728x90 AdSpace

7 de set. 2013

Funcionaris docents: jubilació voluntària ordinària (setembre 2013)

JUBILACIÓ VOLUNTÀRIA ORDINÀRIA 2013


CCOO defensem una jubilació digna per als docents
Des de CCOO sempre hem donat una gran importància a les pensions i les tenim en el centre de les nostres reivindicacions.
Una mica d’història
En 1990, CCOO en solitari vam acordar amb el Ministeri d’Educació, la posada en marxa de les jubilacions LOGSE per al personal docent. Aquest sistema, que incentivava la jubilació als 60 anys, s’ha mantingut fins el 31 d’agost de 2011. Els avantatges d’aquest sistema són avui reconeguts i reivindicats per tothom, fins i tot pels que els van criticar i menysprear en el moment de l’acord.
CCOO vam engegar una campanya de recollida de signatures per exigir-ne la pròrroga. Es van recollir 300.000 signatures, (34.467 a Catalunya), que es van presentar a Madrid a l’abril de 2010.
Jubilació Voluntària Ordinària 
  Requisits:
 • Tenir entre 60 i 64 anys.
 • Haver cotitzat 30 anys.
 • Sol·licitar-la amb tres mesos d’antelació de la data escollida.
 • És d’aplicació a tot el funcionariat que cotitzi per Classes Passives.
 • Si utilitza temps de Seguretat Social, per complir els 30 anys, necessita cotitzar a MUFACE els últims 5 anys.
 • Amb 35 anys de serveis es té dret al 100% de l’haver regulador del grup cotitzat.
La Llei de Pressupostos de 2013 permet la jubilació als 60 l’any 2013
Jubilació de classes passives
En relació a les informacions que corren sobre la jubilació voluntària anticipada, a dia 1 de setembre de 2013 segueix vigent la possibilitat de jubilació voluntària, d'acord amb l'article 28.2.b) del RDL 670/87, per a aquells funcionaris acollits al Règim de Classes Passives, (tant en actiu com en excedència), que tinguin 60 anys d'edat i acreditin 30 anys de serveis efectius a l'Estat.
 • Per tant, segueixen sent vàlids els requisits per demanar l’esmentada modalitat de jubilació.

CALENDARI JUBILACIÓ 2013

Sol·licitud
Resolució provisional
Resolució definitiva
DATA JUBILACIÓ
Última nòmina Departament i Notificació Ministeri
Resolució pensió Ministeri
Pagament 1ª pensió
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre
Desembre
Gener
Gener
Octubre
Novembre
Desembre
Gener
Gener
Febrer
Febrer
Novembre
Desembre
Gener
Febrer
Febrer
Març
Març
Desembre
Gener
Febrer
Març
Març
Abril
Abril


Actualització de la quantitat a cobrar
La pujada de l’1% aplicada a les pensions superiors a 1.000€ queda recollida a la Llei de Pressupostos que es va publicar al BOE del 28 de desembre.
 

JUBILACIONS: XIFRES D’APLICACIÓ PER A L’ANY 2013, 
segons Llei 17/2012 de  Pressupostos de l'Estat per al 2013 (BOE 28-12-12)


Havers reguladors (HR) per l’any 2013

HR ANYAL
HR MES
Grup A1
40.058,07
2.861,29
Grup A2
31.526,72
2.251,90
Grup B
27.606,75
1.971,91
Grup C1
24.213,06
1.729,50
Grup C2
19.156,55
1.368,32
Grup E
16.332,48
1.166,60


TAULA DE % DE L’HAVER REGULADOR que correspon en funció del número total d’anys de serveis (inclosos els de bonificació, si pertoquen):

Any 2013


ANYS

% de l'HR

ANYS

% de l'HR

ANYS

% de l'HR

ANYS

% de l'HR

1

1'24 %

10

15'67 %

19

41'54 %

28

74'42 %

2

2'55 %

11

17'71 %

20

45'19 %

29

78'08 %

3

3'88 %

12

19'86 %

21

48'84 %

30

81'73 %

4

5'31 %

13

22'10 %

22

52'50 %

31

85'38 %

5

6'83 %

14

24'45 %

23

56'15 %

32

89'04 %

6

8'43 %

15

26'92 %

24

59'81 %

33

92'69 %

7

10'11 %

16

30'57 %

25

63'46 %

34

96'35 %

8

11'88 %

17

34'23 %

26

67'11 %

35

100  %

9

13'73 %

18

37'88 %

27

70'77 %

més

100  %

Notes:  1) Quan hi ha serveis cotitzats a l’empresa privada i/o a més d’un grup de Classes Passives (A, B,...) s’ha d’aplicar una fórmula més complexa, anomenada "fórmula polinòmica").
2) A qui cotitza, en el moment de demanar la jubilació, pel Règim de la Seguretat Social li és d’aplicació una taula i mecanisme totalment diferent de l’anterior.


Límit Màxim de Pensions 2013 
(tant si és una sola pensió com si se’n acumulen més d'una):

35.673,68 €/ bruts/any  =  2.548,12€/ bruts /mes x 14


DESCOMPTES APLICABLES A LES PENSIONS:
 

 • A les jubilacions Voluntàries i Forçoses: Únicament en concepte d'IRPF (El % corresponent, segons l'import de la pensió anual i la incidència de les circumstàncies personals declarables).
 • A les jubilacions per Incapacitat Permanent (cas de lesió o malaltia greu i previ dictamen favorable d'un Tribunal Mèdic -ICAM-): la vigent reglamentació estableix una diferenciació entre el grau d’Incapacitat Permanent Total o Absoluta (qualificació del grau d’incapacitació, en %). La jubilació per I.P. Absoluta no té descompte d’IRPF.

  

 • Comenta amb Blogger
 • Comenta amb Facebook
Item Reviewed: Funcionaris docents: jubilació voluntària ordinària (setembre 2013) Rating: 5 Reviewed By: .
Scroll to Top