728x90 AdSpace

1 de juny 2013

On i com es pot presentar la reclamació?

On i com es pot presentar reclamació o recurs? 

Quin és el procediment de registre d'entrada dels recursos o reclamacions?


Les reclamacions es podran presentar al registre del Departament d'Educació, als seus serveis territorials, al Consorci d'Educació de Barcelona i a qualsevol de les dependències a què es refereix  l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, així com a les representacions diplomàtiques i oficines consulars d'Espanya a l'estranger.


En el cas que s'opti per presentar la documentació en una oficina de correus, es farà en sobre obert per tal que sigui datada i segellada pel funcionari de correus abans que sigui certificada.


Les sol·licituds, escrits, recursos, reclamacions i comunicacions que els ciutadans adrecin als òrgans de les administracions públiques podran presentar-se:

a) Als registres dels òrgans administratius als quals es dirigeixin (en el nostre cas, Departament d'Ensenyament...)

b) Als registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanyi a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol Administració de les Comunitats Autònomes, o a la d'alguna de les Entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'hagués subscrit el Conveni oportú.

c) A les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'estableixi.

d) A les representacions diplomàtiques o oficines consolars d'Espanya a l'estranger.

e) A qualsevol altre lloc que estableixin les disposicions vigents. 
                            (Podeu consultar íntegrament la Llei 30/1192)

****************

Correus: 

porteu un sobre obert, amb totes les reclamacions al seu interior, i una còpia de les diferents reclamacions... L'administratiu de correus us ha de segellar les còpies que us quedeu i els full de dins... I certifiqueu la carta. Les dues coses us serviran de registre i justificant d'entrega... Envieu-la als Serveis Centrals del Departament d'Ensenyament (Via Augusta) Via Augusta, 202-226,  08021 Barcelona


Dissabte?:

Registre General de la Delegació del Govern a CatalunyaCarrer de Bergara, 12

08002 Barcelona   Telèfon 93 520 90 00  Fax 93 520 96 61
Horari de registre
de dilluns a divendres, de 9 a 17.30 h; dissabtes, de 9 a 14 h.
Horari d'estiu (del 16 de juny al 15 de setembre): 
de dilluns a divendres, de 8 a 15 h; dissabtes, de 9 a 14 h.

  • Comenta amb Blogger
  • Comenta amb Facebook
Item Reviewed: On i com es pot presentar la reclamació? Rating: 5 Reviewed By: .
Scroll to Top