728x90 AdSpace

Models de sol·licitud

Començem bé
Recull dels formularis de sol·licituds per al personal docent del Departament d'Ensenyament. A cada sol·licitud trobareu la normativa que la regula, les instruccions que heu de seguir per fer el tràmit i la documentació que cal adjuntar, si escau. Podeu consultar aquesta normativa a l'apartat Personal.


A l'hora de fer una sol·licitud, descarregueu el model al vostre ordinador, empleneu els camps i, després de completar totes les dades, imprimiu-lo. Les sol·licituds s'han de tramitar als serveis territorials corresponents o al Consorci d'Educació de Barcelona.Accés a la borsa de treball Declaració jurada per accedir a la borsa de treball - 236Kb


Excedència voluntària Sol·licitud d'excedència voluntària - 878Kb

·Tenir cura d'un familiar fins al 2n grau de consanguinitat i afinitat

·Tenir cura d'un fill o filla
·Interès particular
·Incompatibilitat 
·Manteniment de la convivència
·En situacions de violència de gènere
Permisos i llicències Sol·licitud de permís - 1,3Mb 


·Matrimoni o inici de la convivència

·Maternitat, adopció o acolliment
·Atendre fills prematurs o que, per qualsevol altra causa, hagin de ser hospitalitzats
·Vacances de maternitat
·Període concedit del permís de maternitat, paternitat i/o atenció a fills prematurs
·Paternitat (4 setmanes)
·Atendre un o una familiar fins al segon grau de consanguinitat (sense retribució)
·Víctimes de violència de gènere ·Estudis

·Assumptes propis
·Accident laboral
·Incapacitat temporal per malaltia comuna i risc durant l'embaràs


Permuta del lloc de treball Sol·licitud de permuta - 231Kb 

Reconeixement de triennis i estadis de promoció:
Sol·licitud de reconeixement de triennis (funcionaris de carrera i funcionaris en pràctiques)Reducció de jornada
Trobareu els models a l'apartat Reduccions de jornada del personal docent.

Sol·licitud Model genèric - 231Kb

·Per sol·licitar qualsevol altra situació que no trobeu en els models anteriors
Font: Intranet Departament d'Ensenyament (Portal de centre)
  • Comenta amb Blogger
  • Comenta amb Facebook
Item Reviewed: Models de sol·licitud Rating: 5 Reviewed By: Angel Benito
Scroll to Top