728x90 AdSpace

19 de març 2013

Normativa borsa d'interins i substituts curs 2012/2013

PDF (+)Per al curs 2012-2013 • RESOLUCIÓ ENS/1050/2013, de 13 de maig, de modificació de laResolució EDU/2053/2010, de 14 de juny, per la qual es regulen les convocatòries de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent en centres públics no universitaris dependents del Departament d'Educació a partir del curs 2010/2011, modificada per la Resolució ENS/1501/2011, de 15 de juny, i per la Resolució ENS/2996/2011, de 23 de desembre.
 • Versió PDFPDF

General

   
 • RESOLUCIÓ ENS/1050/2013, de 13 de maig, de modificació de laResolució EDU/2053/2010, de 14 de juny, per la qual es regulen les convocatòries de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent en centres públics no universitaris dependents del Departament d'Educació a partir del curs 2010/2011, modificada per la Resolució ENS/1501/2011, de 15 de juny, i per la Resolució ENS/2996/2011, de 23 de desembre.
 • Versió PDFPDF

 • Resolució ENS/2996/2011, de 23 de desembre,
  de modificació de la Resolució EDU/2053/2010, de 14 de juny, per la qual es regulen les convocatòries de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent en centres públics no universitaris dependents del Departament d'Educació a partir del curs 2010-2011, modificada per la Resolució ENS/1501/2011, de 15 de juny (DOGC núm. 6037, de 3.1.2012)
 • Resolució ENS/1501/2011, de 15 de juny,
  de modificació de la Resolució EDU/2053/2010, de 14 de juny, per la qual es regulen les convocatòries de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent en centres públics no universitaris dependents del Departament d'Educació a partir del curs 2010/2011 (DOGC núm. 5906, de 23.6.2011)
 • RESOLUCIÓ EDU/2053/2010, de 14 de juny,
  per la qual es regulen les convocatòries de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent en centres públics no universitaris dependents del Departament d'Educació a partir del curs 2010/2011 (DOGC núm. 5656, de 23.6.2011)
 • Ordre VCP/233/2010, de 12 d'abril,
  de modificació de l'Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre, per la qual es refonen i s'actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística (DOGC núm. 5610, de 19.4.2010)
 • Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre,
  per la qual es refonen i s'actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística (DOGC núm. 5511, de 23.11.2009)
 • Reial decret 1834/2008, de 8 de novembre,
  pel qual es defineixen les condicions de formació per a l'exercici de la docència en l'educació secundària obligatòria, el batxillerat, la formació professional i els ensenyaments de règim especial i s'estableixen les especialitats dels cossos docents d'ensenyament secundari (BOE en català núm. 287, 28.11.2008)
 • Resolució EDU/3969/2007, de 21 de desembre,
  de modificació de la Resolució EDU/3219/2007, de 25 d'octubre, per la qual es dicten instruccions per regular el curs d'iniciació del personal interí que preveu el Decret 172/2005, de 23 d'agost, que modifica el Decret 133/2001, de 29 de maig, sobre la regulació de la borsa de treball del personal interí docent (DOGC núm. 5046, de 11.1.2008)
 • RESOLUCIÓ EDU/3219/2007, de 25 d'octubre,
  per la qual es dicten instruccions per regular el curs d'iniciació del personal interí que preveu el Decret 172/2005, de 23 d'agost, que modifica el Decret 133/2001, de 29 de maig, sobre la regulació de la borsa de treball del personal interí docent
 • Resolució EDU/1667/2007, de 5 de juny,
  per la qual s'estableix el procediment per al reconeixement de triennis al personal interí docent DOGC núm. 4900, de 8.6.2007)
 • Ordre EDU/334/2006, de 27 de juny,
  per la qual s'aprova la tramitació telemàtica del procediment de participació en les convocatòries referents a la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent, regulada pel Decret 133/2001, de 29 de maig, modificat pel Decret 172/2005, de 23 d'agost (DOGC núm. 4670, de 6.7.2006)
 • Reial decret 276/2007, de 23 de febrer,
  pel qual s'aprova el Reglament d'ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents a que es refereix la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació (BOE en català núm. 9, de 16.3.2007)
 • Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig,
  d’educació. (BOE en català núm. 11, de 16.5.2006)
 • Decret 172/2005, de 23 d'agost,
  de modificació del Decret 133/2001, de 29 de maig, sobre la regulació de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent (DOGC núm. 4455, de 25.8.2005)
 • Decret 133/2001, de 29 de maig,
  sobre la regulació de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent (DOGC núm. 3401, de 1.6.2001)

 • Comenta amb Blogger
 • Comenta amb Facebook
Item Reviewed: Normativa borsa d'interins i substituts curs 2012/2013 Rating: 5 Reviewed By: .
Scroll to Top