728x90 AdSpace

28 de febr. 2013

El Departament d'Ensenyament incompleix la Llei de Prevenció de Riscos LaboralsSALUT LABORAL ALS CENTRES EDUCATIUS PÚBLICS

     El Departament d'Ensenyament incompleix la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, segons la Inspecció de Treball i Seguretat Social (ITSS).

        CCOO i la resta de sindicats presents a la Comissió Paritària de Salut Laboral del Departament, portem anys denunciant aquesta situació.

         CCOO no permetrem estalvis econòmics amb la nostra salut.El passat 24 d'octubre de 2012, la ITSS va realitzar una visita al Departament d'Ensenyament, en la que va detectar fins a 7 faltes greus, obligant a solucionar-les en diferents períodes de temps. Aquestes deficiències les defineix en una Proposta de Requeriment (enllaç a l'informe), les quals si s'haguessin fet a una empresa privada i aquesta les incomplís, comportaria multes que sumades podrien arribar a més de 5'5 Milions d'Euros (segons Llei sobre infraccions i sancions en l'ordre social, LISOLS, Reial Decret Legislatiu 5/2000). En el cas de l'Administració Pública no pot ser multada, però es veu igualment obligada a complir amb els requeriments de la ITSS.

Les mesures que la ITSS requereix al Departament que compleixi, són les següents:- Efectuar una Auditoria del Servei de Prevenció, ja que la darrera es va realitzar al 2005, on també es van detectar deficiències en matèria de salut laboral. Actualment s'està realitzant una Auditoria, i la part sindical treballem per a que sigui el més fidedigna possible i per a que es solucionin les deficiències que s'observin.

- Dotar al Servei de Prevenció de mitjans adequats per al compliment de les funcions preventives, ja que la ITSS detecta clars indicis d'insuficiència de personal, cosa que ja es coneix des de l'Auditoria del 2005. Malgrat que ara el Departament s'excusa en la falta de recursos pressupostaris, sense explicar els motius de la insuficiència abans de la crisi-estafa, CCOO continuarem exigint la dotació suficient de personal per part del Servei de Prevenció i el cobriment de les 6 vacants existents en l'actualitat, entre d'elles les de medicina del treball.

- Garantir la informació als Delegats i Delegades de Prevenció sobre els danys a la salut dels treballadors i treballadores del Departament. Malgrat que l'obligació és del Departament d'Ensenyament, també és fonamental que les persones que treballem als centres educatius informem a les organitzacions sindicals de qualsevol accident o incident, per garantir la nostra informació i la nostra possibilitat d'actuació. Per això CCOO visita contínuament els centres de treball i tenim locals en tots els territoris de Catalunya, per tal d'informar, assessorar i escoltar els treballadors i treballadores.

- Haurà d'impartir formació preventiva teòrica i pràctica a la totalitat de treballadors/es. CCOO demanem la nostra intervenció en aquests cursos organitzats pel Departament. Des del nostre sindicat també organitzem cursos de salut laboral dins dels plans de formació, oberts a tothom, subvencionats amb els nostres diners, els dels treballadors i treballadores. Parlem de la formació que els governs neoliberals i les patronals no volen que organitzem els sindicats; prefereixen que l'organitzi Pallerols. S'entén tot, no?


- Haurà de vigilar la salut amb l'objectiu de determinar l'aptitud de l'estat de salut del treballador/a en relació al seu lloc de treball. Aquest incompliment ens comporta moltes hores de treball a CCOO, quan hem d'assessorar i acompanyar a les persones que venen a nosaltres quan necessiten una adaptació del lloc de treball i el Departament no els hi soluciona. Una altra feina silenciosa dels sindicats.
- Avaluar els riscos psicosocials de tots els centres de treball. Aquí CCOO insistim en què l'avaluació es realitzi amb el mètode que recomana el Departament d'Empresa i Ocupació per considerar-lo adequat, vàlid i fiable, el PSQCAT21, al qual el Departament d'Ensenyament s'hi ha oposat durant anys, i on en la prova pilot realitzada el curs passat va posar totes les dificultats possibles. Aquest mètode permet la participació activa dels treballadors/es i dels delegats/des de prevenció, tant en la detecció de la problemàtica com en la resolució dels problemes. Hem de recordar que aquest mètode, l'internacionalment reconegut, és l'aplicat per tots els Departaments de la Generalitat amb l'excepció del d'Ensenyament.
- Realitzar la llista de llocs de treball en els quals no podrà haver-hi risc d'exposició per part de les treballadores embarassades o en període de lactància natural. Hi ha centres educatius que presenten tot tipus de risc: químic, de postura, esforç vocal, manipulació de càrregues, treball en peu, etc., i el Departament, tot i estar obligat per llei, no disposa d'un llistat de llocs de treball exempts de risc per a aquest col·lectiu.A la passada Comissió Paritària de Salut Laboral del Departament d'Ensenyament, del 8 de febrer de 2013, el Departament va treure importància al requeriment, indicant que presentaria al·legacions, i va intentar que no es parlés d'ell durant la reunió. CCOO i la resta de sindicats, per suposat, vam donar plena validesa a l'informe i el vam utilitzar per reforçar les nostres posicions. A més a més, les organitzacions sindicals hem demanat entrevista amb la Inspectora de Treball que ha fet el requeriment, per tal de poder donar la nostra opinió sobre les al·legacions que presenti la nostra empresa, el Departament d'Ensenyament, i aportar tot allò que pugui ser útil per explicar quina és la política preventiva que practica amb els seus treballadors i treballadores.

També el Departament d'Empresa i Ocupació ens dóna la raó.Respecte a la prova pilot del procés d'avaluació dels riscos psicosocials per part del Departament d'Ensenyament amb el mètode PSQCAT21, acordada amb les organitzacions sindicals el curs passat, va haver un trencament entre les dos parts. El motiu és que el Departament no acceptava cap de les mesures preventives presentades pels sindicats i, el més greu, tampoc en presentava cap per ser consensuades.
Degut a això, el Director General de Professorat i Personal de Centres Públics va demanar l'assessorament del Subdirector General de Seguretat i Salut Laboral del Departament d'Empresa i Ocupació, que respon en els següents termes:

  •  - Si no es compleix alguna part de l'acord, com no fer res amb el resultat, trencar el diàleg, no desenvolupar alternatives saludables derivades del resultat, no proposar accions preventives, no consensuar-les i executar les consensuades, s'entendrà que el procés d'avaluació i prevenció del risc psicosocial no ha estat realitzat efectivament.
  • - Els Grups d'anàlisi i millora dels centres participants, que tenien l'encàrrec d'identificar els riscos i proposar mesures correctores, pot fer moltes propostes i de diversa índole, que s'hauran de consensuar i prioritzar, determinant el calendari i els responsables de l'aplicació. Aquest procés haurà de ser continu i no excloent, aplicant les mesures en què hi hagi acord i no aparcant els temes sense acordar.
Aquest informe va fer que el Departament ens proposés tornar a reunir el Grup de Treball per recuperar el diàleg, cosa que CCOO i la resta de sindicats vam acceptar immediatament. CCOO hi anirem, com sempre, amb esperit constructiu i amb l'objectiu de millorar les condicions de salut dels treballadors i treballadores del Departament d'Ensenyament, que són a qui representem en aquesta Comissió Paritària.


  • Comenta amb Blogger
  • Comenta amb Facebook
Item Reviewed: El Departament d'Ensenyament incompleix la Llei de Prevenció de Riscos Laborals Rating: 5 Reviewed By: .
Scroll to Top