728x90 AdSpace

8 de gen. 2015

MUFACE: Canvi d'entitat sanitària, de l'1 al 31 de gener de cada any

MUFACE: Canvi d'entitat sanitària1. Canvi ordinari: de l'1 al 31 de gener de cada any

Els mutualistes i els beneficiaris amb document assimilat al d'afiliació que estiguin adscrits a l'INSS (sistema sanitari públic) o a les entitats d'assegurança d'assistència sanitària poden sol·licitar un canvi d'entitat durant el mes de gener de cada any.

2. Canvi extraordinari

  1. 2.1 Canvi fora del termini:
Fora del període del termini ordinari es pot autoritzar el canvi d'entitat d'assegurança d'assistència sanitària o d'adscripció al sistema sanitari públic:
  • Quan es produeixi un canvi de destinació del mutualista en actiu que impliqui trasllat de província.
  • Quan, tot i mantenir la seva localitat de destinació, el mutualista canviï el seu domicili a una altra província.
  • Quan el mutualista obtingui la conformitat, expressada per escrit, de les entitats afectades. 
  • Quan, per concórrer-hi circumstàncies objectives que justifiquin el canvi d'una pluralitat de titulars afectats pel mateix problema d'assistència mèdica, la Direcció General de MUFACE acordi l'obertura de termini especial d'elecció d'entitats, incloent-hi, si s'escau, l'INSS.
  1. 2.2 Canvi extraordinari a l'INSS
  • Quan el titular ho sol·liciti per raons d'assistència medicohospitalària i sigui aprovat per una comissió paritària MUFACE/SEGURETAT SOCIAL. En aquest supòsit, juntament amb la sol·licitud, el titular ha d'aportar informe mèdic en què consti el diagnòstic del procés patològic patit per ell o per algun dels seus beneficiaris i les raons que aconsellen el seu tractament en un centre del sistema sanitari públic. A més, ha de fer-hi constar expressament que assumeix l'obligació de romandre cinc anys adscrit a l'INSS en cas que li sigui concedit el canvi.

Procediment de canvi d'entitat

Per efectuar el canvi d'entitat el mutualista ha de presentar, juntament amb la seva sol·licitud, el document d'afiliació o, si s'escau, el document assimilat al d'afiliació, per a la seva substitució en el seu servei provincial o a l'oficina de MUFACE més propera.
Si teniu certificat digital o DNI electrònic, a través de la seu electrònica de MUFACE, es poden efectuar canvis ordinaris entre entitats d'assegurança privada d'assistència sanitària, però no a l'INSS.Enllaços

Altres temes relacionats  • Comenta amb Blogger
  • Comenta amb Facebook
Item Reviewed: MUFACE: Canvi d'entitat sanitària, de l'1 al 31 de gener de cada any Rating: 5 Reviewed By: .
Scroll to Top