728x90 AdSpace

15 de nov. 2012

Sobre la Formació Professional dual


CCOO aposta per un Sistema de Formació Professional Dual basat en el diàleg social, la col·laboració de les empreses amb els centres de formació professional que incideixin en la millora de la qualificació, i l'ocupabilitat dels joves que hi participen i com a inversió de futur

  • Estem totalment en contra d'un model que es basi en la bonificació a les empreses, en la mà d'obra barata i sense drets


CCOO de Catalunya hem defensat sempre els models que combinen formació teòrica i la pràctica laboral en una empresa, amb contracte de treball i amb drets, sobretot adreçat als i les joves amb dèficits formatius. Entenem que són instruments útils per a millorar la seva ocupabilitat i que possibiliten el contacte amb entorns reals de treball alhora que el i la jove es qualifica.

El Reial Decret 1529/2012 aprovat a l'Estat i publicat al BOE el dia 9 de novembre pren com a referència un sistema, l'alemany, que està vinculat a un teixit productiu i una cultura empresarial lluny de la realitat del nostre país. L'aplicació del sistema dual és desitjable i és possible però no es pot construir sobre la base errònia de que les empreses espanyoles estan preparades en aquests moments per assumir un model com el que defineix el RD. L'empesa té un paper fonamental en el sistema dual en la complementarietat teòrico-pràctica. Tanmateix, CCOO considerem fora de mida que el RD permeti a les empreses impartir títols complerts del sistema educatiu.

L'adaptació d'aquest RD a Catalunya ha de tenir en compte aquesta realitat i compensar les deficiències del RD estatal. Des de CCOO volem un Sistema de Formació Professional dual, amb la participació dels agents socials i fonamentat amb l'acord d'empresaris i sindicats.

CCOO de Catalunya estem d'acord totalment amb un sistema dual i en alternança que contempli:

  • -El diàleg social amb les organitzacions empresarials i sindicals.
  • -La implicació de l'administració educativa i laboral a fi de posar en marxa un model integrat i únic.
  • -Diàleg amb els professionals de l'educació i la formació que possibiliti que els professionals que imparteixin el sistema dual a les empreses estiguin ben formats i remunerats i no suposi més càrregues de treball.
  • -La regulació de l'aplicació als convenis col·lectius de sector o empresa en el que es contempli, entre d'altres, els contractes laborals, amb drets i garanties, la formació específica en prevenció de riscos laborals del lloc on treballin, etc.
  • -La formació, qualificació i accés a l'ocupació del jovent, al temps que els incentiva en la formació al llarg de la vida.
  • -Les beques, en cas que n'hi hagin, han d'incloure la cobertura de la Seguretat Social.
  • -Finançament per part de les empreses.


Estem totalment en contra d'un model que es basi en la bonificació a les empreses, en la mà d'obra barata i sense drets i en una proposta, com la del RD 1529/2012, que pot ser una "cortina de fum" per amagar les importants retallades en FP inicial i en FP per l'ocupació que s'han fet, especialment en 2012, així com emmascarar les xifres de l'elevat atur juvenil.

  • Comenta amb Blogger
  • Comenta amb Facebook
Item Reviewed: Sobre la Formació Professional dual Rating: 5 Reviewed By: .
Scroll to Top