728x90 AdSpace

23 de gen. 2014

MUFACE: entitats que donaran cobertura d'assistència sanitària (2014)

Concert 2014 amb entitats d'assegurança d'assistència sanitària. (25 de novembre de 2013)


Canvi d'entitat sanitària

Canvi ordinari: de l'1 al 31 de gener de cada any


Entitats que donaran cobertura d'assistència sanitària als funcionaris docents de MUFACE:

  • Seguretat Social (com sempre!!)
  • I les privades: ASISA, DKV, SECURCAIXA-ADESLAS i IGUALATORIO MÉDICO-QUIRÚRGICO DE CANTABRIA
  • SANITAS no ha concorregut a aquesta nova licitació, per la qual cosa el col·lectiu que hi està adscrit haurà de procedir necessàriament a triar una nova entitat mèdica durant el mes de gener de 2014.


El passat dia 14 de novembre va finalitzar el termini per a la presentació de sol·licituds per part d'entitats d'assegurança per subscriure un concert amb aquesta mutualitat per a l'assegurament de l'accés a la prestació d'assistència sanitària en territori nacional als mutualistes i altres beneficiaris d'aquesta que optin per rebre-la a través d'entitats d'assegurança, durant l'any 2014.

S'informa que les entitats ASISA, DKV, SECURCAIXA-ADESLAS i IGUALATORIO MÉDICO-QUIRÚRGICO DE CANTABRIA s'han presentat a la convocatòria, de manera que actualment el procediment de contractació és en fase d'examen i valoració de les proposicions. Tanmateix, de les entitats signants del vigent concert,
SANITAS no ha concorregut a aquesta nova licitació, per la qual cosa el col·lectiu que hi està adscrit haurà de procedir necessàriament a triar una nova entitat mèdica durant el mes de gener de 2014. Una vegada conclogui el procediment de contractació, s'adreçarà una carta personalitzada al col·lectiu afectat amb la informació necessària per facilitar el procés d'elecció d'entitat mèdica i les diferents vies que MUFACE ha habilitat a aquest efecte.

En dates properes s'anirà actualitzant la informació publicada en aquesta secció del portal d'Internet de MUFACE.



Canvi d'entitat sanitària
1. Canvi ordinari: de l'1 al 31 de gener de cada any

Els mutualistes i els beneficiaris amb document assimilat al d'afiliació que estiguin adscrits a l'INSS (sistema sanitari públic) o a les entitats d'assegurança d'assistència sanitària poden sol·licitar un canvi d'entitat durant el mes de gener de cada any.

2. Canvi extraordinari

2.1 Canvi fora del termini:
Fora del període del termini ordinari es pot autoritzar el canvi d'entitat d'assegurança d'assistència sanitària o d'adscripció al sistema sanitari públic:
Quan es produeixi un canvi de destinació del mutualista en actiu que impliqui trasllat de província.
Quan, tot i mantenir la seva localitat de destinació, el mutualista canviï el seu domicili a una altra província.
Quan el mutualista obtingui la conformitat, expressada per escrit, de les entitats afectades.
Quan, per concórrer-hi circumstàncies objectives que justifiquin el canvi d'una pluralitat de titulars afectats pel mateix problema d'assistència mèdica, la Direcció General de MUFACE acordi l'obertura de termini especial d'elecció d'entitats, incloent-hi, si s'escau, l'INSS.

2.2 Canvi extraordinari a l'INSS

Quan el titular ho sol·liciti per raons d'assistència medicohospitalària i sigui aprovat per una comissió paritària MUFACE/SEGURETAT SOCIAL. En aquest supòsit, juntament amb la sol·licitud, el titular ha d'aportar informe mèdic en què consti el diagnòstic del procés patològic patit per ell o per algun dels seus beneficiaris i les raons que aconsellen el seu tractament en un centre del sistema sanitari públic. A més, ha de fer-hi constar expressament que assumeix l'obligació de romandre cinc anys adscrit a l'INSS en cas que li sigui concedit el canvi.


Procediment de canvi d'entitat

Per efectuar el canvi d'entitat el mutualista ha de presentar, juntament amb la seva sol·licitud, el document d'afiliació o, si s'escau, el document assimilat al d'afiliació, per a la seva substitució en el seu servei provincial o a l'oficina de MUFACE més propera.

Imprès de sol·licitud de canvi d'entitat

Si teniu certificat digital o DNI electrònic, a través de la seu electrònica de MUFACE, es poden efectuar canvis ordinaris entre entitats d'assegurança privada d'assistència sanitària, però no a l'INSS.



  • Comenta amb Blogger
  • Comenta amb Facebook
Item Reviewed: MUFACE: entitats que donaran cobertura d'assistència sanitària (2014) Rating: 5 Reviewed By: .
Scroll to Top