728x90 AdSpace

28 de des. 2012

La paga de Nadal retallada i endarrerida: com queda?

Aconsellem al professorat no presentar cap recurs o reclamació individual un cop abonada la nòmina per a exigir el pagament de la part ja meritada (44 dies). CCOO i la resta de sindicats de la funció pública presentaran una reclamació col·lectiva minimitzant així el pagament de les noves taxes i les possibles costes i garantint la possible extensió de sentència a tots els docents

CCOO denuncia la incapacitat del Govern en la gestió de la crisi
Aquest any 2012 el Tió no caga i el Govern la torna a cagar a la paga


Per si no n’hi havia prou: el Departament informa que no donarà l’ordre de pagament de la nòmina fins al dia 27 de desembre!!!


El Govern dels millors la torna a cagar amb la paga; aquesta paga que no paga. El Nadal passat el conseller Mas-Colell ja va tenir que sortir a demanar perdó per confiscar als empleats públics, l’import del IRPF d’uns diners que no van cobrar. L’honorable Conseller Mas-Colell va descarregar les culpes en la “mala jugada en l'hora de l'adéu" del Govern Zapatero, al que va qualificar com "poc honorable" i als quals va recriminar: "se’ls hauria de caure la cara de vergonya". "No ho oblidarem".

Pel que es veu la memòria es fràgil, avui ens tornen a anunciar, a la intranet de la Generalitat, que es retarda l’ordre de pagament de la nòmina al proper dia 27, “tant bon punt arribi la bestreta” de Madrid.

Dos línies per anunciar que el empleats públics de la Generalitat cobraran, si arriba la bestreta, a partir del dia 28, en lloc del 21 com acostumava  a passar al més de desembre.

Després tres llargs paràgrafs  inintel·ligibles per explicar que han tornat a ficar la pota amb la retenció de l’IRPF que farà que comportarà una retenció extra. Aquesta vegada sense Zapatero i ensopegant dues vegades en la mateixa pedra de les retencions a Hisenda.

CCOO vol denunciar la situació critica a la que porta la ineptitud del Govern als treballadors de la Generalitat aquest final d’any. A la eliminació de la paga, caldrà afegir l’import de la retenció addicional de l’IRPF, i el retard en el pagament de les nómines, fruit de la incapacitat,la desídia i la irresponsabilitat del Govern dels millors.

En paraules de Mas+Colell una “mala jugada en l’hora de l’adéu" d’un Govern, "poc honorable" i als quals "se’ls hauria de caure la cara de vergonya".

"No ho oblidarem".
Ensenyament públic
LA PAGA DE NADAL: AIXÒ COM QUEDA?

Llegeix el full d'actualitat en PDF (+)1.- COBRAREM LA PAGA DE NADAL?
No. La paga de Nadal no la cobrem perquè el Reial Decret Llei 20/2012 la va suprimir per a tots els empleats públics.

2.- HEM ACTUAT EN CONTRA D’AQUESTA DECISIÓ?
Sí. CCOO de Catalunya ha iniciat una gran campanya de mobilitzacions i actes reivindicatius que encara duem a terme i ha interposat un recurs contenciós administratiu contra l’Acord de Govern de la Generalitat que feia efectiva, en l’àmbit de Catalunya, l’eliminació de les retribucions corresponents a la paga extra de Nadal. Aquesta és una acció jurídica de caràcter col·lectiu que defensa l’interès general dels empleats públics i empara tot el personal funcionari i laboral, incloent-hi el professorat interí i substitut.

3.- CALDRÀ FER ALGUNA COSA EN EL MOMENT DE COBRAR LA NÒMINA?
No. La interposició del recurs contenciós és de caràcter col·lectiu i ja suposa, a la pràctica, una reclamació col·lectiva en contra de la decisió de no pagar la paga extra. El personal funcionari disposa de quatre anys per fer reclamacions d’aquesta mena (un any en el cas del personal laboral) per la qual cosa, el més raonable és esperar a veure com es resol aquest recurs contenciós.

4.- CALDRÀ FER ALGUNA RECLAMACIÓ MÉS ENDEVANT?
Si bé en un primer moment es va plantejar la possibilitat de fer reclamacions de caràcter individual, la valoració realitzada pel nostre Gabinet Jurídic sobre l’impacte de la norma als diferents col·lectius, indica que és més favorable la via col·lectiva que hem iniciat. Per aquest motiu, CCOO no promourà accions de caràcter individual en aquests moments. Atès que es disposa d‘un termini ampli, els nostres serveis jurídics valoraran en el seu moment la conveniència d‘interposar posteriorment altres reclamacions, incloses les que en el seu moment es van preveure amb motiu de l‘entrada en vigor del RDL i que afecten la part corresponent de la paga extra de Nadal del període anterior a la seva vigència , de l’1 de juny al 15 de juliol (mireu nota darrera).

5.- QUÈ COBRAREM? Dues coses: la retribució normal (A) i el que el govern ens va descomptar al juny (B)
A) La retribució mensual normal


TAULA SALARIAL 2012
COMPLEMENT ESPECÍFIC PER ESTADIS
SB
T
CD
CE
TM


COS MESTRES
958,98
34,77
473,35
558,66
1.990,99

1r
2n
3r
4t
PTFP i MESTRES ESO
958,98
34,77
582,92
571,37
2.113,27
Mes
102,97
108,29
122,78
132,96
116,38
COS ENSE. SECUNDARI
1.109,05
42,65
582,92
571,37
2.263,34
Ac M
102,97
211,26
334,04
467,00
583,38
CATEDRÀTICS/QUES
1.109,05
42,65
698,20
622,94
2.430,19
Ac A
1.441,58
2.957,64
4.676,56
6.538
8.167,32
DESCOMPTES

MUFACE
DRETS PASSIUS
TOTAL ANUAL
GRUP A1
47,27
107,96
2.173,22
GRUP A2
37,20
84,97
1.710,38
INTERINS I SUBSTITUTS
Seguretat Social: 6,35% del total
FUNCIONARIS A PARTIR de 2011
MUFACE + Seguretat Social: 4,75%
SB: sou base; T: trienni; CD: complement destinació; CE: complement específic; TM: Total mensual   
Ac M: Acumulat mes; Ac A: Acumulat any  

B) La quantitat que la Generalitat ens va treure de la paga de juny i que ara ens han de tornar (càlcul aproximat)


Quina és la teva antiguitat?
Quin és el teu cos?
0 triennis
1 estadi
2 estadis
3 estadis
4 estadis
5 estadis
COS MESTRES
683,87
743,30
804,60
870,97
940,90
1005,03
COS PROF. ENSE. SECUNDARI
770,93
835,20
901,32
972,51
1.047,27
1.116,22
PTFP i MESTRES ESO
726,66
786,10
847,40
913,77
983,70
1047,33
CATEDRÀTICS/QUES
829,33
893,59
959,72
1030,91
1105,67
1174,62EXEMPLE NÒMINES COMPARADES PERSONAL FUNCIONARI (exemple secundària)
Codi
Concepte
Juny 2012
Novembre 2012
Desembre 2012
001
SOU
1.109,05
1.109,05
1.109,05
002
TRIENNIS  1,00 *  34,77
34,77
34,77
34,77
002
TRIENNIS  1,00 *  42,65
42,65
42,65
42,65
003
PAGA EXTRAORDINÀRIA
1.318,94

(3)            ZERO
004
COMPLEMENT DE DESTINACIÓ
582,92
582,92
582,92
005
COMP.ESPEC. GRAL.
571,37
571,37
571,37
006
C.ESPEC. COMP. SINGULAR
53,13
53,13
53,13
008
COMP. ESPEC. PER ESTADIS
102,97
102,97
102,97
085
COMP. ADDICIONAL ESPECÍFI
727,47

  (3)            ZERO
005R
DEDUCCIÓ COM. ESPECÍFIC
(1)         -727,47


085R
DEDUCCIÓ COMP. ESPC ADDIC
(1)         -123,91RETORN A NÒMINA DESEMBRE


(2)          727,47
(2)          123,91

TOTAL BRUT
3.691,89
2.496,86
3.346,24

TOTAL DEDUCCIONS
1.011,92
629,69
946,63

TOTAL NET
2.679,97
1.867,17
2.399,61


Deduccions001
IRPF (19%)
701,46
474,46
636,17
002
DRETS PASSIUS (1,68% Haver Regulador mensual)
(5)         215,92
(4)       107,96
(6)         215,92
080
MUFACE (3,86%Haver Regulador mensual )
(5)           94,54
(4)         47,27
(6)           94,54
TOTAL

1011,92
629,69
946,63

(1) Aquest és el descompte del 5% de les retribucions que es va aplicar en la paga de juny. Es va aplicar sobre el complement específic (-727,47e) i, com que no n’hi havia prou, perquè el descompte superava la quantitat que es pagava en concepte de complement específic, van haver d’aplicar el que faltava amb una deducció addicional (-123, 91e). Si us fixeu, la suma dels dos correspon al que ens han de retornar ara, a la nòmina de desembre.

(2) És la quantitat que ens han de retornar a la nòmina del desembre i que correspon al descompte del 5% de les retribucions que es va aplicar en la paga de juny.

(3) Amb motiu d’eliminació de la paga extra de Nadal per a tots els empleats públics, en la nòmina de desembre no rebrem cap quantia en concepte de paga extraordinària ni de complement

(4) Correspon a la “cotització” d’un funcionari d’un mes normal.

(5) Correspon a la “cotització” d’un funcionari en un mes en què s’ha cobrat paga extra.

(6) La cotització de desembre serà la mateixa que la que ens apliquen quan cobrem una paga extra, encara que no la cobrarem. Per tant, no només deixem de cobrar la paga extra sinó que es descomptaran el que cotitzem com si l‘haguéssim cobrat.

NOTA: Donat que el RDL es va publicar el 14 de juliol, CCOO considera que no s’ha d’aplicar amb efectes retroactius i que, per tant, cal abonar la part corresponent de la paga extra de Nadal del període anterior a la vigència del RD ( de l’1 de juny al 15 de juliol). El personal interí i jubilat que, amb motiu de la seva liquidació, van interposar la reclamació individual d’aquesta quantitat, resten igualment emparats pel recurs contenciós administratiu interposat i, cas que es decidís fer altre tipus d’acció o reclamació, la podrien fer de nou amb la resta de col·lectius afectats.


CCOO fa una crida a la participació en totes les mobilitzacions i actes reivindicatius en contra de les retallades de drets socials i laborals dels empleats públics

PARTICIPA, ORGANITZA’T, MOBILITZA’T AMB CCOO

-----------------------------------------------


Informació publicada al Departament: NOTA INFORMATIVA DEL DEPARTAMENT SOBRE L’ABONAMENT DE LA NÒMINA DEL MES DE DESEMBRE 2012 (18.12.2012) 

 Nòmina del mes de desembre 

 En compliment de l'Acord del Govern GOV/78/2012, de 24 de juliol, d'adequació de les mesures de reducció retributives, en la nòmina d'aquest mes de desembre de 2012 consten de forma generalitzada els següents conceptes: 

 1. Els havers corresponents al mes de desembre de 2012. 
 2. L'abonament de l'import de les reduccions retributives aplicades al mes de juny (reduccions efectuades segons l'Acord del Govern de 28 de febrer de 2012, i el de 29 de maig de 2012). 

Data de pagament 

El pagament de les nòmines s'ordenarà el 27 de desembre de 2012, tan bon punt arribi la bestreta mensual que transfereix el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques.


Impacte IRPF

Aquest any s'han produït dos canvis normatius que han afectat la base imposable anual dels treballadors públics. Un primer canvi, introduït pel Govern de Catalunya, que reduïa el sou anual en un 5% i que es va reflectir en una primera disminució d'un 2,5% aplicada a la paga extraordinària del mes de juny. I un segon canvi del govern central, que suprimia la paga extraordinària de Nadal.

Amb la reducció salarial aplicada el mes de juny sobre la paga extra i la conseqüent disminució de la base imposable anual, el percentatge de la retenció de l'IRPF es va reduir en alguns casos. Això es deu al canvi de tram en l'escala de retenció de l'IRPF. El mateix va succeir el mes de juliol quan, d'acord amb la normativa estatal, es va suprimir el càlcul de la paga extraordinària de desembre. L'impacte d'aquests dos canvis sobre la base imposable es va mantenir durant els mesos de juliol, agost, setembre, octubre i novembre.

Aquest mes de desembre, com a conseqüència de l'abonament del 2,5% anual no pagat el mes de juny, augmentarà la base imposable i, per tant, el percentatge de retenció es veurà modificat a l'alça en alguns casos.

Les persones interessades poden consultar l'IRPF que els correspon dins l'apartat de Retribucions del portal ATRI, on consta l'evolució del percentatge d'IRPF d'aquest any. Així mateix, també es pot consultar el rebut de nòmina, que a partir del proper divendres estarà disponible al portal ATRI.


Altres situacions

L'Acord de Govern esmentat estableix que la reducció realitzada a les retribucions anuals hauria de ser per un import mínim equivalent a un 5% de les retribucions fixes i periòdiques percebudes durant l'any 2012.

És a dir, es poden donar els supòsits següents :

a)  que la supressió de la paga extraordinària de desembre suposi una reducció inferior al 5% de les retribucions anuals. En aquest cas, es reduirà l'import equivalent a la diferència entre el percentatge reduït al mes de juny i l'esmentat 5%. Això pot succeir en el cas que la prestació de serveis realitzada durant l'any 2012 hagi estat interrompuda en el temps o en casos de personal laboral d'acord amb les seves condicions retributives específiques.

b)  no es va fer cap reducció al juny i la paga extraordinària és inferior al 5%. En aquest cas s'ha de procedir a fer una reducció d'un import fins arribar al 5%. Aquest supòsit es dóna quan la reducció corresponent al mes de juny no es va poder formalitzar atès que la incorporació de les persones va ser posterior, per exemple.
  • Comenta amb Blogger
  • Comenta amb Facebook
Item Reviewed: La paga de Nadal retallada i endarrerida: com queda? Rating: 5 Reviewed By: .
Scroll to Top