728x90 AdSpace

30 de maig 2013

Criteris de plantilles pel curs 2013/14: CCOO denuncia que no s'hagin lliurat prèviament els documents a tractar a la Mesa Sectorial

 • CCOO calcula que entre docents no contractats per increment de grups, i la disminució de plantilles, l’impacte de la retallada de plantilles pel proper curs és superior als 500 docents.
 • Per a CCOO és del tot imprescindible per al bon funcionament dels centres públics que es contracti el professorat necessari per atendre l’increment de grups, així com l'actual sistema de cobertura de substitucions sigui corregit: cal que els substituts cobreixin la totalitat de la jornada i percebin la totalitat del salari, des de la primera jornada de baixa.
  


Plantilles de professorat del curs 2013-2014Seguiment de la Mesa Sectorial d'Educació celebrada 17 de maig

 • CCOO denuncia que no s'hagin lliurat prèviament els documents sobre el que s'havia de tractar a la mesa sectorial
 • CCOO calcula que entre docents no contractats per increment de grups, i la disminució de plantilles, l’impacte de la retallada de plantilles pel proper curs és superior als 500 docents.
 El passat 17 de maig s'ha fet reunió de la Mesa Sectorial d'Educació. D'entrada, la Federació d'Educació de CCOO de Catalunya ha demanat que es presentin els documents i es remarquin les diferències respecte de la resolució del curs 2012-2013; també ha fet la petició perquè es trameti informàticament la documentació a tots els sindicats que integren la mesa.

Segons el Departament d'Ensenyament de la Generalitat: 

 • “Es manté la plantilla” global docent del 2012-2013 per al curs 2013-2014.
 • Hi ha un “trencament de la tendència” dels dos darrers cursos de reducció de les plantilles.
 • No s'amortitzaran les jubilacions del professorat, aproximadament 1.500 docents, que seran cobertes amb 1.500 interinatges.
 • Si un centre augmenta de grups a causa del creixement de la matrícula, el Departament incrementarà la plantilla; si disminueix el nombre de grups, el Departament la disminuirà.

Ara bé, aquests elements tenen torna, els reajustaments i noves retallades:
 • Tots els centres d'infantil i primària de 19 grups o més perden 0,5 mestres (afecta 270 centres).
 • Secundària:
  • Els centres d'FP de 10 o més grups, en lloc de 40 h de docència disposaran de 39,3 h.
  • Els centres d'ESO i batxillerat d'11 o més grups, en lloc de 50 h de docència per grup, en tindran 49,3 h.

Aquestes noves retallades de plantilles afectaran 300 professors de secundària i uns 200 de primària. És a dir, el "manteniment de la plantilla" amaga la no-contractació de 500 docents que són necessaris pel creixement de la matrícula de l'alumnat, i la disminució de centenars de llocs de treball als centres públics.

CCOO considera que si bé la plantilla no decreix com en els cursos anteriors, no dotar-la del professorat necessari pel creixement de la matrícula torna a posar en dificultats els centres públics i el professorat a l'hora de poder oferir una educació de qualitat.

Per a CCOO és del tot imprescindible per al bon funcionament dels centres públics que es contracti el professorat necessari per atendre l’increment de grups, així com l'actual sistema de cobertura de substitucions sigui corregit: cal que els substituts cobreixin la totalitat de la jornada i percebin la totalitat del salari, des de la primera jornada de baixa.
(Versió PDF del comunicat)**********************************************************************

**********************************************************************


(ESBORRANYS): Resolucions per les quals es fixen els criteris generals de plantilles pel curs 2013-2014.

Documents presentats a la Mesa Sectorial de negociació de personal docent no universitari en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (17 de maig de 2013)

 • Primària (+) 
 • Secundària (+)

  (Esborranys) Plantilles de professorat del curs 2013-2014

 • (Esborranys) Resolució de 21 de maig de 2013, per la qual es fixen els criteris generals per a la confecció de les plantilles de professorat dels instituts per al curs 2013-2014 i de supressió o transformació dels llocs de treball docents.
 • (Esborranys) Resolució de 21 de maig de 2013, per la qual es fixen els criteris generals per a la confecció de les plantilles de professorat de les escoles per al curs 2013-2014 i de supressió o transformació dels llocs de treball docents.
 •  Nota de premsa (Departament d'Ensenyament).

**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************

Comunicat del Departament d'Ensenyament (+)


El Departament d'Ensenyament mantindrà la plantilla de personal per al curs 2013-2014

 • A diferència del curs passat, es cobriran totes les vacants per jubilació d’aquest any, fet que comportarà la incorporació de 1.500 nous interins
 • Aquest matí el Departament ha presentat una proposta de negociació a la mesa sindical amb els criteris de confecció de les plantilles per al curs vinent
El Departament d'Ensenyament mantindrà la plantilla de personal docent per al curs 2013-2014, atès que cobrirà totes les vacants per jubilació d’aquest curs amb la incorporació de 1.500 nous interins, a diferència del curs passat, en què hi va haver un increment d’alumnes i una disminució del nombre de docents. Així ho ha fet saber el Departament aquest matí en la proposta de negociació que ha presentat a la mesa sindical, que inclou els criteris de confecció de les plantilles per al curs vinent. La reunió continuarà dimecres vinent. La proposta també s’ha fet arribar a les juntes de directors.
El principal objectiu d’aquesta proposta de negociació és doncs mantenir la mateixa plantilla de personal del curs actual 2012-2013, de 68.061 docents. Això s’aconseguirà cobrint totes les vacants que es produeixin per jubilació durant el curs 2012-2013. Així, si l’any anterior es va rebaixar la plantilla i augmentar els alumnes, aquest any hi ha un increment d’alumnes però es garanteix el manteniment de la plantilla i la incorporació de noves dotacions d’interins.
Per a garantir l’atenció directa a l’alumnat que s’incorpori als centres públics, el Departament d’Ensenyament aplicarà els criteris necessaris per tal d’equilibrar els efectius disponibles i redistribuir-los en aquells centres que incrementin les grups d’escolarització d’alumnat. Es garantirà que en aquests criteris de redistribució es tingui en compte la dimensió dels centres.
En les escoles d’educació infantil i primària, els centres que tinguin fins a 18 grups d’alumnes mantindran la mateixa assignació de plantilla que aquest curs. En les escoles a partir de 19 grups hi haurà una forquilla depenent del nombre de grups. Així els de 19, tindran 26 mestres i fins ara en tenien 26,5. El nombre màxim de grup és de 31 que tindran una dotació de mestres de 43. Aquest curs la dotació és de 43,5 mestres. (s’adjunta taula)
En educació secundària obligatòria i batxillerat, cada grup d’alumnes tindrà 49,3 hores lectives a la setmana, que permeten cobrir les 30 hores setmanals d’horari escolar de l’alumne. Aquest curs disposaven de 50 hores. Aquesta mesura no s’aplicarà als instituts de fins a 10 grups, que mantindran els efectius actuals.
En formació professional, cada grup d’alumnes tindrà 39,3 hores lectives setmanals, que permeten cobrir les 30 hores setmanals d’horari escolar de l’alumne. Aquest curs disposaven de 40 hores. Aquesta mesura no s’aplicarà als instituts de fins a 9 grups, que mantindran els efectius actuals.
En el còmput d’hores es calcula la docència directa per garantir la realització del currículum a més de les hores de coordinació, la gestió, la diversitat, els desdoblaments, el suport, etc.
Aquests criteris garanteixen l’increment de l’atenció directa a l’alumnat, dins els límits de les actuals disponibilitats de plantilla docent; l’escolarització de tots nivells educatius previstos per la LEC i l’assoliment progressiu dels objectius europeus per a l’any 2020 en els ensenyaments postobligatoris; la qualitat del servei educatiu, i la jornada laboral setmanal del professorat en les 37,5 hores.


 • Comenta amb Blogger
 • Comenta amb Facebook
Item Reviewed: Criteris de plantilles pel curs 2013/14: CCOO denuncia que no s'hagin lliurat prèviament els documents a tractar a la Mesa Sectorial Rating: 5 Reviewed By: .
Scroll to Top