728x90 AdSpace

28 de des. 2012

Ens roben la paga: Especial nòmina de desembre (docents de l'ensenyament públic)

Aconsellem al professorat no presentar cap recurs o reclamació individual un cop abonada la nòmina per a exigir el pagament de la part ja meritada (44 dies). CCOO i la resta de sindicats de la funció pública presentaran una reclamació col·lectiva minimitzant així el pagament de les noves taxes i les possibles costes i garantint la possible extensió de sentència a tots els docents

CCOO denuncia la incapacitat del Govern en la gestió de la crisi
Aquest any 2012 el Tió no caga i el Govern la torna a cagar a la pagaPer si no n’hi havia prou: el Departament informa que no donarà l’ordre de pagament de la nòmina fins al dia 27 de desembre!!!


El Govern dels millors la torna a cagar amb la paga; aquesta paga que no paga. El Nadal passat el conseller Mas-Colell ja va tenir que sortir a demanar perdó per confiscar als empleats públics, l’import del IRPF d’uns diners que no van cobrar. L’honorable Conseller Mas-Colell va descarregar les culpes en la “mala jugada en l'hora de l'adéu" del Govern Zapatero, al que va qualificar com "poc honorable" i als quals va recriminar: "se’ls hauria de caure la cara de vergonya". "No ho oblidarem".

Pel que es veu la memòria es fràgil, avui ens tornen a anunciar, a la intranet de la Generalitat, que es retarda l’ordre de pagament de la nòmina al proper dia 27, “tant bon punt arribi la bestreta” de Madrid.

Dos línies per anunciar que el empleats públics de la Generalitat cobraran, si arriba la bestreta, a partir del dia 28, en lloc del 21 com acostumava  a passar al més de desembre.

Després tres llargs paràgrafs  inintel·ligibles per explicar que han tornat a ficar la pota amb la retenció de l’IRPF que farà que comportarà una retenció extra. Aquesta vegada sense Zapatero i ensopegant dues vegades en la mateixa pedra de les retencions a Hisenda.

CCOO vol denunciar la situació critica a la que porta la ineptitud del Govern als treballadors de la Generalitat aquest final d’any. A la eliminació de la paga, caldrà afegir l’import de la retenció addicional de l’IRPF, i el retard en el pagament de les nómines, fruit de la incapacitat,la desídia i la irresponsabilitat del Govern dels millors.

En paraules de Mas+Colell una “mala jugada en l’hora de l’adéu" d’un Govern, "poc honorable" i als quals "se’ls hauria de caure la cara de vergonya".

"No ho oblidarem".
Ens roben la paga:

ESPECIAL NÒMINA DE DESEMBRE
(docents de l'ensenyament públic)

CCOO considera que el RDL que elimina la paga de Nadal no s’ha d ‘aplicar amb efectes retroactius i que, per tant, cal abonar la part corresponent de la paga extra de nadal del període anterior a la seva vigència.

Haurem de rebre el retorn del que se’ns va descomptar a la paga extra de juny. La quantitat que es retornarà al desembre serà molt inferior a una paga extra i no tindrà res a veure amb la paga extra de Nadal.
  
Reclamacions:

  • Al professorat interí i substitut i als compays/es que es van jubilar a 31 d’agost ja no els van pagar a la nòmina d’agost de 2012 aquesta part de la paga, per la qual cosa a CCOO vam elaborar un model de reclamació.


  • Per a la resta de professorat, tots els sindicats també prepararem  un model de reclamació col·lectiva. Es podrà presentar al partir del cobrament de la nòmina de desembre 

Si bé en un primer moment es va plantejar la possibilitat de fer reclamacions de caràcter individual, la valoració realitzada pel nostre Gabinet Jurídic sobre l’impacte de la norma als diferents col·lectius, indica que és més favorable la via col·lectiva que hem iniciat. Per aquest motiu, CCOO no promourà accions de caràcter individual en aquests moments. Atès que es disposa d‘un termini ampli, els nostres serveis jurídics valoraran en el seu moment la conveniència d‘interposar posteriorment altres reclamacions, incloses les que en el seu moment es van preveure amb motiu de l‘entrada en vigor del RDL i que afecten la part corresponent de la paga extra de Nadal del període anterior a la seva vigència , de l’1 de juny al 15 de juliol.1) QUÈ HAURÍEM DE COBRAR AL DESEMBRE ELS DOCENTS A CATALUNYA?

El mateix RDL que ens va retallar les prestacions per incapacitat temporal, va eliminar la paga extra de desembre als empleats/des públics. Això implica que les retribucions  globals de 2012 per al cos de mestres són un 6,8% inferiors a les del 2011 i, a secundària, un 6’4%. (Si les pagues extres fossin realment dobles aleshores la baixada hagués estat del 7,14%).

Segons el compromís oficial del Govern de  la Generalitat, a la nòmina de desembre als empleats públics de  la Generalitat se’ls ha retornar el que se’ls va detreure de la paga extra  de juny (retallada del 5% de les retribucions anuals). Aquesta quantitat no té res a veure amb la paga corresponent  a la paga extra de nadal. La quantitat que es retornarà  será molt  inferior  al que s’hagués cobrat de paga extra al mes de desembre  amb l’ aplicació de la rebaixa del 5% de les retribucions anuals. 

COS DE MESTRESA) COS MESTRES

0 triennis
1 estadi
2 estadis
3 estadis
4 estadis
5 estadis
Retribucions 2012 = Retribucions 2011
A
27.354,66
29.732,12
32184,06
34.838,86
37636,18
40.201,38
Disminució d’1 paga sencera
B
1.731,39
1.885,06
2.044,05
2.217,53
2.401,19
2.568,27
Retribucions 2012  (C=A-B)
C
25.623,27
27.847,06
30.140,01
32.621,33
35.234,99
37.633,11
Disminució en % respecte a 2011
D
6,8%
6,8%
6,8%
6,8%
6,8%
6,8%
Paga extra juny cobrada
E
1.047,52
1.141,76
1.239,45
1.346,56
1.460,29
1.563,24
Quantitat a retornar al desembre (2,5% de A)
F
683,87
743,30
804,60
870,97
940,90
1005,03
Diferència amb paga juny (G=E-F)
G
-363,66
-398,45
-434,85
-475,59
-519,38
-558,20

COS DE SECUNDÀRIA


B) COS PROF. ENSE. SECUNDARI

0 triennis
1 estadi
2 estadis
3 estadis
4 estadis
5 estadis
Retribucions 2012 = Retribucions 2011
A
30.837,38
33.407,8
36.052,7
38.900
41.890,74
44.648,9
Disminució d’1 paga sencera
B
1.838,65
1.994,24
2.155,15
2.330,55
2.516,13
2.685,13
Retribucions 2012  (C=A-B)
C
28.998,73
31.413,56
33.897,55
36.569,91
39.374,61
41.963,77
Disminució en % respecte a 2011
D
6,4%
6,4%
6,4%
6,4%
6,4%
6,4%
Paga extra juny cobrada
E
1067,72
1159,05
1253,83
1358,04
1468,86
1568,91
Quantitat a retornar al desembre (2,5% de A)
F
770,93
835,20
901,32
972,51
1.047,27
1.116,22
Diferència amb paga juny (G=E-F)
G
-296,78
-323,85
-352,51
-385,53
-421,59
-452,69Els empleats públics són el col·lectiu de treballadors/es que més està patint la “destral” de l’administració. A l’educació suportem rebaixa de salaris, augment de jornada i de ràtios, no cobriment de les substitucions, reducció de jornada i salari del professorat substitut, reducció de les retribucions quan estem de baixa… i una llista que mai no s’acaba d’autèntica abolició drets socials i laborals…

QUÈ ESPERES???? …PARTICIPA, ORGANITZA’T, MOBILITZA’T!!!

AMB CCOO!


PTFP i MESTRES ESO

C) PTFP i MESTRES ESO

0 triennis
1 estadi
2 estadis
3 estadis
4 estadis
5 estadis
Retribucions 2012 =
Retribucions 2011
A
29.066,58
31.444,04
33.895,98
36.550,78
39.348,10
41.913,30
Disminució d’1 paga sencera
B
1.853,67
2.007,34
2.166,33
2.339,81
2.523,47
2.690,55
Retribucions 2012  (C=A-B)
C
27.212,91
29.436,70
31.729,65
34.210,97
36.824,63
39.222,75
Disminució en % respecte a 2011
D
6,8%
6,8%
6,8%
6,8%
6,8%
6,8%
Paga extra juny cobrada
E
1127,01
1221,24
1318,93
1426,04
1539,77
1642,72
Quantitat a retornar al desembre
(2,5% de l’A)
F
683,87
743,30
804,60
870,97
940,90
1005,03
Diferència amb paga juny (G=E-F)
G
-400,34
-435,14
-471,53
-512,27
-556,07
-594,89

  CATEDRÀTICS//QUESD) CATEDRÀTICS/QUES

0 triennis
1 estadi
2 estadis
3 estadis
4 estadis
5 estadis
Retribucions 2012 = Retribucions 2011
A
33.173,28
35.743,70
38.388,60
41.236,36
44.226,64
46.984,80
Disminució d’1 paga sencera
B
2.005,50
2.161,09
2.322,00
2.497,40
2.682,98
2.851,98
Retribucions 2012  (C=A-B)
C
31.167,78
33.582,61
36.066,60
38.738,96
41.543,66
44.132,82
Disminució en % respecte a 2011
D
6,4%
6,4%
6,4%
6,4%
6,5%
6,5%
Paga extra juny cobrada
E
1176,168
1267,4975
1362,285
1466,491
1577,314
1677,36
Quantitat a retornar al desembre (2,5% de A)
F
829,33
893,59
959,72
1030,91
1105,67
1174,62
Diferència amb paga juny (G=E-F)
G
-346,84
-373,91
-402,57
-435,58
-471,65
-502,742) QUÈ PODEM RECLAMAR?

Donat que el RDL es va publicar el 14 de juliol, CCOO considera que no s’ha d’aplicar amb efectes retroactius i, per tant, que cal abonar la part corresponent de la paga extra de nadal del període anterior a la vigència del RD ( de l’1 de juny al 15 de juliol) i que suposa, aproximadament, les següents quantitats :


0 triennis
1 estadi
2 estadis
3 estadis
4 estadis
5 estadis
A) Paga extra d’1 juny a 15 juliol (Mestres)
425,75
463,54
502,64
545,29
590,46
631,54
B) Paga extra d’1 juny a 15 juliol (E. Secundari)
452,13
490,39
529,95
573,09
618,72
660,28
C) Paga extra d’1 juny a 15 juliol ( PTFP  i Mestres ESO)
445,69
482,64
520,87
562,58
606,74
646,91
D) Paga extra d’1 juny a 15 juliol ( Catedràtics/ques )
482,20
519,61
558,30
600,47
645,09
685,72


  • Al professorat interí i substitut i als compays/es que es van jubilar a 31 d’agost ja no els van pagar a la nòmina d’agost de 2012 aquesta part de la paga, per la qual cosa a CCOO vam elaborar un model de reclamació que, si no ho heu fet,  encara podeu podeu trobar a...

  • Per a la resta de professorat, tots els sindicats també prepararem  reclamació col·lectiva. 
  • Aconsellem al professorat no presentar cap recurs o reclamació individual un cop abonada la nòmina per a exigir el pagament de la part ja meritada (44 dies). CCOO i la resta de sindicats de la funció pública presentaran una reclamació col·lectiva minimitzant així el pagament de les noves taxes i les possibles costes i garantint la possible extensió de sentència a tots els docents
Si bé en un primer moment es va plantejar la possibilitat de fer reclamacions de caràcter individual, la valoració realitzada pel nostre Gabinet Jurídic sobre l’impacte de la norma als diferents col·lectius, indica que és més favorable la via col·lectiva que hem iniciat. Per aquest motiu, CCOO no promourà accions de caràcter individual en aquests moments. Atès que es disposa d‘un termini ampli, els nostres serveis jurídics valoraran en el seu moment la conveniència d‘interposar posteriorment altres reclamacions, incloses les que en el seu moment es van preveure amb motiu de l‘entrada en vigor del RDL i que afecten la part corresponent de la paga extra de Nadal del període anterior a la seva vigència , de l’1 de juny al 15 de juliol


NOVETAT:


 

  • Comenta amb Blogger
  • Comenta amb Facebook
Item Reviewed: Ens roben la paga: Especial nòmina de desembre (docents de l'ensenyament públic) Rating: 5 Reviewed By: .
Scroll to Top