728x90 AdSpace

21 de des. 2015

CCOO aconsegueix l'ampliació de supòsits de substitució al primer dia

A petició de CCOO, el Departament d’Ensenyament amplia els supòsits de les substitucions als centres


La Llei General de Pressupostos pel 2016 recollia la possibilitat de nous supòsits de substitucions. El passat 21 d’octubre, durant la Mesa Sectorial d’Ensenyament, únicament la Federació d’Educació de CCOO va instar el Departament d’Ensenyament a la seva incorporació a la nostra normativa. Posteriorment, el 13 de novembre, CCOO va demanar per escrit una Mesa específica per tractar aquest tema i altres relatius a les millores de les condicions de treball que incorpora el nou text refós de l’EBEP.
Recollint la petició de CCOO, el Departament modificarà la Resolució de 22 de juny de 2015 on s’estableixen els criteris per la gestió de la borsa de treball tot assumint que s’han de cobrir des del primer dia les següents substitucions del professorat de més de 10 dies de durada:

  • D’aquells centres docents que tinguin implantades menys de dos línies educatives.
  • Derivades de maternitat, paternitat, adopció  o acolliment.
  • Les del professorat que imparteixi com a mínim 3 hores lectives setmanals a segon curs de Batxillerat.

Pel que fa a l’EBEP, el Departament ha demanat un informe a Funció Pública per tal d'incorporar les novetats a l'àmbit docent.
La insistència de les CCOO, analitzant totes les normatives d’aplicació i exigint el seu compliment, ha permès donar un pas, petit encara, en la recuperació dels drets laborals i del dret a una educació de qualitat.

Nou termini d’inscripció a les llistes de personal interí i substitut
Les llistes s’obriran aproximadament durant la setmana del 18 de gener i es mantindran obertes fins el 8 de febrer. Les llistes provisionals es publicaran previsiblement durant la segona quinzena de març i les definitives a la segona quinzena d’abril.
El criteri d’accés estarà disponible a www.gencat.cat/ensenyament.

Aplicació de la Llei de protecció del menor
En aquesta convocatòria pública, el Departament també incorpora l’obligatorietat de certificar el fet de no haver estat condemnat per sentència ferma per cap delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual, en aplicació de la Llei 26/2015.
Com ja hem denunciat CCOO, el problema és que encara no s'ha creat el Registre Central de Delinqüents Sexuals, i l'Administració té fins el mes de febrer com a termini per crear-lo. Fins a la seva entrada en funcionament, únicament es poden expedir certificats amb les dades que consten en l’actual Base de Dades del Registre Central d’antecedents penals.
CCOO entenem que fins que no es creï aquest registre, cap treballador o treballadora pot ser obligat a certificar altres possibles delictes diferents a aquells que la legalitat vigent l’obliga a certificar. Per aquest motiu, hem exigit que fins que no estigui en funcionament el citat Registre, únicament sol·liciti la declaració jurada o promesa de no haver estat condemnat per sentència ferma per cap d’aquests delictes, sense perjudici de requerir el certificat en el moment en què estigui en funcionament el Registre.

El Departament d’Ensenyament no ha assumit aquesta petició, i per tant, ens posem a la disposició d’aquelles persones que puguin no ser admeses degut a la no existència del Registre Central.


CCOO continuarà lluitant per les substitucions 
al primer dia en qualsevol supòsit!


  • Comenta amb Blogger
  • Comenta amb Facebook
Item Reviewed: CCOO aconsegueix l'ampliació de supòsits de substitució al primer dia Rating: 5 Reviewed By: .
Scroll to Top