728x90 AdSpace

21 de nov. 2013

Concurs de Trasllats 2012-2103: Recollida de documentació
Atenció!
Recollida de documentació
D'acord amb la base 27 de l'annex 1 de la Resolució ENS/2239/2012, de 26 d’octubre, una vegada transcorreguts els terminis per interposar els recursos que escaiguin contra la resolució definitiva, s'obrirà el termini d’un mes perquè els participants puguin retirar la documentació lliurada. A aquests efectes, podran fer-ho personalment o delegar-ho en una altra persona, degudament autoritzada, sempre que el mateix interessat o tercers no hagin interposat recursos que el puguin afectar. Si no es retira la documentació en el termini establert, s'entendrà que el participant renuncia a recuperar-la i, per tant, decau en el seu dret a fer-ho.

Resolució ENS/2187/2013, de 15 d'octubre, 
per la qual es resol el concurs convocat per la Resolució ENS/2240/2012, de 26 d'octubre, per la qual s'anuncia la convocatòria de concurs de trasllats adreçada al personal funcionari i en pràctiques del cos de mestres per tal de proveir llocs de treball vacants en escoles i instituts-escola i als dos primers cursos de l'ESO en instituts i instituts-escola i en centres de formació de persones adultes (DOGC núm. 6487, de 24.10.2013)

Resolució ENS/2188/2013, de 15 d'octubre,
per la qual es resol el concurs convocat per la Resolució ENS/2239/2012, de 26 d'octubre, per la qual s'anuncia la convocatòria de concurs de trasllats adreçada al personal funcionari i en pràctiques per proveir llocs de treball vacants a la Inspecció d'Educació, i llocs de treball vacants corresponents als cossos d'ensenyaments secundaris i de règim especial als instituts, instituts escola i seccions, a les escoles oficials d'idiomes, a les escoles d'art i superiors de disseny i als centres de formació de persones adultes (DOGC núm. 6487, de 24.10.2013)
  • Comenta amb Blogger
  • Comenta amb Facebook
Item Reviewed: Concurs de Trasllats 2012-2103: Recollida de documentació Rating: 5 Reviewed By: .
Scroll to Top