728x90 AdSpace

13 de març 2014

Mesa sectorial: el Departament pretén mantenir de manera indefinida els 9 anys per assolir el primer estadi.


 • El Departament pretén mantenir de manera permanent el requisit de 9 anys per assolir el primer estadi, una mesura excepcional que va imposar l'any 2012.
 • Rebutgem que el criteri d'avaluació formi part dels criteris per assolir l'estadi, i defensem que les avaluacions tenen a veure amb els processos de millora i de definició dels suports necessaris a la formació, innovació, investigació... Però l'avaluació no ha de tenir caràcter punitiu ni servir per a classificar docents ni centres.El dimecres dia 12 de març de 2014 es va reunir la mesa sectorial de negociació del personal docent d'ensneyament públic.

L’ordre del dia té dos punts.


 • Pel que fa al calendari escolar, el Departament proposa poques variacions respecte el curs passat. En referència al calendari i horari no hi ha canvis notables. En aquest sentit, CCOO vam presentar varies propostes relatives al començament de la jornada contínua el dia u de juny, a la data de començament de les vacances d’hivern i, sobretot sobre les peticions de modificacions excepcional relatives a la jornada contínua quan hi hagi consens entre la comunitat educativa.

 • El segon punt gira al voltant de reconeixement dels estadis de promoció als funcionaris de carrera, funcionaris en pràctiques, personal interí dels cossos docents no universitaris i professorat de religió.

  Respecte a aquests segon punt hi diverses novetats.
  • El Departament incorpora els serveis prestats com educador en llars d’infants públiques coma crèdits pel reconeixement d’estadis aplicant l’acord de Govern 29/2012 de 27 de març. 
  • Al marge d’aquest aspecte, CCOO mostrem disconformitats en diversos aspectes d’aquest punt. D’una banda entenem que el requisit de 9 anys per assolir el primer estadi respon al acord de Govern de Mesures excepcionals i que en finalitzar aquest període s’ha de retornar a la situació de 6 anys per accedir als primer estadi. 
  • A més, com a signants de l'Acord que reconeix el dret a cobra estadis al professorat interí i substitut, CCOO demanem la convocatòria de la Comissió de Seguiment de l'Acord per incoporar el reconeixement del 4t i 5è estadi al professorat interí, possibilitat contemplat al punt 5.4 de l'Acord.
  • Un altre dels punts de discrepància, referit també als crèdit pel reconeixement d’estadis, està en el rebuig del criteri  sobre la implicació en el millorament dels centres en dues modalitats diferents (aplicat sobre el professorat i sobre els centres). CCOO entenem que són criteris diferents i no substitutius entre ells, que en cap cas poden excloure’s mútuament com a criteri de reconeixement d’estadis.


Finalment, en el torn obert, CCOO introduïm diverses peticions i preguntes. 


 • En primer lloc, demana que el decret de provisió de llocs de treball passi per la Mesa ja que l’aplicació de  la LOMCE podria afectar al seu articulat. 
 • En segon lloc, CCOO mostrem el nostre enuig davant la possibilitat de la no convocatòria del concurs de mèrits per a la provisió de llocs de treball als serveis educatius. 
 • Per últim, CCOO fem una sèrie de preguntes a l’Administració sobre atenció sanitària de l’alumnat i la no obligació a prestar-la per part dels docents, sobre els centres de Secundària que amplien o estenen línies en altres localitats, el tancament dels nomenaments de substitucions durant el període de vacances i sobre la suspensió dels descomptes per assistència al metge (30 hores, instruccions de l’ATRI ) que no són d’aplicació als docents.CCOO i la resta de sindicats demanen mesa sectorial abans de l'aprovació del Decret de Plantilles
 • Comenta amb Blogger
 • Comenta amb Facebook
Item Reviewed: Mesa sectorial: el Departament pretén mantenir de manera indefinida els 9 anys per assolir el primer estadi. Rating: 5 Reviewed By: .
Scroll to Top