728x90 AdSpace

22 d’abr. 2014

Atribucions docents a la nova FP BàsicaAl Reial Decret 127/2014, de 28 de Febrer, pel qual es regulen aspectes específics de la Formació Professional Bàsica, es defineixen les atribucions docents per al professorat d'aquesta nova etapa. Centres de titularitat pública:
No s’assigna una especialitat docent concreta per a cadascun dels MP, per la qual cosa les especialitats assignades al bloc de Mòduls Professionals els poden impartir, en principi, de forma indiferent:
  • CE: Catedràtic/a d’Ensenyament Secundari
  • PS: Professorat dels cossos d’Ensenyament Secundari.
  • PT: Professorat Tècnic.
  • PE: Professorat Especialista.


Centres de titularitat privada i centres de titularitat pública que no depenen de l’Administració Educativa.
  • TR: titulacions requerides amb caràcter general.
  • TH: titulacions habilitades per a la docència.
Quan no existeixi disponibilitat de professorat de l’especialitat corresponent o dels que estiguin en possessió de les titulacions requerides per a impartir docència en centres de titularitat privada o titularitat pública d’altres administracions diferents de les educatives que tinguin autorització per a impartir aquests ensenyaments, s’exigirà que les titulacions requerides per a impartir docència englobin els resultats d’aprenentatge dels MP i, si aquests resultats d’aprenentatge no estiguessin inclosos, a més de la titulació s’haurà d’acreditar, mitjançant certificació, una experiència professional o de docència de com a mínim 3 anys vinculada als MP corresponents.  En el cas dels MP de Comunicació i Societat I i II i Ciències Aplicades I i II, aquesta experiència serà de docència en alguna de les matèries incloses en cadascun dels blocs comuns.  • Comenta amb Blogger
  • Comenta amb Facebook
Item Reviewed: Atribucions docents a la nova FP Bàsica Rating: 5 Reviewed By: .
Scroll to Top