728x90 AdSpace

Tancament

Jubilació Classes PassivesDOCUMENT VERSIÓ PDF

JUBILACIÓ VOLUNTÀRIA ORDINÀRIA 2017

Requisits:
 • Tenir entre 60 i 64 anys.
 • Haver cotitzat 30 anys.
 • És d'aplicació a tot el funcionariat que cotitzi per Classes Passives.
 • Si utilitza temps de la Seguretat Social, per complir els 30 anys, necessita cotitzar a MUFACE els últims 5 anys.
 • Amb 35 anys de serveis es té dret al 100% de l'haver regulador del grup cotitzat.
Procediment:

 • Sol·licitar-la amb 3 mesos d’antelació com a mínim.
 • Al mes de lliurar la sol·licitud es rep del Servei Territorial la resolució provisional de jubilació.
 • Passats 2 mesos el Servei Territorial tramet la resolució definitiva de jubilació.
 • Als 3 mesos (últim mes que s’està en actiu) es rep la última nòmina del Departament, junt amb la part proporcional de la paga extra.
 • Al mes següent es cobra la primera pensió.

Preguntes més freqüents:

Com serà la jubilació al 2017?

Si en la Llei de Pressupostos no hi ha cap canvi en la normativa de Classes Passives, ens podrem seguir jubilant als 60 anys durant tot l’any 2017, sol·licitant-la amb 3 mesos d’antelació.


Quantia de la pensió de jubilació l’any 2017?

Els Havers Reguladors i la pensió pública màxima de 2017 són els de 2016 incrementats en un 0,25%. S’han actualitzat mitjançant el RD 746/16.

Pot Canviar la normativa de Classes Passives durant l'any 2017?
Per canviar la normativa de classes passives, el govern ha de presentar una proposta a la Mesa de Negociació de la Funció Pública estatal, ha de fer el tràmit parlamentari i ha de publicar-ho al BOE, amb la perspectiva mínima d'aplicar-ho 3 mesos més tard. No és lògic que ho comenci a aplicar a mig any.

Jubilació de classes passives
Segueix vigent la possibilitat de jubilació voluntària, d'acord amb l'article 28.2.b) del RDL 670/87, per a aquells funcionaris acollits al Règim de Classes Passives, (tant en actiu com en excedència), que tinguin 60 anys d'edat i acreditin 30 anys de cotització.

Per consultes:
Demanar dia i hora al telèfon 93 481 28 42 ó al correu de Rosa Chiva mchiva@ccoo.cat 
- L’assessorament és gratuït per a l’afiliació.
- Documentació que s’ha de portar el dia de la consulta:
. Certificat de serveis del Departament.
. Qui tingui temps cotitzat a la S.S. ha de portar l’informe de vida laboral (s’ha de sol·licitar a la Tresoreria General S.S., es pot sol·licitar per internet www.seg_social.es).
JUBILACIONS: XIFRES D’APLICACIÓ PER A L’ANY 2017
segons RD 746/16:


Havers reguladors (HR) per l’any 2017
Grup
HR ANYAL
HR MES
A1 secundària
40.460,17
2.890,01
A2 primària
31.843,17
2.274,51


TAULA DE % DE L’HAVER REGULADOR que correspon en funció del número total d’anys de serveis (inclosos els de bonificació, si pertoquen):

Any 2016

ANYS

% de l'HR

ANYS

% de l'HR

ANYS

% de l'HR

ANYS

% de l'HR

1

1'24 %

10

15'67 %

19

41'54 %

28

74'42 %

2

2'55 %

11

17'71 %

20

45'19 %

29

78'08 %

3

3'88 %

12

19'86 %

21

48'84 %

30

81'73 %

4

5'31 %

13

22'10 %

22

52'50 %

31

85'38 %

5

6'83 %

14

24'45 %

23

56'15 %

32

89'04 %

6

8'43 %

15

26'92 %

24

59'81 %

33

92'69 %

7

10'11 %

16

30'57 %

25

63'46 %

34

96'35 %

8

11'88 %

17

34'23 %

26

67'11 %

35

100 %

9

13'73 %

18

37'88 %

27

70'77 %

més

100 %

Notes:1) Quan hi ha serveis cotitzats a l’empresa privada i/o a més d’un grup de Classes Passives (A, B,...) s’ha d’aplicar una fórmula més complexa, anomenada "fórmula polinòmica").
2) A qui cotitza, en el moment de demanar la jubilació, pel Règim de la Seguretat Social li és d’aplicació una taula i mecanisme totalment diferent de l’anterior.


Límit Màxim de Pensions 2017 (tant si és una sola pensió com si se’n acumulen més d'una):
36.031,80 €/ bruts/any  =  2.573,70 / bruts /mes x 14

.      Amb 32 anys cotitzats al grup A1(secundària) s’arriba pràcticament al 100% del límit màxim de pensions: 2.573,26 € brut/mes.

.      Amb 35 anys cotitzats al grup A2 (primària) s’arriba al 100% de la pensió màxima de primària: 2.274,51 € brut/mes.

DESCOMPTES APLICABLES A LES PENSIONS:
§   A les jubilacions Voluntàries i Forçoses: Únicament en concepte d'IRPF (El % corresponent, segons l'import de la pensió anual i la incidència de les circumstàncies personals declarables).

§   A les jubilacions per Incapacitat Permanent (cas de lesió o malaltia greu i previ dictamen favorable d'un Tribunal Mèdic -ICAM-): la vigent reglamentació estableix una diferenciació entre el grau d’Incapacitat Permanent Total o Absoluta. La jubilació per I.P. Absoluta no té descompte d’IRPF.

 • Comenta amb Blogger
 • Comenta amb Facebook
Item Reviewed: Jubilació Classes Passives Rating: 5 Reviewed By: Angel Benito
Scroll to Top