: 901 01 02 10


Als documents adjunts us trametem la informació del Ministeri.

*************************************************************************************

Estic a l’atur (+)

Si us heu quedat sense feina, a causa d’un acomiadament o perquè ha finalitzat el vostre contracte de treball, podeu comprovar si teniu dret a la prestació d’atur i iniciar tot seguit els tràmits necessaris per percebre-la.

Requisits per accedir a la prestació (+)

Per a tenir dret a les prestacions que se'n deriven s'han de complir els següents requisits:
- Període mínim de cotització: 360 dies. No és necessari que aquests 360 dies s'hagin cotitzat de manera continuada.
- Un professor interí o substitut es troba en situació legal d'atur quan s'extingeix el seu contracte de treball.
- La durada de la prestació està en funció del temps d'ocupació cotitzat en els 6 anys immediatament anteriors a la situació legal d'atur
.

Sol.licitud de documentació per tramitació prestació d'atur

Informació facilitada pel Consorci d'Educació...
Aplicable al personal de: Totes les administracions
Web de tots els SSTT (+) 

Podeu trobar la info sobre la tramitació de l'atur a les webs dels SSTT (Gestió de personal docent de cada SSTT)...

 

Tramitació i documentació necessària (+)

La prestació s'ha de sol·licitar durant els 15 dies hàbils següents a la situació legal d'atur.


Com es tramita la sol·licitud de la prestació?
Us heu d'inscriure com a demandants de treball i presentar la sol·licitud de la prestació a l'Oficina de Treball corresponent durant els 15 dies hàbils següents a la situació legal d’atur:
Certificat/s d'empresa de les empreses on ha treballat els últims 6 mesos:  Es demana al Servei territorial (veure adreces i models en punt anterior...)


Quina documentació cal presentar?
La documentació bàsica que cal presentar per al reconeixement de la prestació inclou:
 1. Formulari de sol·licitud de la prestació d'atur, en model normalitzat, que facilita l'Oficina de Treball, degudament emplenat.
 2. Document acreditatiu de la situació legal d'atur o de la considerada com a tal.
 3. Certificat o certificats d'empresa en els quals s'indiqui que s'ha treballat en els darrers sis mesos. Es demana al Servei territorial (veure adreces i models en punt anterior...)
 4. Còpia dels documents oficials de cotització i salari dels últims 180 dies cotitzats, si escau.
 5. Documents d'identificació i d'afiliació a la Seguretat Social.
 6. Declaració de càrregues familiars i rendes, en model normalitzat, que facilita l'Oficina de Treball, a efectes de límits de la prestació.
 7. Compromís d'activitat, consistent en l'obligació que adquireix el beneficiari de cercar activament feina, acceptar una oferta adequada i participar en accions d'informació i orientació laboral.

La durada de la prestació varia segons els períodes d’ocupació cotitzats. La quantia es calcula aplicant un percentatge a la base reguladora del treballador.


Durada de la prestació
Període d'ocupació Durada de la prestació
Des de 360 fins a 539 dies 120 dies
Des de 540 fins a 719 dies 180 dies
Des de 720 fins a 899 dies 240 dies
Des de 900 fins a 1.079 dies 300 dies
Des de 1.080 fins a 1.259 dies 360 dies
Des de 1.260 fins a 1.439 dies 420 dies
Des de 1.440 fins a 1.619 dies 480 dies
Des de 1.620 fins a 1.799 dies 540 dies
Des de 1.800 fins a 1.979 dies 600 dies
Des de 1.980 fins a 2.159 dies 660 dies
Des de 2.160 dies 720 dies


Quin és l’import de la prestació?
La quantia de la prestació d’atur es calcula a partir de la base reguladora del treballador. La base reguladora serà la mitjana de les bases d’accidents de treball i malalties professionals. Es tindran en compte les hores per les quals l'empresa hagi cotitzat a la Seguretat Social per al treballador durant els últims 180 dies precedents a la situació legal d'atur o al moment en què va cessar l'obligació de cotitzar.
En quedarà exclosa la retribució per hores extraordinàries.

L'import a percebre serà:
 1. Durant els 180 primers dies, el 70% de la base reguladora.
 2. A partir del dia 181, el 60% de la base reguladora.
Els imports calculats no podran ser superiors al límit màxim ni inferiors al límit mínim establerts:

Pagament de la prestació  (+)

Altres prestacions per a persones a l’atur (+)

 

Informació del passat curs 2010/2011 (no sabem si actualitzaran properament la documentació, i per tant, només és a títol informatiu...):

 

Tramitació de la prestació d'atur 2011Informació  (+): 
A partir del mes d’octubre de 2010 ha canviat el sistema per demanar el certificat d’empresa que havíeu de presentar a l’INEM per obtenir la prestació d’atur.
A partir d’ara, únicament s’ha de fer servir el sistema següent:
1. Heu d’enviar un correu electrònic al compte de correu electrònic
atur_com.ensenyament@gencat.cat on us haureu d’identificar amb:

el nom i cognoms
el NIF
la data de finalització del nomenament i demanar-nos el certificat d’empresa.

2. Nosaltres farem les tramitacions oportunes davant el “Ministerio de Trabajo e
Inmigración”.
3. Quan el Ministeri ens contesti que la situació ja està resolta i correcta us enviarem
un correu electrònic comunicant-vos aquest fet.
4. Heu de gestionar a l’oficina de l’INEM que us correspongui la prestació d’atur.
Aclariments:
Ho podeu demanar un cop us hàgiu finalitzat el nomenament telemàtic. Si ens ho
demaneu amb antelació no ho podrem atendre i eliminarem el correu.
Si passats 5 dies feiners no heu rebut cap resposta, podeu tornar-nos a enviar un
correu electrònic incidint en el tema, altrament no ho tindrem en compte i eliminarem el
correu.
Quan ens ho demaneu heu d’estar completament segurs de fer aquesta tramitació.
Heu de recordar que tant els nomenaments com les nòmines us els podeu imprimir
des del mateix portal ATRI.
Si necessiteu qualsevol altra documentació complementària per a presentar-la a les
oficines de l’INEM ens l’haureu de demanar en aquest mateix compte de correu.
Amb aquest nou sistema de fer tots els tràmits telemàticament us evitem desplaçarvos a cap oficina de Registre per a demanar la documentació i també evitem el
desplaçament posterior per passar a recollir la documentació.
Instruccions i documentació per demanar la prestació d'atur els substituts d'educació primària i secundària.

Sol·licituds


Models
Informació
Imprès


Sol·licitud de documentació per l'INEM (atur)Requisits per poder demanar l'atur


"Vacances no gaudides": No es pot començar a cobrar l'atur fins que hagin passat els dies de vacances que et paguen a la liquidació.T'han de pagar la part de vacances proporcional al temps treballat. Aquest període cotitza a la Seguretat Social i computa per a l'atur
Per cada mes de feina corresponen  2,5 dies de vacances 

Diferents situacions respecte a demanda de prestació atur

1. Personal que no té nomenament durant el mes de juliol

Sol.liciteu al vostre SSTT la documentació necessària per sol.licitar l’atur i tramiteu la demanda d'atur  a l'INEM

2. Personal que té nomenament durant el mes de juliol (Enguany, el Departament ha suprimit aquest dret, que es va aconseguir per Acord de CCOO l'any 2005. Més de 6.000 persones perdran el dret a cobrar allò que han treballat...

Sol·licitud de documentació per l'INEM (atur)

Heu de fer la sol.licitud  de la documentació al final del nomenament de  juliol al vostre servei territorial ( consultar dates a la seva web) i tramitar la prestació d’atur al mes d’agost 

ATENCIÓ ELS QUI ESTEU COBRANT PRESTACIÓ D’ATUR PER L’INEM O BÉ
INCAPACITAT TEMPORAL PER LA SEGURETAT SOCIAL!

Cal que comuniqueu a l’organisme corresponent (INEM o SS) que durant el mes de  juliol tindreu un nou nomenament, per tal de no cobrar la prestació durant el mes de juliol i evitar una sanció

3)Personal que té nomenament fins a 31 d’agost de 2011

  No ha de fer cap tràmit 

 

Per la tramitació de la prestació d'atur

Mireu la informació a: (estiu 2011)


Lleida i Terres de l'Ebre: no hem trobat a la seva web cap informació de com ho han de tramitar

 


 • Comenta amb Blogger
 • Comenta amb Facebook
Item Reviewed: Tramitació de l'atur (juny 2012) Rating: 5 Reviewed By: .
Scroll to Top