728x90 AdSpace

28 de set. 2014

Ensenyament públic: Complements de càrrecs unipersonals (2014)

Complements de càrrecs unipersonals 
(retallats des del juny de 2010 )


Escoles d’educació infantil i primària. Centres específics d’Educació Especial. Zones Escolars Rurals. CFA-AFA (Adults)

Tipus de centre
CÀrrecs
Mensual
 Mestres> 33 o 3 línies
E. Especial: mestres> 10 (Tipus E)

Direcció
Cap d’estudis/Secretaria
Coordinador/a responsabilitats Addicionals(*)
705,34
440,55
178,80
24<mestres<32 o 2 línies
E .Especial: mestres<9 (Tipus F)
Direcció
Cap d’estudis/Secretaria
Coordinador/a responsabilitats Addicionals
666,29
417,72
167,25
Col·legis de 20 a 23 mestres
20 < Mestres<23(Tipus G)
Direcció
Cap d’estudis/Secretaria
Coordinació
573,38
379,32
147,09
10< mestres<19 o 1 línia
i Zones Escolars Rurals(Tipus H)
CFA > 6 mestres
Direcció
Cap d’estudis/Secretaria
Coordinador/a responsabilitats Addicionals
483,98
343,55
113,31
Col·legis d’estructura cíclica
O de 4 a 9 mestres (Tipus I)
Direcció
Secretaria
337,81
230,55
Col·legis d’estructura unitària o d’1 a 3 mestres (Tipus J)  CFA =< 3 mestres
Direcció
244,24


(*) Els coordinadors/es amb responsabilitats addicionals els tenen centres amb projectes d’autonomia

Des del 31 d’agost de 2005 a 1 de juliol de 2007 s’ha incrementat el complement dels equips directius entre 120 i 200 euros al mes, per l’Acord de novembre 2005 signat en solitari per CCOO.

Complements de càrrecs unipersonals (retallats des del juny 2010 ) Instituts d’Ensenyaments Secundaris, EOIs , EAPD


Tipus de centre

Càrrecs
Mensual
IES amb més de 31 grups
EOI i Escoles d'Art de més de 75 professors/es(Tipus A)
Direcció
Cap d'estudis/Secretaria/ C. Pedagògic/a
Coordinador/a responsabilitats Addicionals(*)
946,11
708,36
241,22
IES de 22 fins a 30 grups
EOI i Escoles d’Art de 50 a 74 professors/es (Tipus B)
Direcció
Cap d'estudis/Secretaria/ C. Pedagògic/a
Coordinador/a responsabilitats Addicionals
822,64
622,67
215,22
IES de 12 fins 21 grups
EOI i Escoles d’Art de 30 a 49 professors/es (Tipus C)
Direcció
Cap d'estudis/Secretaria/ C. Pedagògic/a
Coordinador/a responsabilitats Addicionals
704,52
537,00
189,20
IES i SES de fins 11 grups
EOI i Escoles d’Art de menys de 29 professors/es (Tipus D)
Direcció
Cap d'estudis/Secretaria/ C. Pedagògic/a
Coordinador/a responsabilitats Addicionals
651,32
494,57
183,99

(*) Els coordinadors/es amb responsabilitats addicionals els tenen centres amb projectes d’autonomia
Des del 31 d’agost de 2005 a 1 juliol de 2007 s’ha incrementat el complement dels equips directius entre 200 i 260 euros al mes, per l’Acord de novembre 2005 signat en solitari per CCOO.

Serveis educatius (1)
Mensual
Director/a  ( 381,38 € + 422,28 € )
Responsable d’extensió CRP
Adjunt a director CREDA
Personal docent en llocs d’EAP, CRP, i CdA
Mestres audició i llenguatge CREDA i visuals
Personal en centres de protecció de menors
803,66
574,77
430,71
381,38
356,77
356,79

(1)  Inclou l’increment per lloc de treball itinerant contemplat a l’Acord 17-11-2005 i increment fons addicionals del 0,3% de l’any 2007.

  
Complements específics singulars de Coordinacions
ELICS (primària i secundària)
248,45
Coordinadors/es (informàtica, riscos laborals ) (primària i secundària )
74,76
Coordinadors/es cicle, C. lingüístic, innovació educativa... (infantil i primària)
74,76
Tutors i tutores, mestres especialistes, tutor/a aula acollida, AFA i CFA
53,13
Tutoria ESO
74,76
Responsables taller adaptació escolar educació (infantil, primària, secundària)
53,13
Responsables d’unitats d’educació especial (primària, secundària)
53,13
Mestres itinerants escoles rurals / substituts comarcals
198,27
Mestres de Centres de Formació d’Adults
112,55
Caps de Departament (Secundària), coordinador Lingüístic
altres coordinacions (activitats extraescolars, innovació educativa, …)
74,76
Coordinador programa qualitat (cicles formatius)
205,03
Psicòlegs i Pedagogs EAPs i CREDA, Personal docent a CRP i CdA
381,38
Mestres en centres penitenciaris
329,53
Mestres en educació compensatòria
62,76

  
Indemnitzacions per residència a la Vall d’Aran
Mestres i professorat tècnic de FP
60,32
Secundària
83,73


  • Comenta amb Blogger
  • Comenta amb Facebook
Item Reviewed: Ensenyament públic: Complements de càrrecs unipersonals (2014) Rating: 5 Reviewed By: .
Scroll to Top