728x90 AdSpace

11 de maig 2017

Resum de la mesa sectorial del 9 de maig de 2017

0.- Prèvia del Departament.A la Mesa del 28 d’abril, el Departament ens anunciava la modificació en la presa de possessió (1 de setembre) del personal interí que estava en situació d’incapacitat temporal o llicència per maternitat/adopció i acolliment i que tenia una vacant adjudicada abans de  l’1 de setembre. En concret, el Departament li guardaria la vacant fins a l’alta mèdica o finiment del permís, sense efectes retributius ni efectes administratius.

CCOO i la resta d’organitzacions sindicals vam denunciar com intolerable aquesta modificació i el Departament s’ha vist obligat a canviar-la. Ara, plantegen que tot interí en situació d’incapacitat temporal o llicència per maternitat/adopció i acolliment amb un contracte fins a 31 d’agost  i d’altre  a 1 de setembre, mentre no canviï de Servei Territorial, ni de dedicació laboral continuarà mantenint vinculació laboral amb el Departament i constarà com a servei actiu; per tant restaran intactes els seus efectes retributius i administratius.

1.-Ordre per la qual s’estableix el calendari escolar del curs 2017-2018
És una ordre de calendari continuista que manté les línies generals dels últims cursos .
Les CCOO hem demanat que ens aportessin dades dels centres de primària que estan fent la  Jornada Continuada de forma experimental  i també, novament,  sobre els centres de Secundària que porten  cursos duent-la a terme.

2.- Execució de la sentència sobre el reingrés a la borsa de treball d’un interí amb avaluació negativa després del període de prova 
Ja a començaments de curs les CCOO vam informar de la situació del personal interí amb avaluació negativa i que vol reingressar a la borsa i que han de superar una prova prèvia. Aquesta prova no està especificada en enlloc i no se sap ni quan, ni com, ni on, ni el tipus de prova que s’ha de superar.
Les CCOO vam tornar ahir a rebutjar aquesta situació. Proposem recollir el procediment de reingrés a la borsa després d’una avaluació negativa a la resolució per la qual s’estableixen els criteris per gestionar la borsa de treball del personal docent interí.

3.-  Nivell C1-C2 d’anglès segons titulació universitària 
És tracta d’unificar els criteris per obtenir l’especialitat d’anglès davant la disfunció que existeix entre els diferents graus universitaris. Sembla que mentre les titulacions d’Humanitats adquireixen l’especialitat d’anglès amb el C1;  a les Científiques li cal el C2 i a les d’Humanitats segons el Grau.

4.- Resolució provisional per la qual es fixen els criteris generals i el procediment per a la confecció de les plantilles de professors de les escoles i instituts per al curs 2017-2018 i de supressió o transformació dels llocs de treball docents.
Les CCOO hem fet una exposició prèvia al debat de les resolucions provisionals.
Hem manifestat que, malgrat aquestes resolucions inclouen les mesures establertes a l’acord de la mesa sectorial del 31 de gener de 2017, mostrem el nostre descontentament sobre l’aplicació de dues mesures concretes:
     L’increment en 0,5 dotacions en centres amb 20 grups d’escolarització o més que tenen implementat el SEP
     L’increment en 0,7 hores lectives per cada grup d’escolarització en els instituts amb una oferta educativa superior a 10 grups d’ESO/Batxillerat i també en els instituts amb 10 grups o més de cicles formatius.
Ho fem no perquè són mesures innecessàries, sinó perquè arriben sense el consens amb les organitzacions sindicals signants de l’acord del 31 de gener i han estat fruit de la falta de capacitat negociadora del Departament i de la seva inflexibilitat. Ha estat el Departament qui després de 3 Meses de Seguiment de l’Acord del 31 de gener i una Mesa sectorial ha prioritzat només aquestes dues mesures, sense moure’s un mil·límetre i sense presentar cap altra proposta, ni admetre cap possibilitat de negociar. Ordeno y mando.
Ens preocupa molt arribar en aquest punt, després dels esforços esmerçats per situar-nos dins de l’Acord.
Novetats a la resolució de Primària
     S’estableix l’horari lectiu setmanal dels mestres en 24 hores
     S’assignen  nous recursos de personal docent en el marc de l’escola inclusiva
     S’estableix  una nova tipologia de les escoles de “complexitat alta” als efectes d’incrementar les dotacions de personal docent
     S’incrementen  en 0,5 dotacions la plantilla de les escoles amb una oferta educativa de 20 o més grups d’escolarització que tenen implementat el SEP
     En els centres de Màxima complexitat no es diferencia entre  grups d’escolarització i desdoblaments; tots són grups d’escolarització.
     Les escoles incompletes d’oferta cíclica amb menys de 9 grups d’escolarització que no formen part de cap ZER, a partir de la forquilla de 46 a 50 alumnes incrementen en 0,5 dotacions.
     S'afegirà 0,5 dotació de mestre si la ZER té una ràtio alumnes/mestre superior a 9 si implementa el SEP o si la ZER té una ràtio alumns/mestre superior a 8 si manté l'ampliació horària de sis hores lectives setmanals dels alumnes .
     S’introdueix el càlcul de plantilla dels instituts escola
Intervencions de CCOO a la Resolució de Primària
     Ens agrada la nova tipologia d’escoles d’alta complexitat, ja que veiem com a moltes escoles havien quedat entre dues aigües i aquesta mesura ressituara a aquests centres en la seva normalitat . Malgrat això ens agradaria disposar dels indicadors que determinen que una escola sigui d’alta o baixa complexitat o tingui la consideració de complexitat estàndard
     Sobre les escoles d’educació Especial, no estan quantificades en aquests criteris les assignacions de dotacions a aules integrals de suport, itineraris de formació específica i centres d’educació especial prestadors de serveis.
     Ens agradaria saber quina és l’assignació de plantilla per a l’aula d’acollida, aquesta resolució provisional continua sense precisar :
Quants alumnes nouvinguts conformen 0,5 dotacions
Quant alumnes nouvinguts conformen 1 dotació
Quants alumnes, excepcionalment, conformen més d’1 dotació
   Aquesta intervenció és vàlida també per la resolució provisional de Secundària
     Falten les taules que marcaven el nombre màxim de llocs específics amb perfil professional que podien proposar els centres educatius i fan referència a l’aplicació de l’article 9.3 del Decret 39 / 2014 (com a màxim el 50% de llocs específics ).
Nosaltres remarquem el nostre posicionament contrari davant de l’aplicació dels perfils professionals; encara no s’han donat les condicions per aplicar exhaustivament el que l’article 9.3 disposa i per tant veiem imprescindible limitar els llocs específics amb perfil i reproduir la taula amb el nombre màxim de perfils professionals. Aquesta posició és vàlida també pels criteris generals de la resolució de secundària )
Novetats a la resolució de Secundària
     Establir l’horari lectiu setmanal del professorat d’ensenyaments secundaris en 19 hores
     Assignar nous recursos de personal docent en el marc de l’escola inclusiva
     Incrementar dotacions en concepte de diversitat per millorar l’atenció a l’alumnat.
     Recuperar les hores de reducció lectiva per l’exercici de les coordinacions en els instituts amb més de 10 grups d’escolarització d’ESO i batxillerat i també en concepte de les coordinacions en els cicles formatius.
     Incrementar 0,7 hores lectives per cada grup d’escolarització en els instituts amb una oferta educativa superior a 10 grups d’ESO/batxillerat i també en els instituts amb 10 o més grups de cicles formatius

Intervencions de CCOO a la Resolució de Secundària
Als instituts que actualment tenen 2 dotacions d’unitats de suport d’educació especial defensem que les continuïn  mantenint i que aquells que van perdre 0,5 dotacions la recuperin.

5.- Modificacions dels criteris de confecció de la borsa d’interins
La modificació consisteix en la introducció del cobrament del mes de juliol del personal interí i el seu procediment
Expliquen que si hi ha maternitat que acaba enmig del juliol es podrà demanar un nomenament per als dies que restin fins acabar el mes. S’haurà de sol·licitar personalment, no es farà d’ofici.

6.- Jubilacions voluntàries

L’Administració  presenta una resolució que estableix que l’últim dia per desistir de la jubilació voluntària amb efectes 31 d’agost serà el 30 de juny.
Per altra banda, el Departament obligarà els docents a jubilar-se sempre a final de mes i no en la data que triïn, segon ells per evitar així jubilacions el 2 o 3 de setembre amb el perjudici que això provoca als centres. Addueixen que la normativa de classes passives diu que la pensió es paga a partir del 1r dia després del mes en què es jubila i ho volen fer coincidir.

CCOO manifestem que estudiarem la legalitat d’aquesta proposta perquè la norma de classes passives té rang superior i estableix que la data de jubilació voluntària la sol·licita la part que es jubila.

7.-  Torn obert de paraules

Se’ns informa que el Concurs de Trasllats sortirà demà dia 10 per a Secundària i la setmana vinent per a Primària.

  • Comenta amb Blogger
  • Comenta amb Facebook
Item Reviewed: Resum de la mesa sectorial del 9 de maig de 2017 Rating: 5 Reviewed By: .
Scroll to Top