728x90 AdSpace

6 de març 2014

La nova FP Bàsica: s'ha publicat el reial decret que regula la Formació Professional Bàsica


LA NOVA FP BÀSICA DE LA LOMCE TINDRÀ 14 TITULACIONS

QUÈ SÓN ELS CICLES DE FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA?


 • Els cicles de formació professional bàsica són cicles formatius d'una duració de 2 anys acadèmics destinats a persones que no han finalitzat l'ESO i que volen seguir els seus estudis cap a un camp de la formació professional. Aquests estudis formen part de l'educació obligatòria i gratuïta i substitueixen els actuals PQPI (Programes de Qualificació Professional Inicial).
 • Els cicles de formació professional bàsica garanteixen l'adquisició de les competències bàsiques de l'aprenentatge permanent, a través de l'impartició d'ensenyaments de: Llengua castellana, llengua estrangera, ciències socials, llengua cooficial (si és el cas), matemàtiques i ciències aplicades al context personal i d'aprenentatge en un camp professional.
 • Les característiques pedagògiques s'adaptaran a les característiques específiques de l'alumnat. Es fomentarà el treball en equip, la tutoria i l'orientació educativa i professional.

ACCÉS


 • Per accedir a aquests cicles s'han de tenir un mínim de 15 anys (complerts o complir-los durant l'any en curs) i no superar els 17 anys.
 • S'hi accedeix per recomanació de l'equip docent de l'ESO, amb el consentiment dels tutors legals de l'alumne o del propi alumne si aquest està emancipat.
 • S'ha d'haver cursat 3r d'ESO per accedir-hi. Excepcionalment s'hi podrà accedir havent cursat 2n d'ESO.

TITULACIÓ


 • La superació d'un cicle de formació bàsica permet obtenir el títol de Tècnic professional bàsic de la família corresponent, com també d'una qualificació de nivell 1 del catàleg nacional de qualificacions professionals.
 • Obtenir el títol de Tècnic professional bàsic (l’objectiu és “la fi de lluitar contra l’abandonament educatiu primerenc ” ) permetrà l’accés als cicles de FP mitjana i , també , presentar-se a l’avaluació final de l’ESO en qualsevol de les seves modalitats per obtenir el graduat en Secundària.
 • Els nous cursos seran d’oferta obligatòria per als centres determinats per les comunitats autònomes i de caràcter gratuït . La durada de dos cursos podrà ser ampliada a tres en els casos en què els cicles formatius siguin inclosos en programes de l’FP dual .
 • L’FP bàsica inclou, a més del que desenvolupat amb caràcter general per a la Formació Professional, mòduls relacionats amb les ciències aplicades i socials que permetran a l’alumnat prosseguir, si és el seu desig, estudis d’ensenyament post obligatori .


ITINERARIS

S'estableixen 14 títols de formació professional bàsica:

 • Serveis administratius.
 • Electricitat i electrònica.
 • Fabricació i muntatge.
 • Informàtica i comunicacions.
 • Cuina i restauració.
 • Manteniment de vehicles.
 • Agrojardineria i composicions florals.
 • Perruqueria i estètica.
 • Serveis comercials.
 • Fusteria i moble.
 • Reforma i manteniment d'edificis.
 • Arranjament i reparació d'articles tèxtils i de pell.
 • Tapisseria i cortinatge.
 • Vidreria i terrisseria.
(Esborranys):


Temes relacionats:


Paraules claus de temes relacionats:
 • Programes de Qualificació Professional Inicial 
 • PQPI
 • PQPI. Estudiar a Catalunya. Generalitat de Catalunya
 • PQPI Programes de Qualificació 
 • Programa Cualificación Profesional‎
 • Formación Profesional Básica
 • Decret llei que regula la nova formació professional bàsica
 • LA NOVA FP BÀSICA DE LA LOMCE
 • La nueva Formación Profesional Básica


 • Comenta amb Blogger
 • Comenta amb Facebook
Item Reviewed: La nova FP Bàsica: s'ha publicat el reial decret que regula la Formació Professional Bàsica Rating: 5 Reviewed By: .
Scroll to Top