728x90 AdSpace

4 de juny 2013

La nova normativa d'incapacitats temporals (informació actualitzada a juny de 2013)

Les novetats* respecte a les incapacitats temporals (IT) (infomació actualitzada a juny de 2013)*Aquestes NOVETATS ja s'han publicat al DOGC de 21 de març de 2013, i per tatn són vigents:
Al DOGC d’avui s’ha publicat el Decret Llei 2/2013, de 19 de març, de modificació del règim de millores de la prestació econòmica d’incapacitat temporal del personal al servei de l’Administració de la Generalitat, del seu sector públic i de les universitats públiques catalanes.
En el seu article únic s’estableix que: 
“En les situacions d’incapacitat temporal que comportin hospitalització o intervenció quirúrgica, amb independència que sobrevinguin amb posterioritat a l’inici de la incapacitat i sempre que es corresponguin amb el mateix procés patològic, així com les derivades de processos oncològicsla prestació reconeguda per la Seguretat Social es complementarà, des del primer dia, fins al cent per cent de les retribucions fixes i periòdiques que es percebien el mes anterior a aquell en què va tenir lloc la incapacitat. A aquests efectes, els supòsits d’intervenció quirúrgica es complementaran sempre que requereixin repòs domiciliari i derivin dels tractaments inclosos en la cartera bàsica de serveis del sistema nacional de salut.”
Així mateix, a la seva Disposició transitòria s’exposa que aquest complement de la prestació serà d’aplicació a les situacions d’incapacitat temporal iniciades a partir del dia 15 d’octubre de 2012. A aquests efectes, les persones interessades han de presentar la justificació d’aquests supòsits excepcionals en el termini màxim de tres mesos.


Per Acord  del govern de 25 de setembre  a  partir del 15 d'octubre de 2012 les retribucions en situació d’incapacitat temporal, per a tot el personal de la Generalitat de Catalunya seran:


Del dia 1 al dia 3
El 50% de les retribucions
Del dia 4 al dia 20
El 75% de les retribucions
Del dia 21 fins al final
El 100% de les retribucions
Per al càlcul del percentatge es pren com a referència la retribució cobrada l’últim mes sense incapacitat temporal.
-Les absències justificades per assistència a consulta mèdica, sempre que no pugui concertar-se fora de l’horari de treball s’acrediten amb la declaració responsable de la persona i justificant del centre o consulta mèdica,

EXCEPCIONS:

Es percebrà el 100% de les retribucions des del primer dia en els casos següents:


  • Accidents laborals.
  • Malalties professionals
  • Embaràs 
  • Víctimes de violència de gènere.
  • Hospitalització i/o cirurgia*
  • Tractaments oncològicsEs manté el grup de treball creat per acord de la Mesa General de 20/09/2012, especialment per analitzar la possibilitat d’adoptar altres mesures socials que requereixen d’una especial protecció.

Hospitalitzacions i/o intervencions quirúrgiques

Hi haurà dret a la percepció del 100% de les retribucions en els supòsits en què la situació d’IT impliqui una intervenció quirúrgica o una hospitalització, encara que aquestes tinguin lloc en un moment posterior a l’inici de la IT, sempre i quan es correspongui a un mateix procés patològic.

*Les intervencions quirúrgiques que donin lloc a aquest 100% de les retribucions són aquelles que requereixin de repòs domiciliari sempre i quan derivin de tractaments inclosos a la cartera bàsica dels serveis del sistema nacional de salut.

Les retribucions en situació d’IT a les persones amb malalties cròniques

En cas de successives baixes pel mateix motiu, el Departament no aplicarà la retallada retributiva a partir del moment en què la baixa per recaiguda (acumulada al nombre de dies de la primera) passi del 21è dia. La segona baixa pel mateix motiu comença a comptar a partir del nombre de dies de la primera. Aquesta aplicació beneficia a les persones amb malalties cròniques.

CCOO, lluitar, negociar, tornar a lluitar

CCOO hem  lluitat contra les mesures del govern català i central amb mobilitzacions.
Amb la pressió exercida fins ara hem aconseguit negociar que aquestes normatives siguin menys lesives. Hem deixat també una porta oberta a introduir millores per persones que necessitin especial protecció.
Sabem que no hem acabat la feina, i que cal seguir en la mobilització i en la negociació. No ens aturarem fins assolir la derogació d'aquestes mesures, que suprimeixen drets socials aconseguits amb molt d'esforç.

  • CCOO continuarem lluitant per recuperar el cobrament del 100% de les retribucions des del primer dia de baixa per a tothom.
  • CCOO continuarem mobilitzant per aturar l’assalt als nostres drets.
salut dret ccoo 

Temes relacionats (informacions anteriors)


  • Comenta amb Blogger
  • Comenta amb Facebook
Item Reviewed: La nova normativa d'incapacitats temporals (informació actualitzada a juny de 2013) Rating: 5 Reviewed By: .
Scroll to Top