728x90 AdSpace

13 de gen. 2014

Resum de la Mesa Sectorial amb el Departament d'Ensenyament (10 de gener de 2014)

 Mesa Sectorial 10.01.2014


1.- Modificació requisits del nivell de coneixement del professorat interí del cos de professors d’ensenyament secundari per a impartir llengua estrangera

PROFESSORAT AFECTAT PER LA MESURA:

De l'especialitat d'anglès hi ha apuntades a la borsa 2681 persones de les quals 683 acrediten llicenciatura d'humanitats + B2 d'anglès

91 persones tenen experiència de més de 36 mesos, 86 tenen d'1 a 2 any, 88 amb menys d'un any i 418 sense cap experiència

Durant el primer trimestre d'aquests 683 persones : 179 treballen aquest curs en anglès,229 treballen en altres especialitats i 275 no tenen treballen

Les 683 persones tenen altres especialitats a part de la d'anglès, la majoria tenen demanades a la borsa varies especialitas per impartir, unicament 46 només volen donar anglès ( 12 tenen més de 36 mesos, 9 menys d'1 any, 25 no tenen cap experiència)
 
CONSEQÜÈNCIES DE LA RESOLUCIÓ

· Substituir de la taula de titulacions en les especialitats d’alemany, anglès, francès o italià el nivell B2 per nivell C1 o superior del Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües (MECR)

· El professorat que forma part actualment de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent i que té reconeguda l’especialitat en llengües estrangeres per estar en possessió d’un certificat d’aptitud o avançat de L’EOI podrà continuar impartint l’especialitat sempre que acreditin una experiència mínima de 36 mesos impartint l’especialitat en centres públics.

· El professorat que no acrediti l’experiència mínima de 36 mesos , mantindrà excepcionalment l’especialitat però no podrà impartir-la fins que acreditin el nivell C1 o superior del MERC o qualsevol altre titulació que capaciti per impartir la llengua estrangera. Excepcionalment es podrà recórrer a aquest personal interí en cas de falta de disponibilitats

· Tant bon punt els candidats acreditin l’obtenció del nivell C1 o superior o qualsevol altra titulació que els hi capaciti es gravarà a la borsa de treball.

· El personal interí docent que en la data de publicació d’aquesta Resolució estigui impartint una llengua estrangera i només acrediti el nivell B2 podrà continuar impartint-la fins la finalització del nomenament.

· A la propera obertura de la borsa d’aquest curs entrarà en vigor l’esmentada resolució

· CCOO proposa que aquesta experiència requerida s’abaixi a 12 mesos amb caràcter excepcional i transitori

CCOO entén que no es pot aplicar aquesta normativa al personal interí que va entrar a la borsa amb uns requisits diferents a començament de curs. CCOO entén que la comprensió del paràgraf “ mantenir-los excepcionalment amb l’especialitat però no deixar-los impartir la matèria “ és poc afortunat i entenedor.

CCOO proposa mantenir-los excepcionalment amb l’especialitat i deixar-los impartir les matèries transitòriament durant un període de 36 mesos amb el compromís de treure’s l’especialitat requerida C1 o superior del MERC.

CCOO entén que aquest col·lectiu del personal interí ja està essent durament castigat i precaritzat i no cal continuar amb aquesta sagnia, hem de buscar sortides menys doloroses

CCOO emplaça a l’Administració l’elaboració d’un programa de Formació, que garantitzi i capaciti a aquest professorat mitjançant les EOI, PIA ( Programa d’Immersió de l’Anglès ), estades a l’estranger...


Aquesta formació prioritzarà a aquest col·lectiu i a més a més hauria de ser gratuïta


2.- Convocatòria de concurs públic per formar part de la borsa docent

  • Es convocaran especialitats on manqui professorat
  • S’actualitzaran les dades abans del 27 de gener
  • Es faran públiques les Taules de titulacions a la pàgina web del Departament i no al DOGC
  • Únicament serà obligatori demanar, almenys, una jornada i un municipi (o un districte en el cas del Consorci)

Obertura de la borsa

  • Convocatòria: 1a quinzena de febrer
  • 15 dies per poder-se presentar
  • Març: resolució provisional
  • Abril: resolució definitiu

S’està plantejant suspendre l’acord de disponibilitat  del professorat de secundària que manifestava el seu desig de fer classes a Primària, degut a l’escassa incidència que té actualment.  En aquesta obertura de la borsa el professorat de Secundària ja no tindrà l’oportunitat de sol·licitar la seva disponibilitat a fer classes a Primària


3.- Modificació de l’apartat 7.1. dels criteris d ela borsa de treball de personal interí per al curs 2013-2014

La sentència dictada en data 30 d’octubre de 2013 pel Jutjat contenciós administratiu
Núm  11 de Barcelona en un procediment instat contra la denegació del permís de lactància, ha considerat que la jornada del 86% és conseqüència d’una disposició legal dictada per a la contenció de la despesa pública i no pot restringir el dret al permís de lactància.

La sentència dictada pel Jutjat contenciós administratiu num. 11 no senta  jurisprudència, llevat això l’Administració l’aplicarà a tot aquell que compleixi els requisits.

Modificar l’apartat 7.1 del document Criteris per a la gestió de la borsa de treball de personal docent per al curs 2013-2014, que ha de quedar redactat de la següent manera:

7.1. Reducció de jornada.

7.1.1. Les persones que formen part de la borsa de treball de personal docent que vulguin gaudir de qualsevol reducció de jornada només podran ocupar llocs de treball de jornada sencera.
7.1.2.  Les persones que formen part de la borsa de treball de personal docent que vulguin gaudir del permís de lactància han d’ocupar llocs de treball de jornada igual o superior al 86 % de la jornada ordinària.

UGT s’oposa a aquesta resolució i indica que portarà als Tribunals el punt 7.1. Davant aquesta postura, l’Administració diu que en aquest cas retira de la Mesa la resolució.

CCOO  manifesta que mai havia estat d’acord amb el punt 7  dels criteris de la gestió de la borsa i que ja en el seu moment vam indicar que aquesta situació portaria problemes i que marcadament era injusta cap aquest col·lectiu  que a més a  més de la dedicació havien perdut en la mateixa mesura el seu salari.

Malgrat això no ens oposarem ara a la modificació del punt 7.1., ja que entenem que és un petit avenç, encara que del tot insuficient

L’Administració retira el document i l’elevarà a consulta, el més aviat possible ens donarà informació de la seva decisió.

4.- Altres

CCOO  pregunta quina previsió té el Departament d’Ensenyament sobre les "Notes Informatives" i Instruccions aparegudes a l’ATRI sobre la justificació d’absències per motius de salut o per consulta mèdica i d’altres

Que aquestes Instruccions no són d'aplicació, de moment, als docents (El Decret 56/2012, de 29 de maig, estableix la jornada i horaris de treball del personal funcionari al servei de l'Administració de la Generalitat de Catalunya).

Però que l’Administració educativa diu que farà una translació al personal docent, en el cas de la justificació d’absències per motius de salut o per consulta mèdica

Que durant la setmana vinent s’actualitzaran les Normes de funcionament i gestió dels centres  als articles de llicències i permisos.

Que s’està en aquests moments adaptant l’aplicatiu de Gestió d’Absències dels centres per tal de recollir aquesta nova informació.

I que fins que no es desplegui la Resolució oportuna, les Instruccions que hi ha ara mateix a l'ATRI no entraran en vigor pel personal docent

CCOO pregunta si tenen previst modificar el requisit o criteri de nivell de coneixement d’anglès o de prioritzar els llistats d’aspirants el mateix segons el que està reclamant el Col·legi de filòlegs i traductors

Per ara no es tenen previstos canvis. Els canvis fets fins ara es troben dins del context del marc europeu i són els que consten a la taula d’especialitzacions.


  • Comenta amb Blogger
  • Comenta amb Facebook
Item Reviewed: Resum de la Mesa Sectorial amb el Departament d'Ensenyament (10 de gener de 2014) Rating: 5 Reviewed By: .
Scroll to Top