728x90 AdSpace

11 de des. 2015

Canvis en el sistema de baixes mèdiques (Règim General Seguretat Social)

A partir del pròxim 1 de desembre de 2015 entra en vigor el nou sistema d’altes i baixes mèdiques. Una de les principals novetats d’aquest nou sistema és que es modifiquen els terminis per presentar a l’empresa els comunicats de baixa, confirmació i alta mèdica.
En el BOE de 20 de juny del 2015 s’ha publicat l’Ordre ESS/1187/2015, que entrarà en vigor el dia 1 de desembre de 2015 i que desenvolupa els processos de tramitació de baixes mèdiques, confirmació i altes mèdiques així com el control de les situacions d’incapacitat temporal continguts en el Reial Decret 625/2014, de 18 de juliol, que va establir una nova regulació dels processos d’incapacitat temporal (IT) durant els primers 365 dies.

Afecta el personal docent interí
 • S'aproven nous models de comunicats mèdics d'alta/ baixa i confirmació d'Incapacitat Temporal.
 • El metge haurà de determinar des del primer dia la duració de la baixa.
 • Agrupament de totes les baixes en 4 tipologies en funció de la malaltia i del temps que el metge estimi que el pacient ha d’estar de baixa.
 • Canvis en la freqüència en que el treballador ha d’acudir al metge de capçalera per renovar la baixa. Fins ara s’havia d’acudir a la consulta una vegada per setmana. A partir de l’1 de desembre:
  1. Si la baixa és inferior a 5 dies naturals , el treballador no ha d’assistir a consulta, i l’alta es realitzarà en el mateix acte mèdic. 
  2. Si la baixa és entre 5 i 30 dies naturals, el primer comunicat de confirmació es realitzarà als 7 dies naturals i els següents cada 14 dies naturals.
  3. Si la baixa es determina entre els 31 i 60 dies naturals, el primer comunicat de confirmació es realitzarà als 7 dies i els següents cada 28 dies naturals.
  4. Les baixes de 61 dies o més , el primer comunicat es renovarà als 14 dies i els posteriors cada 35 dies. 
 • Independentment de la durada estimada, el facultatiu expedirà l'alta mèdica per curació o millora que permet realitzar el treball habitual quan consideri que el treballador ha recuperat la seva capacitat laboral.
 • Si el treballador no es presenta a revisió mèdica prevista es podrà emetre l'alta mèdica per incompareixença.
 • En emetre's l'últim comunicat de confirmació anterior a l'esgotament dels 365 dies naturals de durada, el facultatiu haurà de comunicar al treballador en l'acte del reconeixement que, un cop esgotat aquest termini, el control del procés correspondrà a l’INSS (Institut Nacional de la Seguretat Social).
 • En els processos de baixa i confirmació el treballador presentarà a l'empresa la còpia del comunicat en el termini màxim de 3 dies i el d'alta a les 24 hores de la seva expedició.
 • L'empresa transmetrà a l'INSS el comunicat de baixa, confirmació o alta, després d'emplenar les dades en el termini màxim de tres dies hàbils a través del sistema XARXA.
 • A partir de desembre els centres hospitalaris hauran d’informar del diagnòstic de la persona ingressada, ja que en funció del diagnòstic el tipus de baixa serà d’una mena o d’altra. 
 • Els metges d'atenció primària expediran trimestralment un informe mèdic en el qual constin tots els extrems que justifiquin el manteniment de la IT. A partir de l’1 de desembre. per demanar la baixa el treballador/a ha d’anar al metge amb el número de classificació nacional d’ocupació. Aquest número passa a ser un requisit obligatori per a obtenir la baixa.
Es pot a consultar a: 

A més a més, la baixa la donarà qui faci el reconeixement. Això significa que els pacients que siguin atesos en els serveis d’urgències, seran aquets serveis els que emetin la baixa, en cas que la precisin.

 • Comenta amb Blogger
 • Comenta amb Facebook
Item Reviewed: Canvis en el sistema de baixes mèdiques (Règim General Seguretat Social) Rating: 5 Reviewed By: .
Scroll to Top