728x90 AdSpace

19 de novembre de 2015

Fulls informatius: Jubilació de classes passives 2016

 

Accediu als fulls informatius sobre les Jubilacions de docents de classes pasives


Temes a tractar:

 • Aspectes generals de les pensions.
 • Modalitats de jubilació per les quals es pot jubilar una persona actualment
 • Alguns elements de càlcul de pensió.

Preguntes més freqüents:

 • Fins quan ens podrem jubilar als 60 anys?
 • Com serà la jubilació al 2016?
 • Pot canviar la normativa de classes passives al llarg de l'any 2016?
 • Quins requisits em demanen per jubilar-me als 60 anys?

Requisits:
 • Tenir entre 60 i 64 anys.
 • Haver cotitzat 30 anys.
 • Sol·licitar-la amb tres mesos d’antelació de la data escollida.
 • És d’aplicació a tot el funcionariat que cotitzi per Classes Passives.
 • Si utilitza temps de Seguretat Social, per complir els 30 anys, necessita cotitzar a MUFACE els últims 5 anys.
 • Amb 35 anys de serveis es té dret al 100% de l’haver regulador del grup cotitzat.

Per consultes

- Demanar dia i hora al telèfon 93 481 28 42 o al correu apisabarro@ccoo.cat
- L’assessorament és gratuït per a les persones afiliades.Sol·licitud
Resolució provisional
Resolució definitiva
DATA JUBILACIÓ
Última nòmina Departament i notificació
Resolució pensió Ministeri
Pagament 1ª pensió
febrer
març
abril
maig
maig
juny
juny
març
abril
maig
juny
juny
juliol
juliol
abril
maig
juny
juliol
juliol
agost
agost
maig
juny
juliol
agost
agost
setembre
setembre
juny
juliol
agost
setembre
setembre
octubre
octubre
juliol
agost
setembre
octubre
octubre
novembre
novembre
agost
setembre
octubre
novembre
novembre
desembre
desembre
setembre
octubre
novembre
desembre
desembre
gener
gener
octubre
novembre
desembre
gener
gener
febrer
febrer
novembre
desembre
gener
febrer
febrer
març
març
desembre
gener
febrer
març
març
abril
abril


JUBILACIONS: XIFRES D’APLICACIÓ PER A L’ANY 2016
segons Llei 48/2015 de Pressupostos de l'Estat per al 2016

Havers reguladors (HR) per l’any 2016

HR ANYAL
HR MES
Grup A1
40.359,27
2.882,81
Grup A2
31.763,76
2.268,84
Grup B
27.814,32
1.986,74
Grup C1
24.395,11
1.742,51
Grup C2
19.300,58
1.378,61
Grup E
16.455,28
1.175,38

TAULA DE % DE L’HAVER REGULADOR que correspon en funció del número total d’anys de serveis (inclosos els de bonificació, si pertoquen):
Any 2016

ANYS

% de l'HR

ANYS

% de l'HR

ANYS

% de l'HR

ANYS

% de l'HR

1

1'24 %

10

15'67 %

19

41'54 %

28

74'42 %

2

2'55 %

11

17'71 %

20

45'19 %

29

78'08 %

3

3'88 %

12

19'86 %

21

48'84 %

30

81'73 %

4

5'31 %

13

22'10 %

22

52'50 %

31

85'38 %

5

6'83 %

14

24'45 %

23

56'15 %

32

89'04 %

6

8'43 %

15

26'92 %

24

59'81 %

33

92'69 %

7

10'11 %

16

30'57 %

25

63'46 %

34

96'35 %

8

11'88 %

17

34'23 %

26

67'11 %

35

100 %

9

13'73 %

18

37'88 %

27

70'77 %

més

100 %

Notes:    

1) Quan hi ha serveis cotitzats a l’empresa privada i/o a més d’un grup de Classes Passives (A, B,...) s’ha d’aplicar una fórmula més complexa, anomenada "fórmula polinòmica").

2) A qui cotitza, en el moment de demanar la jubilació, pel Règim de la Seguretat Social li és d’aplicació una taula i mecanisme totalment diferent de l’anterior.


Límit Màxim de Pensions 2016 
(tant si és una sola pensió com si se’n acumulen més d'una):
35.941,92 €/ bruts/any  =  2.567,28€/ bruts /mes x 14

DESCOMPTES APLICABLES A LES PENSIONS:
 • A les jubilacions Voluntàries i Forçoses: Únicament en concepte d'IRPF (El % corresponent, segons l'import de la pensió anual i la incidència de les circumstàncies personals declarables).
 • A les jubilacions per Incapacitat Permanent (cas de lesió o malaltia greu i previ dictamen favorable d'un Tribunal Mèdic -ICAM-): la vigent reglamentació estableix una diferenciació entre el grau d’Incapacitat Permanent Total o Absoluta. La jubilació per I.P. Absoluta no té descompte d’IRPF.  • Comenta amb Blogger
  • Comenta amb Facebook
  Item Reviewed: Fulls informatius: Jubilació de classes passives 2016 Rating: 5 Reviewed By: Federació CCOOEducació
  Scroll to Top