728x90 AdSpace

26 de febr. 2013

S’amplien els supòsits de baixa per incapacitat transitòria (IT) amb el 100% de les retribucions (Febrer 2013)

La pressió obliga el Departament a rectificar parcialment


Últimes millores en les retribucions per incapacitat transitòria


 • Des de l’abril de 2012, el Departament no pagava el 100% de les retribucions a partir del 3r mes de baixa.
 • Des del 15 d’octubre de 2012 es torna a cobrar el 100% de les retribucions a partir del 21è dia de baixa.
 • Un nou Acord amplia els supòsits de baixa per incapacitat transitòria (IT) amb el 100% de les retribucions, també amb efectes retroactius del passat 15 d’octubre.
 • CCOO continuarem lluitant per recuperar el cobrament del 100% de les retribucions des del 1r dia de baixa.

La lluita per a recuperar el 100% des del 1r dia continua

La retallada en les retribucions quan estem de baixa per IT és conseqüència dels atacs als nostres drets per part del Govern de la Generalitat i del Govern central:L’Acord de la Mesa General de la Funció Pública de la Generalitat de Catalunya de 20 de setembre de 2012 sobre la incapacitat transitòria contemplava recuperar el 100% de les retribucions a partir del 21è dia de baixa.

Malgrat l’Acord, el Departament d’Ensenyament discriminava a tot el personal docent dels centres públics, al no pagar a partir del 91è dia el 100% de les retribucions en cas d’incapacitat transitòria. En canvi, la resta de treballadores i treballadors de la Funció Pública a Catalunya ja l’estaven cobrant. Segons el Departament la mesura ja havia afectat a més de 900 persones adscrites a MUFACE i 6 persones del règim general de la SS.

El Departament s’ha vist obligat a rectificar davant l’evidència denunciada per CCOO d’un incompliment premeditat de l’acord signat a la Mesa General.

El Departament retornarà els endarreriments de les retribucions retingudes indegudament des del 15 d’octubre. La devolució també es farà efectiva a les persones que s’hagin jubilat durant aquest període.


Aplicació de les retribucions en situació d’IT a les persones amb malalties cròniques

En cas de successives baixes pel mateix motiu, el Departament no aplicarà la retallada retributiva a partir del moment en què la baixa per recaiguda (acumulada al nombre de dies de la primera) passi del 21è dia. La segona baixa pel mateix motiu comença a comptar a partir del nombre de dies de la primera. Aquesta aplicació beneficia a les persones amb malalties cròniques.


S’amplien els supòsits de baixa per incapacitat transitòria (IT) amb el 100% de les retribucions

Amb el nou Acord de 25 de febrer de 2013 l’Administració ha admès part de les propostes que els i les treballadores i els sindicats hem demanat reiteradament respecte al cobrament del 100% en cas d’IT.

Hi haurà dret a la percepció del 100% de les retribucions en els supòsits en què la situació d’IT impliqui una intervenció quirúrgica o una hospitalització, encara que aquestes tinguin lloc en un moment posterior a l’inici de la IT, sempre i quan es correspongui a un mateix procés patològic.

Les intervencions quirúrgiques que donin lloc a aquest 100% de les retribucions són aquelles que requereixin de repòs domiciliari sempre i quan derivin de tractaments inclosos a la cartera bàsica dels serveis del sistema nacional de salut.
Així mateix, hi haurà dret a la percepció del 100% de les retribucions en els supòsits d’IT derivats de processos oncològics.

Aquestes mesures tindran efectes retroactius des del 15 d’octubre de 2012.

Es manté el grup de treball creat per acord de la Mesa General de 20/09/2012, especialment per analitzar la possibilitat d’adoptar altres mesures socials que requereixen d’una especial protecció.


 • CCOO continuarem lluitant per recuperar el cobrament del 100% de les retribucions des del primer dia de baixa per a tothom.

 • CCOO continuarem mobilitzant per aturar l’assalt als nostres drets
 • Versió PDF (+)
Temes relacionats:

 • En casos de malaltia comuna o accident no de treball, s’equipara el règim retributiu del personal de la SS durant la situació d’incapacitat temporal al previst per al personal de MUFACE, que és a la vegada el màxim que permet el RDL 20/2012 de Rajoy. I queda així:
Del dia 1 al dia 3
El 50% de les retribucions
Del dia 4 al dia 20
El 75% de les retribucions
Del dia 21 fins al final
El 100% de les retribucions
 • Com a conseqüencia de l’Acord, es recupera el 100% de retribució per IT des del 3r mes per a tot els empleats públics de la SS i per extensió dels docents de  MUFACE,  que el Govern de CiU va retallar unilateralment amb la Llei 5/2012, vigent des de març de 2012.
 • En casos de contingències professionals  (accident de treball i malaltia professional) el personal en el règim de la SS (interins, personal laboral, PAS...) cobrarà el 100%,equiparant-lo també al del personal de MUFACE.
 • A proposta de CCOO, s’amplien les situacions d’excepcionalitat per cobrar des del primer dia el 100% de les retribucions en cas d’IT: totes les baixes produïdes durant l’embaràs, o a conseqüència de violència de gènere  cobraran el 100% de les retribucions per IT des del primer dia
 • En un mes, es crearà un grup de treball que estudiï la viabilitat per ampliar nous supòsits que requeriexen especial protecció i incorporar-los a les situacions que aconsellin la percepció del 100% de les retribucions en cas d’IT

 • Comenta amb Blogger
 • Comenta amb Facebook
Item Reviewed: S’amplien els supòsits de baixa per incapacitat transitòria (IT) amb el 100% de les retribucions (Febrer 2013) Rating: 5 Reviewed By: .
Scroll to Top