728x90 AdSpace

1 de set. 2014

Jornada laboral i retribucions del professorat substitut durant el curs 2014-2015

Substitucions: jornada laboral a partir de l'1 de gener de 2015


  • A partir de l'1 de gener de 2015, els nomenaments de personal docent en substitució tindran les jornades de treball establertes amb caràcter general.
Aquestes taules les estem actualitzant...

MESTRES INFANTIL I PRIMÀRIA
 HORARI I RETRIBUCIONS SEGONS TIPUS DE JORNADA


Lectives

Comp 
Centre
Horari total centre
Jornada laboral total
% en relació jornada 37,5 h
Sou
base
Complement
destinació
c.específ
TOTAL
SUBS 1/3= 0,33
8h 20min
1h40min
10
12,5

33,33%
319,66
157,78
186,22
663,66
SUBS ½=0,426
11h
2h30min
13,5
16
42,66
409,16
201,96
238,36
849,48
SUBS 0,66=
16h40min
8h20min
25
28,5
66,66%
639,32
315,57
372,44
1327,33
3 SUBS 1/3=1
25h
5h
30
37,5
100%
958,98
473,35
558,66
1990,99
SUBS 0,83=0,759
19h20min
4h10min
23,50
28,50
75,99%
728,73
359,70
424,53
1512,96
1/2 SUBS+SUBS 1/2 = 0,8666
22h30min
5h
27,50
32,50

86,66%
831,12
410,24
484,17
1725,53
SUBS SENCERA     0,8666
22h30min
5h
27,50
32,50

86,66%
831,12
410,24
484,17
1725,53
VACANT SENCERA
25h
5h
30
37,5
100%
958,98
473,35
558,66
1990,99
VACANT  ½
12h30min
2h30min
15
18,75H
50%
479,49
236,68
279,33
995,5
VAC ½ +SUBS1/2
23h30min
5h
28,5
34,75H
92,66%
888,65
438,64
517,69
1844,98
VAC1/2+SUBS1/3
20h50min
4h10min
25
31,25
83,33%
799,15
394,46
465,55
1659,16
SUBSTITUCIO 25-24 HORES
22h30min
5h
27,50
32,50

86,66%
831,12
410,24
484,17
1725,53
SUBS 24-23H
20h30min
4h30min
25
29,5
78,66%
754,40
372,37
439,48
1566,25
SUBS 20-21H
18h30min
4h
22,5
26,5
70,66%
677,68
334,50
394,79
1406,97
SUBS18-19H
16h30min
3h30min
20
23,5
62,66%
600,96
296,63
350,09
1247,68

Durada dels nomenaments: Les vacants (senceres i mitges jornades) finalitzen el 31 agost de 2014

En el cas de compactació: si es compactació d’una vacant i una substitució ( la vacant acaba a 31 d’agost i la substitució com a màxim el 30 de juny

  • · Una vacant és un lloc d’un centre educatiu que forma part de la plantilla per tot un curs escolar. El docent nomenat presta serveis durant tot el curs, a mitja o jornada completa.
  • · Una substitució seria quan un docent treballa en un centre, de manera provisional, ocupant una incidència d’un titular del lloc, un funcionari o interí que es troba absent total o parcialment per una llicència, permís, reducció de jornada, incapacitat transitória (IT) El docent nomenat presta serveis únicament per la durada de la llicència, permís, reducció o incapacitat.

PROFESSORAT DE SECUNDÀRIA, EOI, ARTS PLASTIQUES I DISSENY

 HORARI I RETRIBUCIONS SEGONS TIPUS DE JORNADALectives

Comp Centre
Horari total centre
Jornada laboral total
% en relació jornada
37,5 h
Sou base
c.destin
c.especif
TOTAL
SUBS 1/3= 0,33
6h 40min
3h20min
10
12,5

33,33%
369,68
194,31
190,46
754,45
SUBS ½=0,426
10h
4
14
16
42,66
473,19
248,71
243,78
965,68
SUBS 0,66=
13h20min
6h40min
20
28,5
66,66%
739,37
388,61
380,91
1508,89
3 SUBS 1/3=1
20
10
30
37,5
100%
1109,05
582,92
571,37
2263,34
SUBS 0,83=0,759
16h40min
6h20min
23
28,50
75,99%
842,77
442,96
434,18
1719,91
1/2 SUBS+SUBS 1/2 = 0,8666
20
7h30min
27,5
32,5

86,66%
961,18
505,20
495,19
1961,57
SUBS SENCERA     0,8666
20
7h30min
27,5
32,5

86,66%
961,18
505,20
495,19
1961,57
VACANT SENCERA
20
10
30
37,5
100%
1109,05
582,92
571,37
2263,34
VACANT  ½
10
5
15
18,75H
50%
554,53
291,46
285,69
1131,68
VAC ½ +SUBS1/2
20
9
29
34,75H
92,66%
1027,72
540,17
529,47
2097,36
VAC1/2+SUBS1/3
16h40min
8h20min
25
31,25
83,33%
924,21
485,77
476,14
1886,12
SUBSTITUCIO 20-19 HORES
20
7h30min
27,5
32,5

86,66%
961,18
505,20
495,19
1961,57
SUBS18-17H
18
7h30min
25,5
29,5
78,66%
872,45
458,56
449,48
1780,49
SUBS 16-15H
16
7
23
26,5
70,66%
783,73
411,93
403,77
1599,43
SUBS14-13H
14
6h30min
20,5
23,5
62,66%
695,00
365,30
358,06
1418,36

PROFESSORAT TÈCNIC DE  FORMACIÓ PROFESSIONAL (PTFP)

HORARI I RETRIBUCIONS SEGONS TIPUS DE JORNADA
Lectives

Comp Centre
Horari total centre
Jornada laboral total
% en relació jornada 37,5 h
Sou base
c.destin
c.especif
TOTAL
SUBS 1/3= 0,33
6h 40min
3h20min
10
12,5

33,33%
319,66
194,31
190,46
704,43
SUBS ½=0,426
10h
4
14
16
42,66
409,16
248,71
243,78
901,65
SUBS 0,66=
13h20min
6h20min
20
25
66,66%
639,32
388,61
380,91
1408,84
3 SUBS 1/3=1
20
10
30
37,5
100%
958,98
582,92
571,37
2113,27
SUBS 0,83=0,759
16h40min
6h20min
23
28,50
75,99%
728,73
442,96
434,18
1605,87
1/2 SUBS+SUBS 1/2 = 0,8666
20
7h30min
27,5
32,50

86,66%
831,12
505,20
495,19
1831,51
SUBS SENCERA     0,8666
20
7h30min
27,5
32,50

86,66%
831,12
505,20
495,19
1831,51
VACANT SENCERA
20
10
30
37,5
100%
958,98
582,92
571,37
2113,27
VACANT  1/2
10
5
15
18,75H
50%
479,49
291,46
285,69
1056,64
VAC ½ +SUBS1/2
20
9
29
34,75H
92,66%
888,65
540,17
529,47
1958,29
VAC1/2+SUBS1/3
16h40min
8h20min
25
31,25
83,33%
799,15
485,77
476,14
1761,06
SUBSTITUCIO 20-19 HORES
20
7h30min
27,50
32,50

86,66%
831,12
505,20
495,19
1831,51
SUBS18-17H
18
7h30min
25,50
29,5
78,66%
754,40
458,56
449,48
1662,44
SUBS 16-15H
16
7
23
26,5
70,66%
677,68
411,93
403,77
1493,38
SUBS14-13H
14
6,5
20,5
23,5
62,66%
600,96
365,30
358,06
1324,32

Els temes de màxim interès pel professorat interí i substitut:


Imprescindibles del Professorat interí i substitutCCOO

Substitucions: jornada laboral per al curs 2013-2014


Jornada laboral dels professors interins docents nomenats per a substitucions a partir del curs 2013-2014A partir de l'1 de setembre de 2013, la jornada dels professors interins docents nomenats per a la substitució transitòria del lloc de treball s'adequarà proporcionalment a les activitats de docència directa amb alumnes. El nomenament del personal docent en substitució de funcionaris tindrà horaris de treball inferiors als establerts amb caràcter general.

Les substitucions docents cobriran la part horària corresponent a les activitats lectives amb alumnes (activitats docents amb grups classe, activitats de suport i d'atenció a la diversitat) sense incloure-hi les reduccions lectives per tasques de direcció i coordinació dels titulars dels llocs de treball. La jornada laboral dels substituts inclourà també, proporcionalment, un horari per activitats complementàries fins assolir una jornada laboral màxima de 32,5 hores, de les quals, un màxim de 27,5 hores seran de presència en el centre docent.

Per al millor aprofitament dels recursos disponibles, les direccions dels centres docents públics ajustaran l'horari setmanal de presència en el centre fins al màxim de les 27,5 hores afectant, preferentment, les tasques de vigilancia i esbarjo dels alumnes d'educació infantil i primària o altres activitats lectives i, en el cas de l'educació secundària, les guàrdies o altres vigilàncies o, si escau, altres activitats complementàries d'horari fix o no fix.

Distribució de l'horari dels substituts segons tipologia de centreCentres d'educació infantil i primària

a) Quan se substitueixi un mestre titular que ocupa una vacant, el nomenament del substitut s'ajustarà al que segueix en funció de les hores lectives que el titular tingui assignades en el seu horari.

Jornada dels substituts
Horari lectiu del titular de la vacant
Lectiva
Complementària centre Preparació classes Total horari complementari Jornada laboral % en relació jornada 37,5 h
24-25 22,5 5 5 10 32,5 86,66%
22-23 20,5 4,5 4,5 9 29,5 78,66%
20-21 18,5 4 4 8 26,5 70,66%
18-19 16,5 3,5 3,5 7 23,5 62,66%

b) Quan se substitueixi un mestre titular amb dedicació de jornada reduïda, el nomenament del substitut s'ajustarà al que segueix:
Jornada dels substituts
Horari lectiu del titular de la vacant
Lectiva
Complementària centre Preparació classes Total horari complementari Jornada laboral % en relació jornada 37,5 h
16,6 (2/3) 15 3,5 3,5 7 22 58,66%
12,5 (1/2) 11 2,5 2,5 5 16 42,66%
8,33 (1/3) 8,33 1,66 2,5 4,16 12,5 33,33%

En cas que s'hagi de substituir una jornada compactada de 1/2 + 1/3 la jornada final serà el total d'hores corresponents a ambdues jornades.
Excepció: En cas d'acumulació de llocs de treball d'1/3, la jornada serà la suma de les jornades que pertoquin: 1/3 + 1/3 = 66 % i 1/3 + 1/3 + 1/3 = 1.Centres d'ensenyament secundari


a) Quan se substitueixi un professor titular que ocupa una vacant, el nomenament del substitut s'ajustarà al que segueix en funció de les hores lectives i complementàries que el titular tingui assignades en el seu horari.

Jornada dels substituts
Horari lectiu del titular de la vacant
Lectiva
Complementària centre Preparació classes Total horari complementari Jornada laboral % en relació jornada 37,5 h
19-20 20 7,5 5 12,5 32,5 86,66%
17-18 18 7,5 4 11,5 29,5 78,66%
15-16 16 7 3,5 10,5 26,5 70,66%
13-14 14 6,5 3 9,5 23,5 62,66%

b) Quan se substitueixi un professor titular amb dedicació de jornada reduïda, el nomenament del substitut s'ajustarà al que segueix:


Jornada dels substituts
Horari lectiu del titular de la vacant
Lectiva
Complementària centre Preparació classes Total horari complementari Jornada laboral % en relació jornada 37,5 h
13,33 (2/3) 13,50 5,50 3 8,50 22 58,66%
10 (1/2) 10 4 2 6 16 42,66%
6,66 (1/3) 6,66 3,34 2,5 5,84 12,50 33,33%

En cas que s'hagi de substituir una jornada compactada de 1/2 + 1/3 la jornada final serà el total d'hores corresponents a ambdues jornades.

Excepció: En cas d'acumulació de llocs de treball d'1/3, la jornada serà la suma de les jornades que pertoquin: 1/3 + 1/3 = 66 % i 1/3 + 1/3 + 1/3 = 1.


Cos de mestres en educació de persones adultes

a) Quan se substitueixi un mestre titular que ocupa una vacant, el nomenament del substitut s'ajustarà al que segueix en funció de les hores lectives i complementàries que el titular tingui assignades en el seu horari.

Jornada dels substituts
Horari lectiu del titular de la vacant
Lectiva
Complementària centre Preparació classes Total horari complementari Jornada laboral % en relació jornada 37,5 h
21-22 22 5,5 5 10,5 32,5 86,66%
19-20 20 5 4,5 9,5 29,5 78,66%
17-18 18 4,5 4 8,5 26,5 70,66%
15-16 16 4 3,5 7,5 23,5 62,66%


b) Quan se substitueixi un mestre titular amb dedicació de jornada reduïda, el nomenament del substitut s'ajustarà al que segueix:Jornada dels substituts
Horari lectiu del titular de la vacant
Lectiva
Complementària centre Preparació classes Total horari complementari Jornada laboral % en relació jornada 37,5 h
14,66 (2/3) 15 3,5 3,5 7 22 58,66%
11 (1/2) 11 2,5 2,5 5 16 42,66%
7,33 (1/3) 7,33 2,67 2,5 5,17 12,50 33,33%

En cas que s'hagi de substituir una jornada compactada de 1/2 + 1/3 la jornada final serà el total d'hores corresponents a ambdues jornades.

Excepció: En cas d'acumulació de llocs de treball d'1/3, la jornada serà la suma de les jornades que pertoquin: 1/3 + 1/3 = 66 %  i   1/3 + 1/3 + 1/3 = 1.Amb caràcter general quan se substitueixi un interí nomenat en una substitució, la jornada serà la mateixa que tingui assignada la persona substituïda amb algunes excepcions:
  • Quan el lloc de treball de la persona a substituir hagi estat compactat per acumulació de terços de jornada se substituirà amb els mateixos criteris establerts en els apartats anteriors. 
Font: 

http://www20.gencat.cat/portal/site/ensenyament/menuitem.e79d96e9bc498691c65d3082b0c0e1a0/?vgnextoid=3bc5c17acdae7310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=3bc5c17acdae7310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
  • Comenta amb Blogger
  • Comenta amb Facebook
Item Reviewed: Jornada laboral i retribucions del professorat substitut durant el curs 2014-2015 Rating: 5 Reviewed By: .
Scroll to Top