728x90 AdSpace

2 de des. 2014

Formació per al professorat interí novell nomenat per aquest curs sense una experiència prèvia.

Us informem de la Formació per al professorat interí novell nomenat per aquest curs sense una experiència prèvia.


Introducció

L'article 3.4 del Decret 172/2005, de 23 d'agost, de modificació del Decret 133/2001, de 29 de maig, sobre la regulació de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent estableix:
"Durant el primer curs en què hagin estat nomenats professorat interí o substitut per a tot un curs escolar en un mateix centre docent, els mestres i professors/es seguiran un curs d'iniciació a la tasca docent en centres públics per desenvolupar correctament les funcions docents. Aquest curs constarà d'una fase presencial i d'una fase de tutoria, a càrrec d'un professor/a experimentat que els guiarà durant el primer curs com a docents.
Aquest apartat no és aplicable al personal docent que, en accedir al seu primer nomenament com a interí o substitut per a tot un curs escolar, tingui una experiència docent prèvia de dotze mesos o més en els darrers tres cursos escolars."
Resolució ENS/2551/2013, de 29 de novembre,que modifica l’apartat 2 de la Resolució EDU/3219/2007, de 25 d’octubre, per la qual es dicten instruccions per regular el curs d’iniciació del personal interí que preveu el Decret 172/2005, de 23 d’agost, que modifica el Decret 133/2001, de 29 de maig, sobre la regulació de la borsa de treball del personal interí docent, i que queda redactat de la manera següent:
“-2 La fase presencial del curs d’iniciació
El professorat interí o substitut nomenat per a tot un curs escolar en un mateix centre docent haurà de participar en un curs de formació específic per aquest personal, organitzat per la Subdirecció General d’Innovació, Formació i Orientació del Departament d’Ensenyament. El calendari i les seus on es realitzarà la formació es podrà consultar a la secció de formació de l’XTEC. La durada d’aquesta fase serà de 30 hores, de les quals 15 hores s’han de fer de forma presencial i les 15 hores restants es poden fer de forma no presencial.”.
La Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics estableix la llista del professorat interí que ha de seguir el curs d'iniciació a la tasca docent en centres públics i  la Direcció General d'Educació Infantil i Primària i la Direcció General d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, organitzen el curs de formació al qual es fa referència en el decret.

Persones destinatàries

Professorat interí o substitut nomenat per a tot aquest curs sense una experiència docent prèvia de dotze mesos o més en els darrers tres cursos escolars i que no hagi certificat el curs d'iniciació a la tasca docent per a professorat interí novell.
Queden exemptes de la realització de l'activitat les persones que puguin acreditar amb documentació de tenir experiència prèvia de dotze mesos o més en els tres cursos anteriors a l'actual. Haurà de presentar una sol·licitud al Servei de Personal Docent del seu Servei Territorial o a l'Àrea de Recursos Humans del Consorci d'Educació de Barcelona.
Cada professor o professora rebrà informació relativa a les activitats de formació a la seva àrea territorial i sobre el procés que haurà de seguir per fer la inscripció. 
El curs es durà a terme durant el primer trimestre de 2015. Tindrà una durada de 30 hores (15 presencials i 15 no presencials).

Inscripció

Cada persona ha de fer la inscripció al curs que li ha estat assignat des del seu servei territorial. Les inscripcions fetes en altres cursos no s'admetran.
La inscripció es farà de l'1 al 15 de desembre de 2014.
La relació de cursos és la següent:

Certificació

Tindran dret a certificació les persones que acreditin l'aprofitament del curs amb la presentació de totes les tasques de cada mòdul a l'entorn Odissea i un mínim del 80% d'assistència a les sessions presencials.

Per a més informació dirigiu-vos a

Per a qualsevol dubte o aclariment sobre les activitats de formació, podeu adreçar-vos a formacio@xtec.cat

  • Comenta amb Blogger
  • Comenta amb Facebook
Item Reviewed: Formació per al professorat interí novell nomenat per aquest curs sense una experiència prèvia. Rating: 5 Reviewed By: .
Scroll to Top