728x90 AdSpace

21 de juny 2016

Resum Mesa Sectorial 20 Juny


APORTACIONS DE LA  CCOO EDUCACIÓ   RECOLLIDES I INTRODUÏDES PER L’ADMINISTRACIÓ ALS DOCUMENTS PER A L’ORGANITZACIÓ I LA GESTIÓ DELS CENTRES

1.- Document d’òrgans unipersonals de direcció i coordinació

Autonomia organitzativa del centre
El director/a del centre ha d’assignar, necessàriament, a un o una docent del centre, les funcions que la normativa vigent preveu en relació amb la prevenció de riscos laborals.

Instituts-escola
El nombre global d’hores lectives de gestió és el previst a l’apartat Instituts, en funció del nombre de grups d’escolarització del centre.


El nombre global d’hores lectives dels òrgans unipersonals de coordinació és el previst a l’apartat Instituts, en funció del nombre de grups d’escolarització del centre.


2.- Document Personal docent 

Horari general del personal docent
La jornada laboral setmanal és de 37 hores i 30 minuts... En el cas que se superi el total de la jornada laboral setmanal, l’escreix de dedicació horària s’ha de compensar, a criteri del director o directora del centre. Dins dels deu dies següents.

Assignació de matèries i grups al personal docents de les escoles 

a) Mestres especialistes

El director/a pot assignar àrees d’especialitat a Mestres no especialistes del centre, sempre que comprovi que tenen la titulació, formació o experiència adequades. 
Aquesta assignació és efectiva, sens perjudici del dret que té el mestre o la mestra de presentar, davant el director o directora del centre, una reclamació per escrit contra l’assignació esmentada, en la qual exposi raonadament que no es considera prou capacitat per impartir alguna de les àrees que li han assignat, i també té el dret a recórrer davant el director/a dels serveis territorials o, a la ciutat de Barcelona, davant l’òrgan competent del Consorci d’Educació, contra la resposta escrita, degudament motivada, del director/a del centre en què li conformi, si escau, l’assignació de l’horari.

b) Mestres especialistes en educació especial i Mestres especialistes en audició i llenguatge

Aquests professionals, a més d’exercir les seves funcions, han de donar suport als professors en la planificació i desenvolupament de les activitats del grup classe per afavorir la participació de tots els alumnes en les activitats a l’aula ordinària... 

3.- Documents gestió del personal docent

Encara que no ha estat recollit les peticions de CCOO seguim demanant que s’incloguin dins del període vacacional, a partir del 15 de juliol, els dies festius per serveis prestats.

Permís per serveis prestats: Les Administracions Públiques podran establir fins a dos dies addicionals de permís al complir el sisè trienni, incrementant, com a màxim, en un dia addicional per cada trienni complert a partir del vuitè.

4. Organització del temps escolar 

Horari del centre: Activitats no lectives

El centre pot programar activitats complementàries i extraescolars... En el cas de les escoles públiques, i de manera excepcional, aquesta programació d’activitats (colònies, sortides d’un dia...) pot interferir amb el temps dedicat al suport escolar personalitzat.

Responsabilitat en l’elaboració de l’horari 
En les normes d’organització i funcionament dels centres s’ha de preveure una compensació horària que no suposi reducció lectiva per als docents que siguin membres electes del consell escolar, en compensació per l’assistència a les reunions i per l’exercici de les seves responsabilitats.

Horari dins de la jornada laboral 
L’horari de les activitats programades i que consten a la programació general anual ha de respectar la jornada laboral setmanal de dilluns a divendres de 37 hores 30 minuts.

  • Comenta amb Blogger
  • Comenta amb Facebook
Item Reviewed: Resum Mesa Sectorial 20 Juny Rating: 5 Reviewed By: .
Scroll to Top