728x90 AdSpace

Tancament

Jubilació Seguretat Social


Actualitzat: gener 2017

Accedeix al full informatiu en pdf


JUBILACIÓ SEGURETAT SOCIAL
Del personal docent substitut, interí i funcionari (amb oposicions a partir de 2011)

El mes d'abril de 2013 van entrar en vigor les noves mesures sobre pensions del RD-L 5/2013, de 15 de març.

·        Quina serà l'edat d'accés a la jubilació i el període mínim de càlcul de la pensió?
Es manté l'edat de 65 anys com a edat ordinària sempre i quan s'acreditin 38 anys i mig cotitzats. L’increment en l'edat, el període mínim cotitzat per accedir-hi i el període mínim per accedir al 100% de la quantia de la prestació es farà de la següent manera:


ANY
ANYS DE COTITZACIÓ
EDAT DE JUBILACIÓ
PERÍODE DE CÀLCUL (anys)
Anys de cotització per al 100% BR (Base Reguladora)
2013
35 anys i 3 mesos o més
Menys de 35 anys i 3 mesos
65 anys
65 anys i 1 mes
16 anys (192 mesos)
35 anys i 6 mesos

2014
35 anys i 6 mesos o més
Menys de 35 anys i 6 mesos
65 anys
65 anys i 2 mesos
17 anys (204 mesos)
35 anys i 6 mesos
2015
35 anys i 9 mesos o més
Menys de 35 anys i 9 mesos
65 anys
65 anys i 3 mes
18 anys (216 mesos)
35 anys i 6 mesos
2016
36 anys o més
Menys de 36 anys
65 anys
65 anys i 4 mes
19 anys (228 mesos)
35 anys i 6 mesos
2017
36 anys i 3 mesos o més
Menys de 36 anys i 3 mesos
65 anys
 65 anys i 5 mes
20 anys (240 mesos)
35 anys i 6 mesos
2018
36 anys i 6 mesos o més
Menys de 36 anys i 6 mesos
65 anys
65 anys i 6 mes
21 anys (252 mesos)
35 anys i 6 mesos
2019
36 anys i 9 mesos o més
Menys de 36 anys i 9 mesos
65 anys
65 anys i 8 mes
22 anys (264 mesos)
36 anys
2020
37 anys o més
Menys de 37 anys
65 anys
65 anys i 10 mesos
23 anys (276 mesos)
36 anys
2021
37 anys i 3 mesos o més
Menys de 37 anys i 3 mesos
65 anys
66 anys
24 anys (288 mesos)
36 anys
2022
37anys i 6 mesos o més
Menys de 37 anys i 6 mesos
65 anys
66 anys i 2 mesos
25 anys (300 mesos)
36 anys
2023
37 anys i 9 mesos o més
Menys de 37 anys i 9 mesos
65 anys
66 anys i 4 mesos
25 anys (300 mesos)
36 anys i 6 mesos
2024
38 anys o més
Menys de 38 anys
65 anys
66 anys i 6 mesos
25 anys (300 mesos)
36 anys i 6 mesos
2025
38 anys i 3 mesos o més
Menys de 38 anys i 3 mesos
65 anys
66 anys i 8 mesos
25 anys (300 mesos)
36 anys i 6 mesos
2026
38 anys i 3 mesos o més
Menys de 38 anys i 3 mesos
65 anys
66 anys i 10 mesos
25 anys (300 mesos)
36 anys i 6 mesos
2027
38 anys i 6 mesos o més
Menys de 38 anys i 6 mesos
65 anys
67 anys
25 anys (300 mesos)
37 anys


·        Quin és el període mínim de cotització per accedir a una pensió de jubilació?
El període mínim continua sent de 15 anys dels quals 2 anys han d'estar dins dels 15 immediatament anteriors a la jubilació.

·        I si la jubilació és posterior a l'edat ordinària?
 L' increment de la Base Reguladora per a cada any addicional treballat és:

         Fins a 25 anys cotitzats: 2%
         Entre 25 i 37 anys cotitzats: 2,75%
         A partir de 37 anys cotitzats: 4%


·        És possible jubilar-se anticipadament?
Des del 17 de març de 2013 i segons el RD-L 5/2013 entren en vigor dues noves modalitats de jubilació anticipada:

  1. Jubilació anticipada involuntària: Que no és aplicable al personal interí del Departament d’Ensenyament, perquè no pot acreditar el cobrament d’indemnització, que és requisit imprescindible.

  1. Jubilació anticipada voluntària:


Edat mínima
Període mínim cotitzat

Coeficient reductor per any d'anticipació
2 anys màxim d'avançament respecte l’edat ordinària de jubilació


35
Anys cotitzats
Coeficient reductor trimestral
Coeficient reductor anual
Menys de 38 anys i 6 mesos
2%
8%
Entre més de 38 a. i 6m. fins 41 a. i 6 m.
1,875%
7,5%


Entre més de 41 a. i 6 m. fins 44 a. i 6 m.
1,750%
7%
A partir de 44 anys i 6 mesos
1,625%
6,5%


·        Puc estar jubilat i treballar al mateix temps?

A partir del 17 de març de 2013 es pot compatibilitzar qualsevol feina per compte propi o per compte d'altri, a jornada parcial o completa sempre que es compleixin els següents requisits:         L'accés a la pensió ha de fer-se una vegada s'hagi arribat a l'edat legal de jubilació i amb dret a la percepció del 100% de la Base reguladora. Queden exclosos els qui accedeixin a partir d'una jubilació avançada.

         La quantia de la pensió compatible amb el treball (per a qualsevol jornada i activitat) serà el 50% de la quantia de la pensió de jubilació inicialment reconeguda (exclosos complements a mínims.
  • Comenta amb Blogger
  • Comenta amb Facebook
Item Reviewed: Jubilació Seguretat Social Rating: 5 Reviewed By: Angel Benito
Scroll to Top