728x90 AdSpace

Tancament

Models de sol·licitud

Començem bé
Recull dels formularis de sol·licituds per al personal docent del Departament d'Ensenyament. A cada sol·licitud trobareu la normativa que la regula, les instruccions que heu de seguir per fer el tràmit i la documentació que cal adjuntar, si escau. Podeu consultar aquesta normativa a l'apartat Personal.
A l'hora de fer una sol·licitud, descarregueu el model al vostre ordinador, empleneu els camps i, després de completar totes les dades, imprimiu-lo. Les sol·licituds s'han de tramitar als serveis territorials corresponents o al Consorci d'Educació de Barcelona.
 

Llicències i permisos del personal docent -83kb
Absències Sol·licitud de millora del complement per incapacitat temporal per circumstàncies excepcionals -1346kb Declaració responsable justificativa d'absència per motius de salut o d'assistència a consulta mèdica -245kb
Accés a la borsa de treball Declaració jurada per accedir a la borsa de treball - 236Kb
Compatibilitats Sol·licitud de compatibilitat per a activitats públiques i/o privades - 299kb 
Excedència voluntària Sol·licitud d'excedència voluntària - 878Kb
·Tenir cura d'un familiar fins al 2n grau de consanguinitat i afinitat
·Tenir cura d'un fill o filla
·Interès particular
·Incompatibilitat
·Manteniment de la convivència
·En situacions de violència de gènere

Jubilació Sol·licitud de perllongament de la jubilació forçosa - 887Kb Sol·licitud de jubilació voluntària - 445Kb
Nòmina Sol·licitud d'aplicació a la nòmina d'un percentatge voluntari de retenció a compte de l'IRPF - 235Kb Sol·licitud de transferència bancària per abonar la nòmina pública - 431Kb
Permisos i llicències Sol·licitud de permís - 1,3Mb 

·Matrimoni o inici de la convivència
·Maternitat, adopció o acolliment
·Atendre fills prematurs o que, per qualsevol altra causa, hagin de ser hospitalitzats
·Vacances de maternitat
·Període concedit del permís de maternitat, paternitat i/o atenció a fills prematurs
·Paternitat (4 setmanes)
·Atendre un o una familiar fins al segon grau de consanguinitat (sense retribució)
·Víctimes de violència de gènere
 
Sol·licitud de permís de lactància - 588kb Nou!
Sol·licitud de llicència - 247Kb

·Estudis
·Assumptes propis
·Accident laboral
·Incapacitat temporal per malaltia comuna i risc durant l'embaràs
Declaració jurada per sol·licitar permisos i llicències - 645Kb
Permuta del lloc de treball Sol·licitud de permuta - 231Kb 
Reconeixement de triennis i estadis de promoció Sol·licitud de reconeixement de triennis - 448Kb Sol·licitud de reconeixement d'estadis de promoció - 890Kb
Reducció de jornada
Trobareu els models a l'apartat Reduccions de jornada del personal docent.
 

Sol·licitud Model genèric - 231Kb

·Per sol·licitar qualsevol altra situació que no trobeu en els models anteriors

Sol·licitud d'acreditació de perfil professional per ocupar llocs de treball docent específics

Font: Intranet Departament d'Ensenyament (Portal de centre)
  • Comenta amb Blogger
  • Comenta amb Facebook
Item Reviewed: Models de sol·licitud Rating: 5 Reviewed By: Angel Benito
Scroll to Top