728x90 AdSpace

28 de nov. 2012

Justificació de les baixes (incapacitat transitòria) i absències (2012)

Justificació de les baixes i absències (novetats)

      NOVETATS:

  El dia 24 d’octubre d’enguany CCOO us vam fer arribar la  nota informativa 77 amb el nostre posicionament sindical sobre la Instrucció 5/2012 valorant-la molt negativament. En aquesta nota exposàvem un seguit d’arguments en contra de determinats punts de l’esmentada Instrucció, per considerar-los complicats, difícils de complir i que a més a més representaven una sobrecàrrega de treball burocràtic per a la seguretat social, que també té prou minvats els seus serveis a causa de les retallades. Des de CCOO pensem que hi ha d’altres sistemes per combatre l’absentisme laboral que no suposen un cost 
  afegit de desplaçaments i tràmits per a les persones que s’indisposen un dia o que assisteixen a visites mèdiques programades. 

  Arran d’aquesta nota,  dilluns 5 de novembre CCOO, en una reunió bilateral amb Funció Pública,  vam manifestar el nostre desacord amb  aquesta  Instrucció basada en la desconfiança vers les treballadores i treballadors públics de la Generalitat i, d’entre altres aspectes, vam demanar a Funció Pública que facilités la justificació de l’absència d’un dia de manera que fos suficient la trucada telefònica de la persona afectada, ja que quan faltem un dia és perquè en la majoria dels casos no ens podem moure a causa de la malaltia sobrevinguda. 

  La nota informativa de  CCOO amb la valoració de la Instrucció 5/2012 i la reunió mantinguda amb Funció Pública, han donat el seu fruit: Funció Pública ha elaborat la Instrucció 6/2012, de 5 de novembre, de modificació de la Instrucció 5/2012, de  15 d’octubre, sobre justificació d’absències per motius de salut i per assistència a consulta mèdica del personal al servei de l’Administració de la Generalitat on es simplifiquen els procediments de justificació de les absències.

  Les novetats que introdueix aquesta Instrucció 6/2012, justificades pels motius que s’esmenten a la seva part expositiva, són les següents:

  Modificació del punt 2.3. Únicament pretén aclarir un aspecte que havia estat objecte d’interpretacions desviades. Es tracta de deixar clar que no s’han d’aportar justificants documentals que continguin dades sobre la salut de les persones. No obstant i pel cas que siguin aportades, la Instrucció determina la manera de procedir.


  Modificació del punt 3.1. Les absències per motius de salut de durada màxima d’un dia únicament podien acreditar-se mitjançant document d’atenció mèdica. La modificació de la Instrucció admet  una altra forma d’acreditar documentalment l’absència com és el document de declaració responsable subscrit per la persona  interessada. La modificació obeeix principalment a la necessitat d’adaptar les formes de justificació als protocols d’assistència sanitària (presencial i no presencial).

  Modificació del punt 5.1. Es simplifica la forma de justificar que l’assistència a consulta mèdica  ha estat impossible concertar-la fora de l’horari laboral i, en conseqüència, únicament s’exigeix el document de declaració responsable subscrit per la persona interessada.

  Modificació del punt 5.2. Es simplifica també la forma d’acreditar l’absència per assistència a consulta mèdica  de tal manera que  és suficient amb el justificant d’assistència emès pel centre o consulta  (per comptes de certificació mèdica), i no esdevé necessari que es faci constar ni el dia i hora de la cita prèvia ni les dades identificatives del facultatiu signant.

  Modificació del punt 5.3. Simplement es precisa que la declaració responsable sobre la impossibilitat de concertar visita fóra de l’horari laboral ha de presentar-se juntament amb el justificant d’assistència mèdica.


  Atès que es potencia la fórmula de  declaració responsable, la Instrucció n’aprova el model el qual s’adjunta annex. Aquest document de declaració responsable, d’acord amb el règim normatiu en què s’empara, porta implícita la possibilitat de l’Administració per a verificar la conformitat de les manifestacions que s’hi contenen així com, en el seu cas, l’exigència de responsabilitats de qualsevol ordre per inexactituds, omissions o falsedats.  • Comenta amb Blogger
  • Comenta amb Facebook
  Item Reviewed: Justificació de les baixes (incapacitat transitòria) i absències (2012) Rating: 5 Reviewed By: .
  Scroll to Top