728x90 AdSpace

4 de des. 2015

Full Informa. Resum del Manual de Supervivència. Interins i substituts.

Resum del Manual de supervivència (Curs 2015/16) de les persones interines, substitutes i aturades 


Accedeix i llegeix el document en pdf aquí 


QUINS DEURES TENIM?

Tenim els mateixos deures que qualsevol persona funcionària, però les successives retallades a l’ensenyament públic han afectat significativament les nostres condicions de treball. 

QUINS DRETS TENIM?

En teoria, els mateixos drets que la resta de funcionariat, excepte els que es deriven de:

 • La durada del nomenament (no es genera antiguitat en ser d'un any màxim cada nomenament) excepte per la percepció de triennis i estadis.
 • El requisit de ser funcionari de carrera per exercir determinades tasques de direcció o coordinació o per demanar determinats permisos i llicències.
 • El requisit d’ocupar un lloc de treball vacant (personal interí) per determinats permisos i llicències. Les reconversió generalitzada de vacants en substitucions, a la pràctica, impedeix el gaudi de determinats drets vinculats a la jornada completa de treball (100%).
 • En la pràctica, doncs, els drets són diferents i, des de CCOO, sempre hem reclamat i aconseguit millores que acosten la situació laboral d'un i altre col•lectiu. En temps de crisis la diferència s’ha agreujat, per tant ens queda encara, força camí per recórrer.


Pots romandre a la llista sense que et nomenin si:

 • Tens una llicència per infantament, paternitat, per malaltia comuna o accident, acolliment, adopció i la presentes als Serveis Territorials.
 • Sol•licites que no et nomenin per poder tenir cura de fill, per tenir cura de familiars amb discapacitat o malaltia greu, per violència de gènere, col•laborar amb una ONG, o causa greu justificada. 
 • Sol•licites que no et nomenin per causa de força major (el temps imprescindible. La força major la valora el Departament).
 • Sol•licites que no et nomenin per fer estudis de nova especialitat o relacionats amb l'ensenyament (un curs).
 • Sol•licites que no et nomenin perquè ocupes un altre lloc de treball, s’ha de sol•licitar abans que et nomenin.
 • Ocupar un càrrec polític, càrrecs electes retribuïts i amb dedicació exclusiva.


El Departament et traurà de la llista si:

 • Renuncies, no acceptes la destinació adjudicada o no prens possessió del lloc adjudicat.
 • No acceptes un nomenament ofert, que consta com a preferent, encara que la no acceptació no es formalitzi per escrit.
 • No participes en els processos de nomenaments sense causa justificada, quan estiguis obligat a participar-hi.
 • Renuncies a un nomenament vigent. En cas de renuncia cal comunicar-ho 3 dies abans per no perdre remuneració quan facin la liquidació de les retribucions.
 • No comuniques la finalització del nomenament en el termini de 24 hores des de la comunicació de la Direcció del Centre.
 • Has estat sancionat/da, mitjançant expedient disciplinari, per falta notòria de rendiment o per l’incompliment greu dels deures i les obligacions derivats de les funcions pròpies del lloc de treball. 
 • Així mateix, no serà inclòs a la borsa de treball docent, una vegada finalitzat el seu nomenament, aquell docent que hagi mostrat un rendiment insuficient que no comporti inhibició o una evident i documentada manca de capacitat per ocupar el lloc de treball i que impedeixi complir les funcions assignades, mitjançant expedient administratiu contradictori i no disciplinari, un cop escoltada la Junta de Personal Docent corresponent.

Manual de supervivència de les persones interines, substitutes i aturades. 2015-2016 • Comenta amb Blogger
 • Comenta amb Facebook
Item Reviewed: Full Informa. Resum del Manual de Supervivència. Interins i substituts. Rating: 5 Reviewed By: .
Scroll to Top